Filosofie

Geluk in handen van de mens of van het lot?
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
Latijn en GrieksSecundair onderwijs

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Geluk in handen van de mens of van het lot?

Slide 1 - Tekstslide

Wat vind jij? Is het geluk in handen van de mens of van het lot?
De mens
Het lot

Slide 2 - Poll

2 visies 

1. de mens is de speelbal van het lot (gewone volk)
2. de mens heeft zijn lot in eigen hand (filosofen)

Slide 3 - Tekstslide

De mens is de speelbal van het lot
-> hij moet zich aan regels en normen houden 
            >< hybris! 

            >< straffen van de goden

Slide 4 - Tekstslide

Maak nu zelf een goede "definitie" van het begrip 'hybris'

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Link

De mens is de speelbal van het lot
-> hij moet zich aan regels en normen houden 
            >< hybris! 
            >< straffen van de goden
-> verering van Felicitas en Fortuna

Slide 7 - Tekstslide

Ken je een mythologisch personage dat zich schuldig maakte aan hybris en door de goden gestraft werd?

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Tekstslide

Filosofie

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Wat is filosofie?

Slide 12 - Open vraag

woordenboeken/encyclopedieën
→ de wetenschap die zich bezighoudt met het wezen van alle dingen en het leven
→ het kritisch onderzoeken van de bases van fundamentele overtuigingen en de analyse van de basisbegrippen, dogma's en praktijken die uiting geven aan deze overtuigingen
→ wetenschap die streeft naar kennis en wijsheid
→ samenhangend systeem van beweringen en argumenten

Slide 13 - Tekstslide

Besluit
→ Geen eenduidige definitie
→ Het domein van de filosofie bestaat uit “alle intellectuele inspanningen”

Slide 14 - Tekstslide

Thema van caput 1: GELUK

→ enkel die filosofische stromingen die zich duidelijk uitspreken over dit thema
→ epicurisme
→ stoïcisme
→ cynisme

Slide 15 - Tekstslide

Het epicurisme

Slide 16 - Tekstslide

5

Slide 17 - Video

00:54
Wat is hedonisme
A
een levenswijze die veel pijn veroorzaakt
B
een levenswijze die streeft naar genot
C
een levenswijze van gelukkige mensen
D
een mengeling van pijn en genot

Slide 18 - Quizvraag

01:28
som (één per één) de kernwaarden van het epicurisme op.

Slide 19 - Woordweb

01:44
Wat is de hedonistische calculus
A
Het afwegen van genot op korte en lange termijn
B
enkel kiezen voor genot zonder pijn
C
Een mooi evenwicht tussen genot en hedonisme
D
het nauwkeurig berekenen van het genot

Slide 20 - Quizvraag

02:34
Hoe staat Epicurus tegenover angst voor de goden en angst voor de dood?
A
De goden zorgen ervoor dat je niet bang moet zijn voor de dood.
B
De goden en de dood bestaan niet.
C
De goden bemoeien zich niet met de mens en de dood komt pas als de mens er niet meer is.
D
Goden zijn pas belangrijk voor de mens na de dood.

Slide 21 - Quizvraag

02:39
Geef één kernwoord om het epicurisme te typeren.

Slide 22 - Woordweb

De atoomtheorie

Slide 23 - Tekstslide

De atoomtheorie
→ Alles is opgebouwd uit atomen: onsplitsbare deeltjes die zich in de lege ruimte bewegen
→ botsing -> combinatie van atomen

Slide 24 - Tekstslide

Het stoïcisme

Slide 25 - Tekstslide

5

Slide 26 - Video

01:01
Wat onderwijst Zeno?
A
atomenleer en zelfcontrole
B
moed, verdraagzaamheid en zelfcontrole
C
emotieloosheid en zelfcontrole
D
boekenwijsheid en zelfcontrole

Slide 27 - Quizvraag

01:20
Wat verstaat men nu onder stoïcijns?

Slide 28 - Open vraag

01:49
Waar heeft de mens geen invloed op?
De gebeurtenissen die ons overkomen.
1
Wat kan de mens wél zelf bepalen?
de manier waarop we op gebeurtenissen reageren.
2

Slide 29 - Tekstslide

02:28
Wat zijn de vier pijlers van het Stoïcisme?

Slide 30 - Open vraag

04:03
Noem zo veel mogelijk beroemde personen die (in de Oudheid of in onze tijd) de stoïcijnse levenswijze navolgen.

Slide 31 - Woordweb

Stoïcisme
→ Stichter: Zeno van Citium
→ Basis: de logos ordent het universum en is overal aanwezig. → Levenswijze: De mens moet leven volgens de logos, dus mag geen overdreven gevoelens koesteren.

Slide 32 - Tekstslide

Cynisme
→ Stichter: Diogenes van Sinope
→ Basis: geen leer, wel een levenswijze die zich afzet tegen de heersende normen een waarden.

Slide 33 - Tekstslide

5

Slide 34 - Video

00:10-00:15
counterfeiting = valsmunterij

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

00:48
Diogenes keert zich af van de maatschappij. Wat verwerpt hij precies?
A
De maatschappelijke maatstaven voor succes en de mening van anderen.
B
Andermans mening en succes.
C
Maatschappelijke waarden en normen.
D
succes en waarden.

Slide 37 - Quizvraag

00:55
In welk gedrag uit Diogenes' filosofie zich?
(soms 1 per 1 op)

Slide 38 - Woordweb

00:55
hij leeft ...
zelfvoorzienend
dicht bij de natuur
zonder materialisme, ijdelheid of conformisme

Slide 39 - Tekstslide

01:49
Wat is de oorsprong van de term "cynici"?

Slide 40 - Woordweb