Les 6 Als de ontwikkeling anders gaat

-als de ontwikkeling anders gaat-
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

-als de ontwikkeling anders gaat-

Slide 1 - Tekstslide

Problemen in de ontwikkeling
Ontwikkelingsachterstand
            Ontwikkeling wijkt weinig af van het gemiddelde. De                      achterstand is nog in te halen.
Ontwikkelingsstoornis 
            Duidelijke afwijking van het het gemiddelde. Heeft een                    grote, negatieve invloed op de ontwikkeling en is vaak                  blijvend.

Slide 2 - Tekstslide

Alarmsignalen
motoriek
 • gebrekking houdingscontrole
 • ongecontroleerde bewegingen
 • slecht besef van eigen lichaam
spraak-/ taalontwikkeling
 • niet brabbelen
 • geen imitatie
 • geen woordbenoeming
persoonlijkheid
 • afhankelijkheid
 • gebrek aan wilskracht
 • angsten
 • gestoorde gewetensontwikkeling
sociale ontwikkeling
 • onverschilligheid
 • geen interactie
 • geen onderscheid tussen ik en jij
 • isolement
zelfredzaamheid
 • kan zichzelf niet verzorgen
 • geen zelfkritiek
 • geen inzicht (ziet geen gevaar)
spel
 • geen imitatie
 • gebruikt geen fantasie
 • is niet in staat om met anderen te spelen

Slide 3 - Tekstslide

Risicofactoren
< kindgebonden >
kind
laag geboortegewicht
vroeggeboorte
ongewenst geslacht
beperking hebben
veel ziek zijn
moeilijk temperament

Slide 4 - Tekstslide

Risicofactoren
< ouder- en/of gezin >
gezin
negatieve jeugdervaring
moeizame start als ouder
gebrek aan kennis en vaardigheden
jonge of oude moeder
verslavingsproblemen
huwelijksproblemen
verwaarlozing 
of 
mishandeling
ingrijpende levensgebeurtenis
psychische problemen

Slide 5 - Tekstslide

Risicofactoren
< omgeving >
omgeving
slechte huisvesting
ontbreken steun
armoede
werkloosheid
weinig opleiding

Slide 6 - Tekstslide

Vroegtijdige onderkenning
Er is een goede hulp en behandeling mogelijk voor het kind.
Een optimale ontwikkling en ontplooiing wordt mogelijk.
Het houdt de ontwikkelingsachterstand zo klein mogelijk.
Het beperkt emotionele schade.
Ouders komen eerder tot verwerking.
Ouders beschikken over belangrijke informatie voor gezinsplanning.

Slide 7 - Tekstslide

Ontwikkelingsstoornissen

 • leerstoornissen
 • communicatiestoornissen
 • motorische stoornissen
 • autismespectrumstoornissen
 • aandachtsstoornissen
 • gedragsstoornissen
 • stemmingsstoornissen
 • angststoornissen
 • eetstoornissen 

Slide 8 - Tekstslide

Motorische stoornissen
DCD 
(developmental coordination disorder) 
Een ontwikkelingsstoornis waarbij het kind problemen heeft met het goed op elkaar afstemmen en coördineren van bewegingen, met als gevolg een probleem in de motorische ontwikkeling.

Slide 9 - Tekstslide

Ervaar!
Overgooien met 1 hand op de rug
Schrijven met niet voorkeurshand 
Touwtje springen op 1 been
Veters strikken met ogen dicht

Slide 10 - Tekstslide

Autismespectrumstoornissen
ASS
klassiek autisme - asperger - PDD NOS  - restcategorie
Een ontwikkelingsstoornis waarbij het kind problemen heeft met het goed op elkaar afstemmen en coördineren van bewegingen, met als gevolg een probleem in de motorische ontwikkeling.


Een aangeboren stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Met gevolg beperkingen in de sociale contacten en communicatie, beperkte en herhaalde gedragspatronen en star gedrag.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Vormen van autisme
Klassiek autisme
 • Beperkingen in de sociale interactie.
 • Beperkte, herhalende patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten.
 • 80% heeft lage intelligentie of verstandelijke beperking.
Asperger
 • Goed leren en praten, maar wel moeite met begrijpen en empathie.
 • Grote fantasie
 • Behoefte aan vriendschap
 • Normale of hoognormale intelligentie 
PDD-NOS
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven
 • Als je niet voldoet aan vorige vormen door: 
         -kernmerken latere leeftijd
         -niet typische symptomen
         -te weinig symptomen

Slide 13 - Tekstslide

Aandachtsstoornissen
ADHD                                            ADD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Attention Deficit Disorder

Aandachtstekortstoornis

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Gedragsstoornissen
CD                                               ODD

Conduct Disorder

Antisociale gedragsstoornis
Oppositional Defiant Disorder

Opstandige gedragsstoornis

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

DCD
ADHD
ADD
ODD
CD
Slordig schrijven
Snel 
afgeleid
Impulsief reageren
Dromerig
Brutaal
Agressief
Houterige bewegingen
Pesten
Vergeet
achtig
Prikkel
baar

Slide 18 - Sleepvraag

Angststoornissen
Reële angst

Normale reactie bij een realistische dreiging.
Niet reële angst

Angst zonder duidelijke reden of angst wat niet in verhouding staat met de dreiging.

Slide 19 - Tekstslide

Faalangst

Angst om fouten te maken of iets niet goed te doen in situaties waarin je jezelf beoordeelt of door anderen beoordeeld wordt.

sociaal
motorisch

cognitief

Slide 20 - Tekstslide