5.1 verbranding deel 2

welke 3 voorwaarden zijn er voor het verlopen van een brand?
1 / 13
volgende
Slide 1: Open vraag
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

welke 3 voorwaarden zijn er voor het verlopen van een brand?

Slide 1 - Open vraag

Brandweermannen doven een brandende oliebron door vlakbij een lading dynamiet te laten ontploffen. Welke voorwaarde wordt weggenomen?

Slide 2 - Open vraag

Voor een verbranding is zuurstof nodig, welke stof staat dus altijd voor de pijl? geef de formule

Slide 3 - Open vraag

verbrandingsreactie
beginstof (brandstof) + zuurstof --> oxiden van beginstof
voorbeeld: verbranding van waterstof
beginstof = waterstof = H2
oxide van H2 (tabel) = H2O
dus
H2 + O2 --> H2
kloppend: 2 H2 + O2 -->2 H20Slide 4 - Tekstslide

onvolledige verbanding
Let op! soms staat er dat een onvolledige verbranding plaatsvindt, dan kan er roet (C) en het giftige koolstofmono-oxide (CO) ontstaan.
Dit staat altijd in de opgave vermeld

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide


Bij het verbranden van fosfor ontstaat difosfortrioxide (P2O3). Geef de kloppende reactievergelijking

Slide 7 - Open vraag

uitwerking
fosfor + zuurstof --> difosfortrioxide
formules:
P + O2 --> P2O3

kloppend:
4P + 3 O2 --> 2 P2O3

Slide 8 - Tekstslide

naamgeving
Hoe komen ze op die naam? 
di- fosfor-tri-oxide?

di = 2, dus 2 fosfor
tri = 3, dus 3 zuurstof
Keuze: namen leren
óf snappen hoe je ze opbouwt

Slide 9 - Tekstslide

reagentia
stof om aan te tonen dat een andere stof aanwezig is
demo: kalkwater
 tabel moet je kennen!

Slide 10 - Tekstslide

explosie
  • Fijn verdeelde brandstof en zuurstof moeten in de juiste verhouding zijn gemengd.
  • Er moet een sterke exotherme reactie optreden waarbij gasvormige reactieproducten ontstaan.Door de ontstane warmte zetten de gassen snel en sterk uit. Dit uitzetten van de gassen heet een explosie 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Je kunt nu 
  • uitleggen wat een reagens is;
  • toelichten met welke reagentia je de verbrandingsproducten water, koolstofdioxide en zwaveldioxide kunt aantonen en welke waarnemingen je daarbij doet;
  • de voorwaarden voor het optreden van een explosie benoemen.


Slide 13 - Tekstslide