toetsvoorbereiding

toetsvoorbereiding
paragraaf 1 en 2
wat is belangrijk
quizvragen; punt per goed antwoord
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

toetsvoorbereiding
paragraaf 1 en 2
wat is belangrijk
quizvragen; punt per goed antwoord

Slide 1 - Tekstslide

STOFEIGENSCHAPPEN
Stoffen herken je aan hun eigenschappen. Voorbeelden van stofeigenschappen zijn smaak, kleur, hardheid, dichtheid, brandbaarheid, geleiding (warmte, geluid, electriciteit),  kookpunt en smeltpunt.

Slide 2 - Tekstslide

Geleiding van warmte en elektriciteit
Alle metalen geleiden warmte en elektrische stroom goed.
Materialen die warmte en stroom goed geleiden noem je geleiders.
Bijna alle andere materialen geleiden warmte en stroom niet goed.
Materialen die warmte en stroom niet geleiden zijn isolatoren.

Slide 3 - Tekstslide

Geleiding van geluid
Elk materiaal geleidt geluid.
Materialen met veel gaatjes, openingen en kanaaltjes kunnen geluid dempen.

Slide 4 - Tekstslide

Uitzetten en krimpen
Materialen zetten uit als hun temperatuur stijgt.
Materialen krimpen als hun temperatuur daalt.

Slide 5 - Tekstslide

Corrosie
Bijna alle metalen verkleuren in de buitenlucht. Dit noem je corrosie.
Corrosie bij ijzer en staal noem je roesten.
Je kunt ijzer en staal beschermen tegen corrosie door ze te verven, te verchromen of te verzinken.

Slide 6 - Tekstslide

Verspanen
Als je van een materiaal gemakkelijk stukjes weg kunt halen, is zo’n materiaal gemakkelijk verspaanbaar.

Slide 7 - Tekstslide

Dichtheid
Hoe zwaar is de stof.
Hiervoor moet je eerlijk vergelijken:
Dit meet je in gram per kubieke centimeter (g/cm3)

Slide 8 - Tekstslide

Dichtheid bepalen


dichtheid = massa : volume


Slide 9 - Tekstslide

Dichtheid
Dichtheid:
Dichtheid = Het aantal gram van 1 cm³ van een stof

                 

Slide 10 - Tekstslide

Drijven, zinken en zweven
Drijven: de dichtheid van de stof is kleiner dan de dichtheid van water. 
Zinken: de dichtheid van de stof is groter dan de dichtheid van water. 
Zweven: de dichtheid van de stof is gelijk aan de dichtheid van water. 

Slide 11 - Tekstslide

 grondstoffen
grondstoffen vind je in de natuur

voorbeelden: ijzererts,  bomen, katoen, schapen


welke van deze voorbeelden zijn hernieuwbaar???

Slide 12 - Tekstslide

Stap 1 Grondstoffen verzamelen
Stap 2 Grondstoffen zuiveren en bewerken
Stap 3 Van het materiaal een halffabricaat maken
Stap 4 het eindproduct maken
productieproces bestaat uit vier stappen

Slide 13 - Tekstslide

Stap 1 Grondstoffen verzamelen

bauxiet is de grondstof voor aluminium
Stap 2 Grondstoffen zuiveren en bewerken

uit bauxiet wordt aluminiumoxide gehaald en van aluminiumoxide wordt aluminium gemaakt
Stap 3 Van het materiaal een halffabricaat maken

aluminium wordt gewalst tot aluminiumplaten
Stap 4 het eindproduct maken


aluminiumplaat wordt gebruikt om blikjes te maken.

productieproces van aluminium blikjes

Slide 14 - Tekstslide

milieu en afval
vervuiling door afvalstoffen luchtvervuiling, bodemvervuiling, watervervuiling

verbruik van grondstoffen

verbruik van energie

Slide 15 - Tekstslide

CO2, koolstofdioxide)
broeikasteffect
opwarming aarde
luchtvervuiling 
door zwavel en
stikstof

Slide 16 - Tekstslide

volgorde afval en milieu
1: voorkom afval
2: hergebruik of recycelen van producten
3:verbranden en daarmee energie opwekken
4:storten

Slide 17 - Tekstslide

soorten afval
plastic flessen en blikjes
glas, papier, kleding
plastic inzamelen
GFT       kan gecomposteerd worden
KCA      schadelijke stoffen apart inzamelen
Restafval


Slide 18 - Tekstslide

materialen kiezen
de eigenschappen van een materiaal bepalen waar een materiaal toegepast kan worden

materiaalkeuze: eigenschappen materiaal
de prijs van het materiaal
is er makkelijk aan het materiaal te komen
wat is de invloed op het milieu

Slide 19 - Tekstslide