Pedagogiek socialisatie en groepsprocessen

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
Resultaat: De ontwikkeling van het kind en zijn wensen en behoeften met betrekking tot de begeleiding zijn duidelijk vastgelegd.

Slide 2 - Tekstslide

Socialisatie

Slide 3 - Woordweb

Doelstellingen
- Je hebt brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën van ontwikkelingspsychologie
- Je hebt kennis van begrippen en theorieën m.b.t. (ortho)pedagogiek
- Je kunt een afwijkende ontwikkeling van kinderen herkennen

Slide 4 - Tekstslide

Socialisatie
Het proces waarbij de omgeving invloed heeft op de ontwikkeling van een kind

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Socialisatie
Primaire socialisatie
Secundaire socialisatie
Geslachtsspecifieke socialisatie
Het proces waarbij de omgeving invloed heeft op de ontwikkeling van het kind
Socialisatie die een kind van zijn ouders/opvoeders meekrijgt
De invloed van omgevingsfactoren op de socialisatie
Het verschil tussen waarden en normen voor jongens en voor meisjes

Slide 13 - Sleepvraag

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
Resultaat: Een groep waarin het kind veilig is en zich thuis voelt en waarin kinderen prettig met elkaar omgaan

Slide 17 - Tekstslide

Groepsdynamica

Slide 18 - Woordweb

Doelstelling
- Je kunt groepsprocessen methodisch hanteren

Slide 19 - Tekstslide

Wat zijn de functies en kenmerken van een groep (voor kinderen)?

Slide 20 - Open vraag

Groepsprocessen
Iedere groep heeft zijn eigen dynamiek: beweging
Dynamisch proces
3 onderdelen van een groepsproces:
1. Groepsvorming
2. Groepsstructuur
3. Groepsnormen

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Groepsstructuur
Drie rollen te onderscheiden:
1. Sociale kinderen
2. Actieve kinderen met veel ideeën en initiatieven
3. Neutrale kinderen

Slide 23 - Tekstslide

Groepsnormen
Deze kunnen op verschillende manieren ontstaan:
- Ze zijn door de groepsleden zelf ingebracht of van buitenaf gestimuleerd;
- Ze zijn afgeleid van algemeen maatschappelijke normen of hebben te maken met de eisen die aan een bepaalde functie worden gesteld;
- Ze zijn toevallig ontstaan, als gevolg van bepaalde interacties met kinderen.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

De eindopdracht 
Groepsopdracht Pedagogen
Voor de theorie rondom de pedagogen worden jullie in groepjes verdeeld waarna jullie allemaal een presentatie voorbereiden over een pedagoog. Dit dient als afronding van het vak 'Pedagogiek'.
Op basis hiervan schrijven jullie een samenvatting waarin het volgende naar voren komt:
- Achtergrond van de stroming
- Visie
- Uitgangspunten pedagogisch handelen
- Eigen ervaringen

De presentatie zelf moet ondersteund worden door Prezi of PowerPoint.
De presentaties worden 20 januari gepresenteerd tijdens de les 

Slide 28 - Tekstslide

Pedagogen
1. Emmi Pikler - Groepje : (3)
2. Loris Malaguzzi - Groepje: (3)
3. Rudolf Steiner - Groepje: (2)
4. Janusz Korczak - Groepje: (2)
5. Thomas Gordon - Groepje: (2)
6. Jesper Juul - Groepje: (2)

Slide 29 - Tekstslide