4 MAVO herhaling hoofstuk 3 op 26 juni

Zuivere stoffen en mengsels
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Dichtheid (stofeigenschap)
Formule: dichtheid = massa / volume
dichtheid is in                    of     
ρ=Vm
cm3g
m3kg

Slide 2 - Tekstslide

De dichtheid van de sleutel is ......... dan de dichtheid van water
A
Groter
B
Kleiner
C
Gelijk
D
Geen idee

Slide 3 - Quizvraag

Bereken de

dichtheid.
timer
3:00
ρ=Vm
A
0,37 g/cm3
B
2,7 kg/m3
C
2,7 g/cm3
D
0,37 kg/m3

Slide 4 - Quizvraag

Zuivere stof          mengsel
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort moleculen
Zuivere stof of mengsel

Slide 5 - Tekstslide

Wat voor soort mengsel krijg je als je water met olijfolie goed mengt?
A
een oplossing
B
een suspensie
C
een emulsie
D
een extract

Slide 6 - Quizvraag

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Zuivere stof
B
Oplossing
C
Mengsel
D
Suspensie

Slide 7 - Quizvraag

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Zuivere stof
B
Oplossing
C
Mengsel
D
Suspensie

Slide 8 - Quizvraag

Welk mengsel is een homogeen mengsel?
A
emulsie
B
legering
C
residu
D
suspensie

Slide 9 - Quizvraag

Een mengsel heeft een
A
smelttraject
B
smeltpunt

Slide 10 - Quizvraag

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Oplossing
B
Suspensie
C
Emulsie

Slide 11 - Quizvraag

Een mengsel van zout en water is een ............. mengsel
A
homogeen
B
heterogeen

Slide 12 - Quizvraag

Mengsels scheiden
schei-kunde: oorspronkelijk het scheiden van mengsels in zuivere stoffen.

Slide 13 - Tekstslide

Scheidingsmethoden
extractie --> oplosbaarheid
filtreren --> deeltjesgrootte
indampen/destilleren --> kookpunt
bezinken/centrifugeren --> dichtheid

Slide 14 - Tekstslide

Scheiden van mengsels
 • Twee of meer stoffen in een mengsel uit elkaar halen.
 • Gebruik maken van verschil in stofeigenschappen.

Verschillende eigenschappen: 
 • fase bij kamertemp.
 • kleur, geur
 • oplosbaarheid
 • kook- en smeltpunt
 • elektrische geleidbaarheid

Slide 15 - Tekstslide

Scheiden van suspensie
 • Bezinken = zware vaste stof zinkt naar de bodem > verschil in dichtheid.

 • Filtratie = grote deeltjes vaste stof uit een vloeistof halen middels filtreerpapier > verschil in deeltjesgrootte.

 • Residu = vaste stof die achterblijft in het filter.
 • Filtraat = de vloeistof die door het filter loopt. 

Slide 16 - Tekstslide

Scheiden van oplossing vaste stoffen
 • Indampen = verdampen van het oplosmiddel > verschil in kook-/smeltpunt.


 • Residu = vaste stof die achterblijft.

Slide 17 - Tekstslide

 • Extraheren = één of meerdere vaste stoffen oplossen in oplosmiddel > verschil in oplosbaarheid.
 • Daarna kun je de opgeloste stof filtreren of indampen. 
 • Bij indampen ontstaat een extract.

 • Extractiemiddel = vloeistof waarin de ene stof wel en de andere stof niet oplost.
 • Residu = vaste stof die
  achterblijft.
Bijv.: chemisch reinigen

Slide 18 - Tekstslide

Hoe de blaadjes verwijderen?

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Bezinken

Slide 21 - Tekstslide

Centrifugeren

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Op welk verschil berust extraheren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 25 - Quizvraag

Op welk verschil berust filtreren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 26 - Quizvraag

Op welk verschil berust indampen en destilleren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 27 - Quizvraag

Een suspensie kun je scheiden door
A
indampen
B
extraheren/ extractie
C
filtreren
D
destilleren

Slide 28 - Quizvraag

Een tweede manier om een suspensie te scheiden
A
residu
B
destillaat
C
bezinken en afschenken
D
scheiden

Slide 29 - Quizvraag

Suspensie
Residu
Filtraat

Slide 30 - Sleepvraag

Hoe heet de vaste stof die achterblijft bij filtreren?
A
bezinksel
B
residu
C
filtraat
D
extract

Slide 31 - Quizvraag

Thee zetten:
Welke scheidingsmethoden zijn dit?
A
Indampen-filtreren
B
Droogkoken-extraheren
C
Extraheren-indampen
D
Extraheren-filtreren

Slide 32 - Quizvraag

Centrifugeren is een snelle vorm van bezinken.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 33 - Quizvraag

Op welk verschil berust extraheren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 34 - Quizvraag

Van welke scheidingsmethode(n) maken we gebruik bij het zetten van koffie?
A
Indampen
B
Indampen & destilleren
C
Extraheren
D
Extraheren & filtreren

Slide 35 - Quizvraag

Van welke stofeigenschap maakt filtreren gebruik?
A
Kookpunt
B
Oplosbaarheid
C
Deeltjesgrootte
D
Dichtheid

Slide 36 - Quizvraag

Van welke stof eigenschap maakt extraheren gebruik?
A
Deeltjesgrootte
B
Kookpunt
C
Oplosbaarheid
D
Dichtheid

Slide 37 - Quizvraag

Van welke scheidingsmethode(n) maken we gebruik bij het zetten van koffie?
A
Bezinken
B
Filtreren
C
Extraheren
D
Extraheren & filtreren

Slide 38 - Quizvraag

Aan de slag

Slide 39 - Tekstslide

dit mengsel is:
het is dus een:
dit mengsel is:
het is dus een:
helder
troebel
oplossing
suspensie

Slide 40 - Sleepvraag

Stofeigenschappen:
 • Brandbaarheid
 • Geur
 • Kleur
 • Smaak
 • Fase (bij kamertemp.)
 • Kookpunt
 • Smeltpunt
 • Oplosbaarheid in water

Geen stofeigenschappen:
 • Temperatuur
 • Vorm
 • Massa
 • Volume
 • Gewicht

Slide 41 - Tekstslide

Suspensie
Emulsie
Oplossing
Omschrijving
Voorbeeld
Rook
Nevel
Vaste stof die niet oplost in vloeistof
Vloeistof die niet oplost in vloeistof
Vaste stof of vloeistof die wel oplost in vloeistof
Krijt in water
Zout in water
Mayonaise
Vloeistofdruppels fijn verdeeld in een gas
Vaste deeltjes fijn verdeeld in een gas
Deodorant spray
Roetwolk uit een uitlaat van een auto

Slide 42 - Sleepvraag

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Zuivere stof
B
Oplossing
C
Mengsel
D
Suspensie

Slide 43 - Quizvraag

Welke van onderstaande mengsels is een emulsie
A
Zeewater
B
Melk
C
jus d'orange
D
Koffie

Slide 44 - Quizvraag

Is dit een scheiding?

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Tekstslide

Een mengsel heeft een
A
kookpunt
B
Kooktraject

Slide 47 - Quizvraag