13.2 Analyse: ongelijkheid in Nederland

Welk 'al dan niet aangeboren kenmerk' is het meest bepalend voor iemands succes?
A
Rijkdom ouders
B
Eigen bijzondere talenten
C
Eigen intelligentie
D
Opleidingsniveau ouders
1 / 11
volgende
Slide 1: Quizvraag
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welk 'al dan niet aangeboren kenmerk' is het meest bepalend voor iemands succes?
A
Rijkdom ouders
B
Eigen bijzondere talenten
C
Eigen intelligentie
D
Opleidingsniveau ouders

Slide 1 - Quizvraag

13.2 Analyse: ongelijkheid in Nederland
Les 1

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
- Ik ken en herken de drie terreinen waarop ongelijkheid bestaat
- Ik ken en herken de begrippen sociale mobiliteit; positieverwerving; positietoewijzing; open en gesloten samenleving en ik kan de onderlinge relatie uitleggen en de begrippen herkennen in een onbekende bron

Slide 3 - Tekstslide

Ontleden kernconcept
Sociale ongelijkheid: 
1. Verschillen tussen al dan niet aangeboren kenmerken 
2. bepalen matschappelijke posities (hoog of laag)
3. en leiden tot een ongelijke verdeling van 
     -schaarse en hooggewaardeerde zaken: belangrijke zaken waar niet                     oneindig veel van is
     -waardering: status en aanzien
     -behandeling

Slide 4 - Tekstslide

Sociale ongelijkheid
Sociale ongelijkheid wordt gemaakt op drie terreinen: 
-Ongelijke verdeling van bezit (bijv. kennis, inkomen, vermogen)
-Ongelijke verdeling van status (aanzien)
-Ongelijke verdeling van macht (invloed)

Slide 5 - Tekstslide

Bezit 
Status
Macht 
Een leger met moderne, geavanceerde wapens
Een HBO-diploma
Een ere-doctoraat aan de universiteit
Een erfenis van 150.000
Een koophuis
Een baan als influencer 

Slide 6 - Sleepvraag

Lagen in de samenleving
Het indelen van mensen in sociale lagen heet sociale stratificatie (strata= lagen), zo ontstaat de maatschappelijke ladder. 
In een open samenleving is er de mogelijkheid tot sociale mobiliteit: stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder. In een gesloten samenleving kan dat niet/nauwelijks. 

Je maatschappelijke positie kan op twee manieren tot stand komen: 
-positietoewijzing: maatschappelijke oorzaken bepalen je positie. 
  Bijv. je afkomst, je geslacht, autochtoon/migrant
  -> je kenmerken worden op een bepaalde manier gewaardeerd door de samenleving. 
-positieverwerving: je verkrijgt je positie door je eigen bijdrage.
  Bijv. via het volgen van onderwijs

Slide 7 - Tekstslide

Invloed van socialisatie op onderwijs
Je succes op school wordt voor het grootste deel thuis bepaald, door hoe je bent gesocialiseerd door je ouders:
-Welke norm heb je meegekregen van thuis? 'Je best doen' of 'school is niet zo belangrijk'. 
-Kunnen je ouders je materieel en immaterieel helpen voor school?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Als een werkgevers een vrouw van 32 steeds niet wil aannemen omdat ze bang zijn dat ze binnenkort zwanger zal worden:
Is dat positieverwerving of -toewijzing? Leg uit.

Slide 11 - Open vraag