Les 1 - introductie scheikunde

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
- Verwachtingen deze periode
- Wat moet je bij hebben?
- Scheikunde en natuurkunde
- Wat zijn stofeigenschappen?
- gevarensymbolen
- Rekenen met dichtheid

Slide 2 - Tekstslide

Wat verwacht je te leren tijdens de scheikunde lessen?

Slide 3 - Woordweb

Natuurwetenschappen
Alles om je heen is door onderzoekers bedacht en gemaakt. De onderdelen van de natuurwetenschappen die wij goed kennen zijn: biologie, natuurkunde en scheikunde.

Slide 4 - Tekstslide

Natuurkunde
De natuurkunde houdt zich bezig met gebeurtenissen die je steeds kunt herhalen. Deze gebeurtenissen noemen we ook wel omkeerbare veranderingen.

Slide 5 - Tekstslide

Bedenk zelf zo een omkeerbaar proces

Slide 6 - Woordweb

Scheikunde
Scheikundige of chemicus onderzoeken stoffen en hoe ze die stoffen blijvend kunnen veranderen. Wij gaan ons bezig houden met blijvende verandering van stoffen.

Slide 7 - Tekstslide

Bedenk een beroep waar je het vak scheikunde voor nodig hebt.

Slide 8 - Woordweb

Stofeigenschappen

Slide 9 - Tekstslide

Fase 

De fase geeft de 'toestand' aan van een stof. Dit kan in vaste vorm zijn, in vloeistof of als een gas.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Smaak
Het verschil tussen zout en suiker kan je proeven. Alles het andere wat we bij scheikunde tegenkomen mag je absoluut NOOIT proeven. 

Slide 12 - Tekstslide

Geur
Het ruiken van stoffen wordt wel vaker gedaan. Sommige stoffen hebben zo een sterke geur dat je het kan ruiken als je de fles open maakt.

Slide 13 - Tekstslide

Kleur
Een stof is ook te herkennen aan zijn kleur. Hiernaast zijn 3 voorwerpen te zien. 

Slide 14 - Tekstslide

Van wat voor stof zou de gele beker zijn gemaakt?
A
Zilver
B
Goud
C
Koper
D
Jood

Slide 15 - Quizvraag

Oplosbaarheid (in water)

Sommige stoffen lossen snel en goed op in water. Denk aan zout en suiker. 
Benzine oplossen in water gaat niet! 

Slide 16 - Tekstslide

Elektrische geleiding
Elektrische geleidbaarheid gaat over hoe goed een stof stroom geleid. Metalen zijn hier goed in, maar een plastic laat geen stroom door.

Slide 17 - Tekstslide

Kookpunt & smeltpunt

Slide 18 - Tekstslide

Grootheden
Met het rekenen met de dichtheid kennen we 3 grootheden. 
Volume, massa en de dichtheid.

Slide 19 - Tekstslide

De grootheid massa heeft als eenheid .....
A
meter
B
liter
C
gram
D
vierkante meter

Slide 20 - Quizvraag

De eenheden
De eenheid van de dichtheid kan vaak afwijken van het gegeven hier naast. In dat geval kan je het omrekenen naar de gewenste eenheid.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Hoe hebben jullie deze eerste les scheikunde ervaren?

Slide 24 - Open vraag