energie

BS 4 Energie 
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

BS 4 Energie 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
 Je kunt de belangrijkste energiebronnen noemen met hun voordelen en nadelen

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk jij dat je in je dagelijkse leven allemaal energie voor nodig hebt?

Slide 3 - Open vraag

Energiebron:
Waar je energie weg komt

Slide 4 - Tekstslide

Energiebronnen (fossiele brandstoffen)
Uitputbare energiebronnen:

Aardgas
Aardolie
Steenkool

Slide 5 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen
Fossiele brandstof: stoffen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan van dode planten en dieren:
aardgas, aardolie, steenkool
Nadelen: 
  • door verbranding komt er veel CO2 vrij --> opwarming aarde
  • luchtverontreiniging: smog en zure regen
  • voorraad is uitputtend

Slide 6 - Tekstslide

ontstaan fossiele brandstof

Slide 7 - Tekstslide

Energiebronnen

Slide 8 - Tekstslide

Wat zijn geen fossiele brandstoffen?
A
Aardolie en steenkool
B
Steenkool en water
C
Aardgas en zonne-energie
D
Zonne-energie en water

Slide 9 - Quizvraag

Wat zijn fossiele brandstoffen?
A
Energiebronnen die oneindig zijn.
B
Energiebronnen die eindig zijn.
C
Energiebronnen die eindig zijn maar CO2 neutraal zijn.
D
Energiebronnen die eindig zijn en CO2 uitstoten.

Slide 10 - Quizvraag

Energiebronnen (duurzaam)
Hernieuwbare energiebronnen:

- Zonne-energie
- Windenergie
- Waterkracht
- Warmte-energie

Slide 11 - Tekstslide

Zonne-energie is...
A
Duurzaam
B
Niet duurzaam

Slide 12 - Quizvraag

Hoe wordt zonne-energie NIET opgevangen?
A
Zonnepanelen
B
Zonnecentrale
C
Zonneboiler
D
Zonnerad

Slide 13 - Quizvraag


Wat is windenergie?
A
Energie opgewekt door zon
B
Energie opgewekt door regen
C
Energie opgewekt door wind
D
Energie opgewekt door regen, wind en zon

Slide 14 - Quizvraag


Groene stroom
A
Stroom die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
B
Stroom die is opgewekt uit fossiele energiebronnen.

Slide 15 - Quizvraag

wat is groene stroom
A
wind en zonne energie
B
wind energie
C
zonne energie
D
geen van beide

Slide 16 - Quizvraag

Waterkracht was:
A
Grijze energie
B
Groene energie
C
Blauwe energie

Slide 17 - Quizvraag

Waterkracht is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 18 - Quizvraag

Energie winnen uit eb en vloed noemen we..
A
Eb en vloed energie
B
Getijdenenergie
C
groene energie
D
hydro-elektriciteit

Slide 19 - Quizvraag

Zonne- energie is een ...?
A
hernieuwbare energiebron
B
niet-hernieuwbare energiebron

Slide 20 - Quizvraag

Wat is geen groene stroom?
A
Zonne-energie
B
Waterkracht
C
Windenergie
D
Aardgas

Slide 21 - Quizvraag

Wat zijn de voordelen van Zonne-energie
A
gratis
B
niet slecht voor het milieu
C
niet afhankelijk van het weer
D
veilig

Slide 22 - Quizvraag

Zonne energie is.?
A
Grijze energie
B
Groene energie
C
Blauwe energie
D
Zwarte energie

Slide 23 - Quizvraag

Zonne-energie is niet afhankelijk van
A
het seizoen
B
de hellingshoek
C
je elektriciteitsrekening
D
de oppervlakte van uw zonnepaneel

Slide 24 - Quizvraag

Wat is duurzame energie?
A
Energie die erg duur is
B
Energie die hernieuwbaar is
C
Energie die niet-hernieuwbaar is

Slide 25 - Quizvraag

Windenergie is:
A
duurzame energie
B
fossiele brandstof
C
kernenergie

Slide 26 - Quizvraag

Kernenergie
Kernenergie komt vrij bij het spitsen van atomen, het wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken

Slide 27 - Tekstslide

Voordelen kernenergie

Geen luchtverontreiniging
Geen CO2 in de lucht
Nadelen kernenergie

Er ontstaat radioactief afval.
Het uranium wat wordt gebruikt bij de splitsing van atomen raakt op.
Grote gevolgen voor mens en milieu
(kernramp van Tsjernobyl)

Slide 28 - Tekstslide

Bij kernenergie wordt....
A
uranium verbrand
B
uranium gesplitst

Slide 29 - Quizvraag

Wat is kernenergie?
A
Kernenergie is energie die wordt gemaakt door uranium te splitsen
B
Kernenergie bestaat nog niet
C
Kernenergie ontstaat door naar de naar de kern te graven van de aarde
D
Kernenergie is energie die wordt gemaakt met steenkool

Slide 30 - Quizvraag

Kernenergie...
A
Is niet duurzaam, want: broeikasgassen!
B
Een goed alternatief voor energie uit kolencentrales...
C
Is niet duurzaam, want: het kan behoorlijk mis gaan.
D
Is positief als je alleen kijkt naar klimaatverandering.

Slide 31 - Quizvraag