Training/Feedback Formatief Evalueren Pantarijn

Lars Knol
Formatief evalueren
Pantarijn
23-11-2021
Tekst
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOBeroepsopleidingStudiejaar 1-4

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Lars Knol
Formatief evalueren
Pantarijn
23-11-2021
Tekst

Slide 1 - Tekstslide

Klik hier voor een poster voor het model Feed up, Feedback en Feed forward 
Even voorstellen
 • Docent aardrijkskunde en informatica ūüĎ®‚ÄćūüŹę
 • Senior adviseur Onderwijs IT en organisatie ūüíĽ 
 • Microsoft Innovative Educator Fellow 
 • Onderwijs-op-afstand.nl ūüĆć 

Slide 2 - Tekstslide

Stel jezelf voor. Kies hiervoor een vorm die bij je past. Laat ook zien dat je uit het onderwijs komt en dat je expert bent op dit gebied. 
Wat hoop jij deze training te leren?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
Aan het einde van de module weet je: 1. Het verschil tussen formatief en summatief evalueren
 2. Hoe je op cyclische wijze formatief evalueren kunt vormgeven

 3. Hoe je de eerste stap kunt zetten richting formatief evalueren en dit toe passen in de eigen praktijk

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud training
 • Opstart en terugblik training
 • Werkvorm in drietallen (DDU)
 • Korte pauze
 • Werkvorm: FE in de les

 • Afronding
Disclaimer
Deze module is mede tot standgekomen in samenwerking met Stichting Leerplan Ontwikkeling. De hoor- en werkcolleges (PowerPoint) en de online toolkit zijn gebruikt bij de totstandkoming. Hierdoor kunnen deze gelijkenissen bevatten. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van toetsen
 • Summatief: Beoordelen van de leerling bijv. Selecteren, classificeren, plaatsen of certificeren
 • Is vaak het eindpunt voor leren

 • Formatief: Beoordelen van het leerproces bijv. voortgang bijhouden, ontwikkeling tav leerdoelen bijhouden, onderwijs aanpassen aan behoeftes
 • Is vaak het startpunt voor leren

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: over formatief evalueren

 • Docent en leerling: Continu feedback geven en ontvangen om het leren in de school te verbeteren
 • Formatief evalueren k√°n leiden tot meer motivatie, eigenaarschap en zelfregulatie bij leerlingen

 • Sta stil bij wat je al doet, hoe klein ook!


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een FE-model
Het FE-model

Slide 8 - Tekstslide

Het FE-model is er √©√©n van velen. Een bekend model is die van William (feedback, feed up en feed forward). Dit model is ook impliciet in het FE model van Gulikers en Baartmans zichtbaar. 

Indien enkele docenten dit model waarderen/kennen, kun je ervoor kiezen om dit model te koppelen aan het FE-model van Gulikers & Baartman (2017). 

Slide 9 - Tekstslide

Gulikers, J. T. M., & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren. Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?: Eindrapport NRO-PPO overzichtsstudie dossiernummer 405-15-722. NRO.
Enkele opmerkingen
 • Het is √©√©n van de vele modellen
 • Het model is gebaseerd op het handelen van de docent
 • De samenhang tussen alle fases uit het model is belangrijk
 • Het model is cyclisch 
  (geen 'rigide' stappenplan)


 • De mini-cyclus: 2-3-5
 • Snel schakelen tussen fases (2-3-2-3-5)
 • Fase 1 en 5 worden het minst vaak toegepast. Vergeet deze dus niet... ;)  Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Implementatie: hoe dan?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Algemene opmerkingen
 • Meer informele aanpakken (bijv. veel vragen stellen en doorvragen)

 • Kleine stapjes
 • Docent-leerling relatie: Vertrouwen en communicatie is belangrijk
 • De leerling is cruciaal: betrek hen bij het proces. Bijvoorbeeld het opstellen van succescriteria en peer-feedback.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkvorm: FE in de les (DDU)
 • Denken: wat heb je gedaan? (2 min)
 • Delen: ervaringen delen tussen secties (2 min per persoon)
 • Uitwisselen: gezamenlijke terugkoppeling (2 min)


 • Doel: delen van (succes- en leer-) ervaringen. 
 • Focus op hoe de leerling heeft geleerd.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom gebruiken we leerdoelen?

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Pauze
Pauze

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ingredi√ęnten FE (Clarke, 2019)
 • Leercultuur en growth mindset

 • Leerlingen betrekken
 • Praatmaatjes
 • Leren in (heterogene) groepen met hoge verwachtingen (wissel regelmatig van setting)
 • Duidelijke leerdoelen en succescriteria
 • Effectieve vragen stellen
 • Voortdurend checken 
 • Goede voorbeelden analyseren √©n delen
 • Feedback
 • Time-out tijdens de opdracht/les
 • Effectieve afsluiting van de les: samenvatten √©n reflecteren

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ingredi√ęnten FE (Clarke, 2019)
 • Leercultuur en growth mindset

 • Leerlingen betrekken
 • Praatmaatjes
 • Leren in (heterogene) groepen met hoge verwachtingen (wissel regelmatig van setting)
 • Duidelijke leerdoelen en succescriteria
 • Effectieve vragen stellen
 • Voortdurend checken 
 • Goede voorbeelden analyseren √©n delen
 • Feedback
 • Time-out tijdens de opdracht/les
 • Effectieve afsluiting van de les: samenvatten √©n reflecteren

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkvorm: FE in de les
 • Kies een les(fase) uit je komende week
 • Beschrijf de leerdoelen en succescriteria 
 • Beschrijf de werkvorm (en middelen)


 • Hoe leg je het eigenaarschap van de uitvoering bij de LLN terwijl jij de kaders bepaalt?
Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: doelen
Aan het einde van de module weet je: 1. Het verschil tussen formatief en summatief evalueren
 2. Hoe je op cyclische wijze formatief evalueren kunt vormgeven

 3. Hoe je de eerste stap kunt zetten richting formatief evalueren en dit toe passen in de eigen praktijk

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud training
 • Toetsing algemeen
 • Formatief Evalueren
 • Pauze
 • Een model voor Formatief evalueren (FE)
 • Implementatie
 • Aan de slag
 • Afronding
Disclaimer
Deze module is mede tot standgekomen in samenwerking met Stichting Leerplan Ontwikkeling. De hoor- en werkcolleges (PowerPoint) en de online toolkit zijn gebruikt bij de totstandkoming. Hierdoor kunnen deze gelijkenissen bevatten. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is toetsen?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij de term toetsen?
Vul de eerste drie woorden in waar je aan denkt...

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is voor jou de essentie van toetsen?
A
Afsluiten van een hoofdstuk of paragraaf
B
Controle of (les-)doelen gehaald zijn
C
Hulpmiddel om leerlingen te laten leren (vormgeven leerproces)
D
Bepalen of een leerling naar een volgend leerjaar kan of geslaagd is

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van toetsen

 • Welke doelen voor toetsen kun je bedenken? (¬Ī5 minuten)
 • Deel dit met een collega naast je en probeer ze categoriseren (¬Ī5 minuten)
 • Plenair bespreken (5 minuten)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Delen
Deel twee doelen die je met je collega hebt bedacht.

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wellicht is het je opgevallen: dit is al een vorm van formatief evalueren. Ik inventariseer wat jullie al weten ten aanzien van het onderwerp. Zo kan ik het tempo en de inhoud aanpassen op jullie niveau. 

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toetsrevolutie (Sluijsmans & Kneyber, 2016):
"[...] een toets kan van zichzelf niet formatief zijn; het is geen inherente eigenschap van een toets (p. 10).‚ÄĚ

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formatief evalueren
De essentie van formatief evalueren is het bijsturen van het leerproces om zo te zorgen dat leerlingen kunnen én mogen leren.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pauze
Drie stellingen...

Slide 29 - Tekstslide

Laat deze eventueel achterwege. Bepaal aan de hand van de input, voorkennis en beginsituatie of het nodig is om misconcepten aan de kaak te stellen. Daarvoor zijn deze stellingen.

Wanneer je gebruikmaakt van rubrics noem je dit formatief evalueren
A
Eens
B
Oneens

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een toets is formatief als hieraan geen cijfer verbonden is
A
Eens
B
Oneens

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Formatief evalueren verhoogt de administratieve last
A
Eens
B
Oneens

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
 • Van de trainer
 • Optie: Bedenk zelf

Slide 33 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden
 • Van de trainer
 • Optie: Bedenk zelf

Slide 34 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Praktijkopdracht
 • Welke voorbeelden van informeel en formeel evalueren ken jij?
 • Schrijf zo veel mogelijk op
 • Deel dit met je collega
 • Bespreken met de groep

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden

 • Toetsen
 • Gesprekken
 • Vragen stellen
 • Doorvragen
 • Kahoot! 
 • Presentatie
 • Een schetsSlide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
 • Van de trainer
 • Optie: Bedenk zelf

Slide 38 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden
 • Van de trainer
 • Optie: Bedenk zelf

Slide 39 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden
 • Van de trainer
 • Optie: Bedenk zelf

Slide 40 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Praktijkopdracht
 • Vul de zelfevaluatie in
 • Vergelijk jouw zelfevaluatie met je die van je collega's
 • Vergelijk ook je sterke punten en ontwikkelpunten met collega's
 • Welke overeenkomsten en/of verschillen zie je?

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eindopdracht
Tijdens de werkbijeenkomsten ga je met het volgende aan de slag:
 • Je kiest √©√©n ontwikkelpunt uit je zelfevaluatie
 • Je kiest √©√©n les en klas (tip: houd het klein)
 • Je doorloopt tijdens √©√©n les de gehele FE-cyclus
 • Je focust hierbij op je eigen ontwikkelpunt


Tijdens de werkbijeenkomsten krijg je verdere toelichting en begeleiding. Inhoudelijke vragen kun je nu stellen. 

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Probeer het te vatten in één woord

Met welk thema
ga jij aan de slag?

Slide 43 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies


Link naar het evaluatieformulier
Evalueren
Ga naar mijn.academy4learning.nl en vul het evaluatieformulier in! Alvast hartelijk dank!

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies