Hoofdstuk 4 T2 Uitwerkingen

Oefen opgaven H4
Berekeningen

Voer alle berekeningen uit met de 5 stappen methode
1. schrijf op wat je wilt berekenen
2. schrijf op welke formule je daarvoor nodig hebt
3. Welke gegevens voor in de formule kan je vinden in de tekst of in je BINAS
4. Reken het uit
5. Schrijf je antwoord op met de juiste eenheid
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Oefen opgaven H4
Berekeningen

Voer alle berekeningen uit met de 5 stappen methode
1. schrijf op wat je wilt berekenen
2. schrijf op welke formule je daarvoor nodig hebt
3. Welke gegevens voor in de formule kan je vinden in de tekst of in je BINAS
4. Reken het uit
5. Schrijf je antwoord op met de juiste eenheid
Slide 1 - Tekstslide

Voorbeeld concentratie berekening
Op de verpakking van een pak koekjes staat: bevat 46 gram zout in 0,935 kg product
Bereken de concentratie aan zout per gram product

1. (wat moet je berekenen)              de concentratie zout
2. (welke formule heb je nodig)        massa zout/ massa product
3. (gegevens uit de tekst)                 massa zout = 46 g, 
                                                          massa product = 0,935 kg (= 935 g product)
4. (berekening)                                  46 / 935 = 0,049
5. (antwoord)                                     concentratie = 0,049 g/g product


Slide 2 - Tekstslide

Een tablet paracetamol heeft een massa van 750 mg.
Die tablet zou 240 mg paracetamol bevatten
Bereken nauwkeurig de concentratie paracetamol per gram product

Slide 3 - Open vraag

Een tablet paracetamol heeft een massa van 750 mg.
Die tablet zou 240 mg paracetamol bevatten
Bereken nauwkeurig de concentratie paracetamol per gram product
1. (wat moet je berekenen)              de concentratie paracetamol per gram product
2. (welke formule heb je nodig)        massa paracetamol/ massa tablet
3. (gegevens uit de tekst)                 massa paracetamol = 240 mg = 0,240 g
                                                         massa product = 750 mg = 0,750 g
4. (berekening)                                 0,240/0,750 = 0,320
5. (antwoord)                                    concentratie paracetamol  = 0,320 gram / gram product


Slide 4 - Tekstslide

Voorbeeld massapercentage berekening
Op de verpakking van een pak koekjes staat bevat 46 gram zout in 0,935 kg product
Bereken het massapercentage zout in het product

1. (wat moet je berekenen)               het massapercentage zout
2. (welke formule heb je nodig)         massa zout/ massa product * 100 %
3. (gegevens uit de tekst)                  massa zout = 46 g, 
                                                          massa product = 0,935 kg (= 935 g product)
4. (berekening)                                  46 / 935  x 100 % = 4,9 %
5. (antwoord)                                     Massapercentage zout bedraagt 4,9 %

Slide 5 - Tekstslide

Een heel brood van 800 gram zit 5 gram zout
Bereken het massapercentage zout in een heel brood

Slide 6 - Open vraag

Een heel brood van 800 gram zit 5 gram zout
Bereken het massapercentage zout in een heel brood
1. (wat moet je berekenen)               het massapercentage zout
2. (welke formule heb je nodig)         massa zout/ massa product * 100 %
3. (gegevens uit de tekst)                  massa zout = 5 g, 
                                                          massa product = 800 g 
4. (berekening)                                  5 / 800  x 100 % = 0,625 %
5. (antwoord)                                     Massapercentage zout bedraagt 0,625 %

Slide 7 - Tekstslide

De warenwet stelt dat tafelazijn azijn mag heten als er tenminste 4 % azijn in zit.
In 4901 mg oplossing zit 194 mg azijn
Bereken het massapercentage azijn in de oplossing en bepaal of het tafelazijn mag heten

Slide 8 - Open vraag

De warenwet stelt dat tafelazijn azijn mag heten als er tenminste 4 % azijn in zit.
In 4901 mg oplossing zit 194 mg azijn
Bereken het massapercentage azijn in de oplossing en bepaal of het tafelazijn mag heten
1. (wat moet je berekenen)               het massapercentage azijn en mag het azijn heten
2. (welke formule heb je nodig)         massa azijn/ massa oplossing * 100 %
3. (gegevens uit de tekst)                  massa zout = 194 mg  
                                                          massa oplossing = 4901 mg 
4. (berekening)                                  (194 / 4901) x 100 % = 3,96 %
5. (antwoord)                                     Massapercentage zout bedraagt 3,96 %

Het massapercentage is kleiner dan 4 % dus mag het geen tafelazijn heten

Slide 9 - Tekstslide

Volgens de nitraat wetgeving mag op de grond, als je suikerbieten verbouwt, 15 kg nitraat per 75 000 kg suikerbieten uitrijden. Alle nitraat dat wordt uitgereden komt in de suikerbieten terecht.

Bereken het massapercentage stikstof in de suikerbieten

Slide 10 - Open vraag

Volgens de nitraat wetgeving mag op de grond, als je suikerbieten verbouwt, 15 kg nitraat per 75 000 kg suikerbieten uitrijden. Alle nitraat dat wordt uitgereden komt in de suikerbieten terecht.

Bereken het massapercentage nitraat in de suikerbieten
1. (wat moet je berekenen)               het massapercentage stikstof in suikerbieten
2. (welke formule heb je nodig)         massa nitraat/ massa suikerbieten * 100 %
3. (gegevens uit de tekst)                  massa zout = 15 kg 
                                                          massa oplossing = 75000 kg 
4. (berekening)                                  (15 / 75000) x 100 % = 0,020 %
5. (antwoord)                                     Massapercentage nitraat bedraagt 0,020 %


Slide 11 - Tekstslide

Voorbeeld volume percentage berekening
Op de verpakking van een pot mayonaise staat: bevat 310 ml zuivere raapolie in 390 ml mayonaise 
Bereken het volume percentage olie in het product

1. (wat moet je berekenen)               het volumepercentage olie
2. (welke formule heb je nodig)         volume olie/ volume product * 100 %
3. (gegevens uit de tekst)                  volume olie = 310 ml, 
                                                          volume product = 390 ml.
4. (berekening)                                  310 / 390  x 100 % = 79,5 %
5. (antwoord)                                     Volume percentage olie bedraagt 79,5 %

Slide 12 - Tekstslide

Een grote fles grolsch bier (1,5 liter) bevat 73,5 ml zuiver alcohol

Bereken het volume percentage alcohol in dit bier

Slide 13 - Open vraag

Een grote fles grolsch bier (1,5 liter) bevat 73,5 ml zuiver alcohol
Bereken het volume percentage alcohol in dit bier
1. (wat moet je berekenen)               het volumepercentage alcohol in bier
2. (welke formule heb je nodig)         volume alcohol/ volume product * 100 %
3. (gegevens uit de tekst)                  volume alcohol = 73,5 ml, 
                                                          volume product = 1500 ml.
4. (berekening)                                  73,5 / 1500  x 100 % = 4,9 %
5. (antwoord)                                     Volume percentage alcohol bedraagt 4,9 %

Slide 14 - Tekstslide

Een fles Captain Morgan ubersee rum bevat 54 volume % alcohol

Als je 35 ml van deze rum mengt met 145 ml cola wat wordt dan het volumepercentage alcohol in deze mix (let op: dubbele berekening, reken eerst uit hoeveel alcohol er in de 35 ml rum zit)

Slide 15 - Open vraag

Een fles Captain Morgan ubersee rum bevat 54 volume % alcohol
Als je 35 ml van deze rum mengt met 145 ml cola wat wordt dan het volumepercentage alcohol in deze mix (let op: dubbele berekening, reken eerst uit hoeveel alcohol er in de 35 ml rum zit)
1. (wat moet je berekenen)               hoeveelheid alcohol in 35 ml rum
2. (welke formule heb je nodig)         volume alcohol/ volume product * 100 % = volume percentage

3. (gegevens uit de tekst)                  volume alcohol = ?
                                                          volume product = 35 ml
                                                          volume percentage = 54 %

4. (berekening)                                  ? / 35  x 100 % = 54 %
                                                           ? x 100 % = 54 x 35
                                                            ? = 54 x 35/100 = 18,9 ml alcohol
5. (antwoord)                                     Hoeveelheid alcohol in 35 ml bedraagt 18.9 ml.

Volgende dia:

Slide 16 - Tekstslide

Een fles Captain Morgan ubersee rum bevat 54 volume % alcohol

Als je 35 ml van deze rum mengt met 145 ml cola wat wordt dan het volumepercentage alcohol in deze mix (let op: dubbele berekening, reken eerst uit hoeveel alcohol er in de 35 ml rum zit)
Deel 2
1. (wat moet je berekenen)               hoeveelheid alcohol de mix met cola
2. (welke formule heb je nodig)         volume alcohol/ volume product * 100 % = volume percentage

3. (gegevens uit de tekst)                  volume alcohol = 18,9 ml
                                                          volume product = 180 ml (35 ml + 145 ml)
                                                          volume percentage = ?

4. (berekening)                                  18,9 /180 X 100 % = 10,5 %
5. (antwoord)                                     Hoeveelheid alcohol in 180 ml mix = 10,5 %


Snelle berekening:   Je verdunt 35 ml tot 180 ml dus ook 54 %  Dat levert dus:  35/180 x 54 % = 10.5 % Slide 17 - Tekstslide