3.4 De MOL - 3V mireille

         Chemisch rekenen

MOL
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

         Chemisch rekenen

MOL

Slide 1 - Tekstslide

Atoommassa's 
Atoommassa's  van ieder atoom kun je aflezen in 
het Periodiek systeem.
Zo is de massa van element P = 30,97 u. 

Slide 2 - Tekstslide

Atoommassa
Atomen hebben massa's, dus moleculen hebben een massa.
De massa van bijvoorbeeld een waterstofatoom is 
1,66 x 10-24 g = 1,66x10-27 kg! 

Niet zo handig...
Daarom is de atomaire massa-eenheid bedacht, dat is de u. 
1 u = 1,66x10-27 kg.

Slide 3 - Tekstslide

Wat is de atoommassa van 1 atoom koolstof?
A
6,00 u
B
12,01 u
C
24,02 u
D
18,01 u

Slide 4 - Quizvraag

Molecuulmassa's 
Hier tel je de atoommassa's bij elkaar op van alle atomen in één molecuul .

Voorbeelden: 
De molecuulmassa van NaCl = 1 x 22,99 + 1 x 35,45 = 58,44 u
De molecuulmassa van Al2O3 = 2 x 26,98 + 3 x 16,00 = 101,96 u


Slide 5 - Tekstslide

Wat is de molecuulmassa van O2?
Let op: hoeveel atomen O zijn dit?
A
12,00 u
B
16,00 u
C
32,00 u
D
36,00 u

Slide 6 - Quizvraag

Wat is de molecuulmassa van CO2
A
12,01 u
B
16,00 u
C
32,00 u
D
44,01 u

Slide 7 - Quizvraag

Begrippen van hoeveelheid
 • Kwartet
 • Dozijn 
 • Gross


Slide 8 - Tekstslide

Begrippen van hoeveelheid
 • Kwartet
 • Dozijn 
 • Gross
 • MOL !

Een dozijn eiereren, kippen, olifanten of wat dan ook, het is altijd een vaste hoeveelheid.

Slide 9 - Tekstslide

Begrippen van hoeveelheid

 • De mol is een vaste hoeveelheid.
 • 1 mol = 6,022*1023 (moleculen)


Dus 1 mol water bestaat uit evenveel deeltjes als 1 mol goud!Slide 10 - Tekstslide

Hoeveel moleculen zitten er in 23 mol loodjodide
A
3,82 E23
B
3,82 E-23
C
1,39 E24
D
1,39 E25

Slide 11 - Quizvraag

Hoeveel mol waterstofatomen zitten er in 2,5 mol water
A
1,25 mol
B
2,5 mol
C
5 mol
D
huh?

Slide 12 - Quizvraag

Molaire massa
 • De massa van 1 molecuul in u = Alle massagetallen bij elkaar opgeteld.
                    Molecuulmassa H2O =  ( 2 x H  +  1 x O ) =  
                                                               ( 2x1,008 + 1x16,00) = 18,016 u  

 • Molaire massa = De massa van 1 mol moleculen in gram
                  Molaire massa H2O = 18,016  g/mol


Slide 13 - Tekstslide

Molaire massa (formule)

M =  Molaire massa  (  gram/mol )
m = massa                    ( gram )
n = aantal mol             ( mol ) 
M=nm

Slide 14 - Tekstslide

Dus..

Slide 15 - Tekstslide

Reken Voorbeeld
Bereken de massa van 5,640 mol water.  
(M H2O) = 18,016 g/mol

Antwoord:
M = 18,01 g/mol,   n = 5,640 mol,  m = ?

m =  101, 6  gram

M=nm
m=Mn
m=18,0165,640

Slide 16 - Tekstslide

Hoeveel gram (m) komt overeen met 5,3 mol NaCl? (M=58,44 g/mol)
A
0,09 g
B
11,03 g
C
309,7 g

Slide 17 - Quizvraag

Hoeveel gram (m) komt overeen met 0,442 mol CO2? (M=44,01 g/mol)
A
19,49 g
B
0,01 g
C
99,57 g

Slide 18 - Quizvraag

Hoeveel gram (m) komt overeen met

mol MgCl2 (M=95,22 g/mol)
3,42103
MgCl2
A
0,0000359 g
B
0,33 g
C
27842,11 g

Slide 19 - Quizvraag

uit je hoofd!

Slide 20 - Tekstslide