Motivatie & Bucketlist

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Module inzicht: Het centrale inzicht van deze module is dat nadenken over jouw motivatie je kan helpen om verder te komen.
Les inzicht: Deze les gaat over ontdekken wat je belangrijk vindt. Het centrale inzicht van deze les is dat nadenken over wat je leuk vindt je kan motiveren.

Leerdoelen. De leerling ... 
 • Weet wat motivatie van binnenuit en van buitenaf is. 
 • Kan een reden noemen waarom nadenken over wat je leuk vindt belangrijk is.
 • Weet wat een bucketlist is en hoe je die maakt.
Extra informatie
Volgens de 'Self Determination Theory' van Ryan en Deci zijn er drie belangrijke voorspellers van intrinsieke motivatie. De voorspellers zijn: 'Autonomie', 'Verbondenheid' en ''Competentie'. Deze les gaat over het stimuleren van een gevoel van autonomie door de leerlingen te laten onderzoeken wat zij leuk vinden en wat ze later nog willen doen. Door datgene wat ze nu doen (bijvoorbeeld leren voor een toets) binnen een bredere context te plaatsen (bijvoorbeeld wat ze later nog graag willen ervaren) kun je motivatie creëren. 

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet wat ik later wil worden


Ik weet welke dingen mij energie geven

Ik weet wat ik leuk vind om te doen


Wat weet jij al over jouw motivatie?
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja

Slide 3 - Sleepvraag

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.


Soorten motivatie

Er zijn twee soorten motivatie: 
motivatie van binnenuit 
en van buitenaf.

Slide 4 - Tekstslide

 • Lees de slide voor. 
Extra informatie
De twee soorten motivatie waar we op doelen zijn autonome (willen) en gecontroleerde (moeten) motivatie. Autonome en gecontroleerde motivatie zijn toevoegingen op de 'Self Determination Theory' van Ryan en Deci. Meer informatie over deze theorie vind je in het artikel "Self-Determination Theory and the  Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being" via deze link. Een overzicht van de verschillende soorten motivatie kun je vinden in het motivatiecontinuüm via deze link.Motivatie van buitenaf

Bij deze soort motivatie doe je 
iets omdat het van iemand anders
 moet, omdat je een beloning krijg 
of om een straf te voorkomen.

Slide 5 - Tekstslide

 • Lees de slide voor.
Extra informatie:
Met motivatie van buitenaf bedoelen we gecontroleerde motivatie. Dit valt onder extrinsieke motivatie waar je niet voor kiest (Zie het motivatiecontinuüm in de vorige slide). Je vertoont gedrag enkel voor een beloning, het ontwijken van een straf van buiten of een negatief gevoel zoals schuld of schaamte.

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructiesMotivatie van binnenuit

Bij deze soort motivatie doe je iets 
omdat je vindt dat het zinvol, 
nuttig of belangrijk is. Of 
gewoon omdat je het leuk vindt!

Slide 7 - Tekstslide

 • Lees de slide voor.
Extra informatie
Met motivatie van binnenuit bedoelen we zowel autonome motivatie (hier kies je voor omdat je het belangrijk of zinvol vindt) als intrinsieke motivatie (dat zijn de dingen waar je 's nacht's voor wakker gemaakt mag worden). 


Geef een voorbeeld van
motivatie van binnenuit.

Slide 8 - Open vraag

 • Laat de leerlingen de vraag maken.
 • Vertel dat ze een voorbeeld kunnen opvragen op hun mobiel.
Motivatie van binnenuit of motivatie van buitenaf?
Van binnenuit
Van buitenaf
Je wilt supergraag profvoetballer worden
Je moet van je ouders hoge cijfers halen!
Je vrienden dragen een bepaald merk waardoor jij deze kleding ook wil!
Je doet extra je best bij Engels, omdat je later een reis door Amerika wilt maken!
Je doet mee aan een sport omdat je prijzen wilt winnen!

Slide 9 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructiesOntdekken wat jij leuk vindt

We gaan een bucketlist maken, dit is 
een lijst van dingen die je nog in
je leven wilt doen. Denk aan de 
dingen die je nog wil doen, weten,
leren of ervaren...

Slide 10 - Tekstslide

 • Lees de slide voor en klik door naar de volgende slide.

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Maak de opdracht in Classroom

Slide 12 - Tekstslide

 • Lees de slide voor en klik door naar de volgende slide.