H3 wetenschappelijk onderzoek

Hoofdstuk 3
Wetenschappelijk onderzoek

Theorieboekje te vinden op It's learning
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3
Wetenschappelijk onderzoek

Theorieboekje te vinden op It's learning

Slide 1 - Tekstslide

Planning periode 3
27 jan
3.1 Regels voor experimenteel onderzoek
Opdr 1 t/m 7
3 feb
Biologieolympiade
10 feb
3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
Opdr 1 t/m 7
M. WP
17 feb
3.3 Gegevens presenteren in diagrammen
Opdr 1 t/m 6
Inl. WP
24 feb
Voorjaarsvakantie 
Voorjaarsvakantie 
3 mrt
3.4 Wetenschappelijk onderzoek: de puntjes op de i
Opdr 1 t/m 12
Uitvoeren WP

Slide 2 - Tekstslide

Planning periode 3
10 mrt
Herhalen erfelijkheid
Uitvoeren WP
17 mrt
Herhalen erfelijkheid
Uitvoeren WP
24 mrt
Afronden en inleveren uitgevoerde onderzoek
31 mrt
Start Toetsweek

Toets Erfelijkheid en evolutie
Toets wetenschappelijk onderzoek begin periode 4

Slide 3 - Tekstslide

Zelf onderzoek doen
 • Blz. 84: 20 woorden leren
 • 4 pogingen 
 • Vergelijken
 • Wat heb je hiervan geleerd?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Na hoeveel pogingen kende je minimaal 50%?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 6 - Quizvraag

Na hoeveel pogingen kende je meer dan 80%?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 7 - Quizvraag

Wat is het effect van herhalen op het onthouden van woorden?

Slide 8 - Open vraag

3.1 Experimenteel onderzoek
 1. Controle - experiment
 2. Één factor varieert 
 3. Duidelijk benoemen van de onafhankelijke (de waarde die de onderzoeker in het experiment heeft aangebracht) en afhankelijke variabele (wat de onderzoeker meet of registreert als resultaat van de factor die varieert).

Slide 9 - Tekstslide

Experiment
Doel:
causaal (oorzakelijk) verband vaststellen door te laten zien dat verandering in de onafhankelijke variabele direct verantwoordelijk is voor veranderingen in afhankelijke variabele
.
--> Groeien planten sneller met muziek? 
Slide 10 - Tekstslide

Welke groep planten is het het controle experiment?
A
De planten met muziek
B
De planten zonder muziek

Slide 11 - Quizvraag

groeisnelheid

muziek

onafhankelijke variabele
afhankelijke variabele

Slide 12 - Sleepvraag

Bedenk een variabele die constant gehouden is in beide groepen planten.

Slide 13 - Open vraag

Wat zet je op de X-as als je de gegevens zou uitzetten in een grafiek?
A
De groeisnelheid
B
Wel/geen muziek
C
De tijd
D
Maakt niet uit

Slide 14 - Quizvraag

Onthoud:Wat je weet: x-as
Wat je meet: y-as

Wat je weet = onafhankelijke variabele

Wat je meet = afhankelijke variabele

Slide 15 - Tekstslide

Onderzoeksverslag
 • Herhaalbaar en controleerbaar -> vervolgonderzoek
 • Eenduidige onderzoeksvraag (invloed van onafhankelijke variabele op afhankelijke variabele)

 • Hypothese: alleen als dit geen wilde gok is -> je moet het dus kunnen onderbouwen (literatuur).

 • Methode (werkplan)
 • Materialen
 • Resultaten
 • Conclusie
 • Discussie

Slide 16 - Tekstslide

verwerken 3.1
Vandaag af:
 • Lezen 3.1 (blz. 85 en 86)
 • opdracht 1-7 maken (blz. 86, 87, 88) vandaag inleveren op IL

woensdag 3 mrt
Biologieolympiade --> oefenen op biologieolympiade.nl

Slide 17 - Tekstslide

Hoe ging de verwerking van 3.1?
A
Goed
B
Slecht
C
Matig

Slide 18 - Quizvraag

Placebo en nocebo
Lezen tekst
Maken 1, 2, 3, 5
Bespreken 6
4 mag wel, hoeft niet (evt thuis)

Slide 19 - Tekstslide

Bedenk een voorbeeld van een placebo of een nocebo en omschrijf deze kort.

Slide 20 - Open vraag

3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
 • Beschrijvend onderzoek <---> Experimenteel onderzoek
 • Kwantitatief onderzoek
 • Kwalitatief onderzoek
 • Vastleggen van gegevens

Slide 21 - Tekstslide

Experimenteel onderzoek
 • Er wordt een hypothese getest door een experiment.
 • Één variabele wordt veranderd en het effect daarvan wordt gemeten.
 • Conclusie wordt getrokken uit waarnemingen (resultaten)
 Beschrijvend onderzoek
 • Registreren van waarnemingen, zonder te variëren met een onafhankelijke variabele.
 • Hieruit probeer je een algemene regel te vinden

Slide 22 - Tekstslide

Kwalitatief onderzoek:

 • Het resultaat hiervan is alleen een uitspraak.
 • Bijv. vloeibaar water kan verdampen of bevriezen.
Kwantitatief onderzoek:

 • Resultaten worden in getallen uitgedrukt.
 • Bijv. Kokend water verdampt 108x zo snel als water van 20 graden.

Slide 23 - Tekstslide

Gemiddeld scoren leerlingen uit 2e klas tijdens een proefwerk 0,3 punten hoger dan 1e klas leerlingen.
A
Kwalitatief
B
Kwantitatief

Slide 24 - Quizvraag

Bevat een aardappel de voedingsstof zetmeel?

A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 25 - Quizvraag

Welke planten komen voor in het natuurgebied 'de Veldkamp' langs de Regge?

A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 26 - Quizvraag

Wat is het effect van temperatuur op het % ontkieming van tuinkerszaden?


A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 27 - Quizvraag

Aan de slag
Lezen blz 89
Maak opdracht 1 t/m 7 blz 90

Lezen 91 en 92
Maken opdracht 1 t/m 7 blz 92 en 93

Lever de opdrachten weer in op It's Learning

Slide 28 - Tekstslide

3.3 gegevens presenteren
Diagrammen

Slide 29 - Tekstslide

Soorten grafieken
 • lijndiagram
 • staafdiagram
 • histogram
 • cirkeldiagram
 • strooidiagram 
 • stapeldiagram

Slide 30 - Tekstslide

Wat hoort bij elkaar?
verband tussen een afhankelijke en onafhankelijke variabele als beide variabelen een coninue reeks getallen zijn.
Bij geen continue reeks van de onafhankelijke variabele gebruik je deze grafiek. 
Deze gebruik je om de aantallen of percentages van de onafhankelijke variabele per groep weer te geven.
Als je twee metingen aan 1 object doet, waarbij geen sprake is van een afhankelijke en onafhankelijke variabele.
Staafdiagram
histogram
Strooidiagram
Lijndiagram

Slide 31 - Sleepvraag

Veel metingen zijn ongeveer gelijk aan het gemiddelde en steeds minder metingen zitten verder van het midden af.


Dit histogram heeft de normale verdeling en de "breedte" daarvan blijkt makkelijk te beschrijven met de standaarddeviatie.
De standaardafwijking wordt veel gebruikt bij normale verdelingen:

Slide 32 - Tekstslide

Gemiddelde/ Mediaan /Modus
‘Een centrummaat zegt iets over het centrum/midden van een aantal gegevens’


Spreidingsbreedte / Standaarddeviatie / Variatiecoëfficiënt
‘Een spreidingsmaat zegt iets over de opbouw van gegevens rond het centrum’  
Slide 33 - Tekstslide

Spreidingsstreepjes
Kunnen verschillende dinge aangeven:
- standaarddeviatie
- minimale en maximale waarde
- meetonnauwkeurigheid 

Slide 34 - Tekstslide

Maken: 3.3, Lezen 3.4
 • opgave 1 optioneel
 • opgave 2-4 + 6
 • heb je het af, lees dan 3.4 door en noteer de begrippen die je wilt bespreken even onder elkaar in je schrift. 

Slide 35 - Tekstslide

3.4 wetenschappelijk onderzoek
Betrouwbaar: 
- herhaalbaarheid (dus een goede methodebeschrijving)
- volgt de stappen van natuurwetenschappelijk onderzoek
- collegiale toetsing (controle door vakgenoten)

Slide 36 - Tekstslide

Fraude

Slide 37 - Woordweb

Wat is de juiste volgorde van wetenschappelijk onderzoek doen?
A
onderzoeksvraag - hypothese - materialen en methode - resultaten - conclusie - discussie
B
hypothese - onderzoeksvraag - materialen en methode - resultaten - conclusie - discussie
C
onderzoeksvraag - hypothese - materialen en methode - resultaten discussie - conclusie

Slide 38 - Quizvraag

Wanneer is een onderzoek valide?
A
Als het onderzoek betrouwbaar is.
B
Als het onderzoek bij herhaling hetzelfde resultaat oplevert.
C
Als de onderzoeksmethode geschikt is geweest om antwoord te krijgen op je vraag.
D
Als de resultaten overeenkomen met de hypothese

Slide 39 - Quizvraag

Verwerken 3.4
- Lees en maak 3.4
- Opgave 1-3 optioneel
- Opgave 4, 6, 7, 8, 
- Keuze uit 10, 11 of 12 (goede oefeningen als voorbereiding op de toets)

Slide 40 - Tekstslide