MAW H4 Seneca H9; 9.2

Wat gaan we doen? H9; 9.2
Sociale ongelijkheid
Verschillen in sociale ongelijkheid (3)
Sociale stratificatie, sociale lagen, maatschappelijke ladder
Sociale mobiliteit
Positietoewijzing en positieverwerving
Gesloten en open samenleving


1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Wat gaan we doen? H9; 9.2
Sociale ongelijkheid
Verschillen in sociale ongelijkheid (3)
Sociale stratificatie, sociale lagen, maatschappelijke ladder
Sociale mobiliteit
Positietoewijzing en positieverwerving
Gesloten en open samenleving


Slide 1 - Tekstslide

Wat valt je op?

Slide 2 - Tekstslide

Wat valt je op?

Slide 3 - Woordweb

Sociale ongelijkheid
Een situatie waarin verschillen tussen mensen in al dan niet aangeboren kenmerken, consequenties hebben voor hun maatschappelijke positie en leiden tot een ongelijke verdeling van schaarse en hooggewaardeerde zaken, van waardering en behandeling. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Verschillen in sociale ongelijkheid
  • Ongelijke verdeling van macht

  • Ongelijke verdeling van bezit 
(schaarse en hoog gewaardeerde zaken)

  • Ongelijke verdeling van status 
(waardering of ongelijke behandeling)

Slide 6 - Tekstslide

Met welk voorwerp wordt de maatschappelijke positie bepaald?
A
Snijplank
B
Ladder
C
Glazen plafond
D
Verdieping

Slide 7 - Quizvraag

Hoe kun je er voor zorgen dat je hoger op de maatschappelijke ladder komt?

Slide 8 - Open vraag

Wanneer iemand makkelijk kan klimmen op de maatschappelijke ladder noemen we dat...
A
Sociale stratificatie
B
Sociale uitsluiting
C
Sociaal kapitaal
D
Sociale mobiliteit

Slide 9 - Quizvraag

Sociale stratificatie = sociale lagen
Een verdeling van de maatschappij  in groepen waartussen sociale ongelijkheid bestaat. 
(Er zijn verschillende sociale posities)

Veranderen van 'laag', dus veranderen van groep noem je sociale mobiliteit.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is een ander woord voor sociale posities?
A
Sociale stratificatie
B
Sociale lagen
C
Sociale mobiliteit
D
Sociale ongelijkheid

Slide 11 - Quizvraag

Sociale mobiliteit betekent:
A
Je kunt klimmen op de maatschappelijke ladder
B
Macht, kennis en geld zijn niet gelijk verdeeld over de samenleving.
C
Alle maatschappelijke posities van hoog naar laag
D
Je kunt bewegen, zoals dansen, waardoor je een betere positie hebt.

Slide 12 - Quizvraag

Sociale mobiliteit
Je positie op de maatschappelijke ladder 
kan veranderen door:
Positietoewijzing:
Maatschappelijke oorzaken 
(omgeving, andere mensen, 
omstandigheden) 
bepalen de positie van een groep of individu.
Positieverwerving:
Groepen of individuen verkrijgen hun positie door een eigen bijdrage.

Slide 13 - Tekstslide

Een vrouw wordt in één klap rijk door een erfenis van een opa.
A
Positieverwerving
B
Positietoewijzing

Slide 14 - Quizvraag

Een advocate pleegde fraude en kreeg direct ontslag.
A
Positieverwerving
B
Positietoewijzing

Slide 15 - Quizvraag

Een moeder die stopt met werken wordt al snel gezien als 'soft'.
A
Positieverwerving
B
Positietoewijzing

Slide 16 - Quizvraag

Gesloten en open samenleving
Gesloten samenleving
Een maatschappij waarin mensen nauwelijks of geen kansen hebben om te stijgen op de maatschappelijke ladder.

Open samenleving
Een maatschappij waarin mensen kansen hebben om te stijgen op de maatschappelijke ladder.

Slide 17 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen een 'gesloten' en een 'open' samenleving?

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Video

Wat speelt in het onderwijs meer mee, positietoewijzing of positieverwerving?
positietoewijzing
positieverwerving

Slide 20 - Poll

Duidt dit fragment meer op een open of een gesloten samenleving?
open samenleving
gesloten samenleving

Slide 21 - Poll