Almeerse Beelden

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstKunstzinnige oriëntatieBasisschoolGroep 6

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Voorbereiding
- Neem de woordenlijst door
- Print de lesinstructie

Benodigde materialen
- Pen en papier (door school)
- Lesinstructie (in de bijlage)

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

45 min.
Groep 6

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het thema van dit lesblok: Almeerse beelden. Stel de leerlingen vragen. Waar denken zij dat dit lesblok over gaat?

Vertel in het kort wat de leerlingen kunnen verwachten van de voorbereidende les.

Heb jij wel eens een beeld zien staan in Almere?

Slide 3 - Tekstslide

Stel de leerlingen vragen over Almeerse beelden:
 • Wat zouden Almeerse beelden kunnen zijn?
 • Zijn er leerlingen die Almeerse beelden kennen?
 • Heb jij wel eens een beeld zien staan in Almere?
 • Waar was dat?
 • Hoe zag dat beeld er uit?
Ontdek de Kunst van Almere

Slide 4 - Tekstslide

Start een klassikaal gesprek met behulp van de volgende vragen:
 • Wie kent een van deze kunstwerken?
 • Waar bevindt zich het kunstwerk?
 • Hoe groot is het?
 • Wat is de betekenis ervan?
 • Waar zou het over kunnen gaan?
Nieuw woord:
Lichaam
De Gouden Man

Slide 5 - Tekstslide

Kijk samen met de leerlingen naar het kunstwerk ''De Gouden Man'' van André Havas en stel vragen:
 • Wat zie je? 
 • Waar is het van gemaakt? 
 • Hoe zou het beeld zich voelen? 
 • Waar zou het over gaan? 
 • Wat is het beeld aan het doen?
 • Wie zou deze man willen ontmoeten als hij tot leven komt? 
 • Wat betekent de titel? 
 • Kun je ook een andere titel voor het kunstwerk verzinnen?
Vertel over het kunstwerk:
Wat: Een levensgrote man, gekleed in een tuinbroek. Hij leunt met één hand tegen een lantaarnpaal. Met zijn andere hand boven zijn ogen, kijkt hij naar het gebouw.
Kunstenaar: André Havas
Wanneer geplaatst: 2003
Kosten: Het kunstwerk heeft €22.730,- gekost.
Materiaal: Het grootste gedeelte van het kunstwerk is gemaakt van brons, de bovenkant van zijn lichaam is verguld met bladgoud.
Waarom: Om te vieren dat de gemeente na lange tijd toestemming gaf voor de bouw van de hoge flat aan de Boomgaardweg, liet de Woningbouwvereniging een kunstwerk maken.

Nieuw woord: lichaam. Bespreek dit woord.

Don't wait for me in a borrowed home
Nieuw woord:
Houding

Slide 6 - Tekstslide

Kijk samen met de leerlingen naar het kunstwerk ''Don't wait for me in a borrowed home'' van Henk Visch en stel vragen:
 • Wat zie je? 
 • Waar is het van gemaakt? 
 • Hoe zou het beeld zich voelen? 
 • Waar zou het over gaan? 
 • Wat is het beeld aan het doen? 
 • Wie zou deze persoon willen ontmoeten als die tot leven komt? 
 • Wat betekent de titel?
 • Kun je ook een andere titel voor het kunstwerk verzinnen?
Vertel over het kunstwerk:
Wat: Een mensfiguur zonder armen, met ongelijke benen en het hoofd dat 180 graden is gedraaid ten opzichte van de romp.
Kunstenaar: Henk Visch
Wanneer geplaatst: 1988
Materiaal: Brons
Waarom: Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) had flats gebouwd bij de busbaan in Almere Stad en enkele gebouwen rondom De Markt. Omdat ze klaar waren met bouwen, wilden ze de stad een cadeau geven, namelijk dit kunstwerk.

Nieuw woord: houding. Bespreek dit woord. 
Nieuw woord:
Mimiek
Welke naam zou jij mij geven?

Slide 7 - Tekstslide

Kijk samen met de leerlingen naar het kunstwerk van Thomas Houseago, dat geen specifieke naam heeft, en stel vragen:
 • Wat zie je? 
 • Waar is het van gemaakt? 
 • Hoe zou het beeld zich voelen? 
 • Waar zou het over gaan? 
 • Wat is het beeld aan het doen? 
 • Wie zou deze man willen ontmoeten als hij tot leven komt? 
 • Kun je een titel voor het beeld verzinnen?
Vertel over het kunstwerk:
Wat: Een zittende man met één gebogen been en één opgetrokken been. Je ziet dat hij sterke spieren heeft op zijn borst en brede schouders. De man heeft geen duidelijke gezichtsuitdrukking of details zoals tenen en vingers.
Kunstenaar: Thomas Houseago
Wanneer geplaatst: 2000
Materiaal: Brons
Waarom: In 1994 vroeg de PBK (nu Stichting Kunst en Openbare Ruimte) kunstenaar Thomas Houseago om een sculptuur te creëren voor de nieuwbouw van een psychiatrische voorziening in Almere.

Nieuw woord: mimiek. Bespreek dit woord.

Nieuw woord:
Motoriek
Laura

Slide 8 - Tekstslide

Kijk samen met de leerlingen naar het kunstwerk ''Laura'' van Anita Franken en stel vragen: 
 • Wat zie je? 
 • Waar is het van gemaakt? 
 • Hoe zou het beeld zich voelen? 
 • Waar zou het over gaan? 
 • Wat is het beeld aan het doen? 
 • Wie zou dit meisje willen ontmoeten als ze tot leven komt? 
 • Wat betekent de titel?
 • Kun je ook een andere titel voor het kunstwerk verzinnen?
Vertel over het kunstwerk:
Wat: Een meisje staat met één been ontspannen en leunend op het andere. De armen bevinden zich achter het lichaam, het gezicht is niet gedetailleerd uitgewerkt.
Kunstenaar: Anita Franken
Wanneer geplaatst: 2008
Materiaal: Brons
Waarom: Burgemeester Annemarie Jorritsma onthulde op 20 september 2008 het kunstwerk 'Laura' ter ere van de opening van de Sieradenbuurt.

Nieuw woord: motoriek. Bespreek dit woord.

Breng mij tot leven!
Welk beeld spreekt je het meeste aan?

Slide 9 - Tekstslide

Kijk samen met de leerlingen naar de foto's van de Almeerse beelden en vraag welk beeld hen het meest aanspreekt.

Opdracht:
De leerlingen werken in tweetallen. Samen leren ze de Almeerse beelden beter kennen door de volgende vragen te beantwoorden: Welke woorden passen bij dit beeld? Welke titel zou je aan dit beeld geven?

Bespreek vervolgens klassikaal. 

Slide 10 - Link

Open de kunstkaart door te klikken op: ''Open deze website in een nieuw tabblad''.

Zoek samen met de leerlingen naar de vier Almeerse kunstwerken op de kunstkaart. Wie weet waar de kunstwerken staan? Door op het icoon van het kunstwerk te klikken verschijnt er meer informatie.
Kunnen we de beelden beter leren kennen?

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht:
In dezelfde duo’s worden ook de vervolgopdrachten gemaakt. De leerlingen kiezen één beeld uit om beter te leren kennen. Ze beantwoorden de vragen die op de volgende slide staan en bereiden een korte presentatie voor die ze over het beeld kunnen geven.

Stimuleer de leerlingen om na te denken over de beelden alsof het personages zijn die tot leven kunnen worden gewekt.
Breng mij tot leven!
Waar kijkt het 
beeld naar? 
Waar houdt het beeld van? 
Wat is z'n lievelingseten?
Wat is het grootste geheim van het beeld? 
Hoe heet het beeld? 
Wat is het beeld 
aan het doen? 

Slide 12 - Tekstslide

De leerlingen beantwoorden de volgende vragen: 
 • Hoe heet dit beeld? 
 • Wat is het grootste geheim van dit beeld? 
 • Wat is het beeld aan het doen? 
 • Waar kijkt het beeld naar? 
 • Waar houdt dit beeld van?
Breng mij tot leven!
Wie ben ik?

Slide 13 - Tekstslide

Laat de leerlingen hun beelden aan elkaar presenteren en stel vragen.
Breng mij tot leven!
Breng mij tot leven!

Slide 14 - Tekstslide

Als afsluiting van de les kruipen de leerlingen letterlijk in de huid van de Almeerse beelden.

Opdracht:
Ga verder in dezelfde duo’s. Elke leerling kiest een favoriet beeld. Om de beurt brengen ze hun beeld tot leven.

1. Begin met het aannemen van dezelfde houding als het gekozen beeld.

2. Geef vervolgens het beeld persoonlijkheid door de emotie of uitdrukking van het beeld na te bootsen met gezichtsuitdrukking, houding en bewegingen. Voeg geluiden of praat indien nodig.

3. Loop ten slotte als het beeld, waarbij je dezelfde houding en expressie behoudt terwijl je je voorstelt hoe het beeld zou handelen als het tot leven kwam.

Laat een aantal leerlingen demonstreren hoe ze hun beeld tot leven wekken.
Welk beeld ben ik?
Nieuw woord:
Tableau

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht:
Laat een leerling voor de klas staan in de houding van een van de beelden. De klas mag raden welk beeld wordt uitgebeeld. Doe dit een paar keer.

Nieuw woord: tableau. Bespreek dit woord.

Lichaam
Houding
Mimiek
Tableau
Motoriek

Slide 16 - Tekstslide

Sluit de les af door de leerlingen te vragen wat ze tijdens deze les hebben geleerd en herhaal de nieuwe woorden: lichaam, houding, mimiek, motoriek en tableau. Stel de leerlingen de vraag: Kijk je nu anders naar de Almeerse beelden? 

Vertel ook over de masterclass: er komt een danser langs!

Wat kunnen ze verwachten van de masterclass:
- Introductie van de kunstenaar
- Terugkoppeling naar de voorbereidende les
- Uitleg van de kunstenaar wat ze gaan doen
- Aan de slag met de kunstenaar
- Afsluiten masterclass

Wat wordt er van de docent verwacht:
- De docent moet te alle tijden bij de masterclass aanwezig blijven.
- De docent assisteert de kunstenaar waar nodig. De kunstenaar zal dit aan het begin van de les afstemmen met de docent.
- De docent zorgt dat materialen die op school zijn geleverd of die van de school worden gebruikt klaar liggen.