1.4 Basis & Kader

4.4 heb jij voldoende inkomen 
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

4.4 heb jij voldoende inkomen 

Slide 1 - Tekstslide

 Economie 4 Basis & Kader
 • Terugblik paragraaf 1.3
 • Uitleg Basis 1.4 Weet jij wat je koopt &  Kader 1.4 Heb jij voldoende inkomen?
 • Zelf aan de slag
 • Leerdoelen behaald?
Wat gaan we doen?

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik
 1.3 Vergelijk jij wat je koopt

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen 1.3
Basis & Kader
 • Hoe kun je een vergelijkend warenonderzoek gebruiken?
 • Welke consumentenorganisaties zijn er?
 • Wat zijn keurmerken?

Slide 4 - Tekstslide

0

Slide 5 - Video

Basis 
 • Basis leerlingen gaan paragraaf doorlezen zodat jullie  zo meteen bij de uitleg vragen kunnen stellenSlide 6 - Tekstslide

Kader 
Opletten  bij de uitleg van paragraaf 1.4. Heb jij voldoende inkomen?


Slide 7 - Tekstslide

Leerdoelen 1.4
Kader
 • Wat is het verschil tussen welvaart en welzijn?
 • Wat zijn de oorzaken van inkomensverschillen?
 • Hoe kun jij de verdeling van inkomens uit een grafiek aflezen?

Slide 8 - Tekstslide

0

Slide 9 - Video

Welvaart & welzijn

Welvaart
In hoeverre je met je middelen (tijd en geld) in je behoeften kunt voorzien.

Iemand die erg rijk is heeft een hoge welvaart. Hij kan veel meer in zijn behoeften voorzien dan iemand die arm is.
Welzijn
Hoe gelukkig en tevreden ben je met je leven?
Toename welvaart
1. Kopen van goederen & diensten
2. Zelfvoorziening
3. Collectieve voorzieningen

Slide 10 - Tekstslide

Welvaart
BBP per hoofd =
gemiddeld inkomen per inwoner per jaar

Slide 11 - Tekstslide

0

Slide 12 - Video

Inkomensvormen


 • Inkomen uit arbeid + bezit  → wel tegenprestatie
 • Inkomensoverdracht → geen tegenprestatie
Inkomen uit arbeid
- Loon/salaris
- Vakantiegeld
- Loon in natura
(spullen/diensten i.p.v. geld)
- Winst van ondernemer
Inkomen uit bezit
Rente, huur, pacht
Overdrachtsinkomen
Uitkering, zakgeld, kleedgeld of kinderbijslag

Slide 13 - Tekstslide

Inkomensverschillen
Inkomensverschillen
Inkomensverschillen kunnen onstaan door een verschil in o.a.:
Leeftijd
Ervaring
Verantwoordelijkheden 
Zwaarte van het beroep
Opleiding 
On- of regelmatige uren
Modaal inkomen
Het meest voorkomende inkomen (NIET het gemiddelde).

Ongeveer de helft van modaal = minimum inkomen (= minimaal moet verdienen)

Slide 14 - Tekstslide

0

Slide 15 - Video

personele inkomensverdeling

De verdeling van het totale

inkomen over de inwoners.

Slide 16 - Tekstslide

Hier zou 75% van de bevolking 65% van het inkomen verdienen

Hier verdiend 75 % van de bevolking 25% van het inkomen

Slide 17 - Tekstslide

Nationaal inkomen
 • Het totaal van alle inkomens van de inwoners van een land per jaar (huur, loon, rente, winst).
 • Je kunt pas landen met elkaar vergelijken als je het inkomen per hoofd van de bevolking weet.


Formule
Inkomen per hoofd = nationaal inkomen : aantal inwoners

Slide 18 - Tekstslide

Een prijsverschil in procenten berekenen

 1. Reken het prijsverschil in euro’s uit.
 2. Deel het prijsverschil door de prijs waarmee je het vergelijkt.
 3. Vermenigvuldig de uitkomst met 100 en zet er het %-teken achter.

Slide 19 - Tekstslide

Voorbeeld
Een Peugeot scooter kost € 2.129. 
Een Kymco scooter kost € 1.749.

Hoeveel procent is de Peugeot duurder dan de Kymco?

Slide 20 - Tekstslide

Stap 1
 • Reken het prijsverschil in euro’s uit:

 • € 2.129 – € 1.749 = € 380

Slide 21 - Tekstslide

Stap 2
 • Deel het prijsverschil door de prijs waarmee je het vergelijkt:

 • In de vraag staat: dan de Kymco. Je moet het prijsverschil dus vergelijken met de prijs van de Kymco.

 • € 380 ÷ € 1.749 = 0,2172

Slide 22 - Tekstslide

Stap 3
 • Vermenigvuldig de uitkomst met 100 en zet er het %-teken achter:

 • 0,2172 x 100 = 21,72%
 • afgerond 21,7%

Slide 23 - Tekstslide

Kader zelf aan de slag 
 Kader
Lezen blz. 22 tot en met 25
 Maken de vragen 39 tot en met 52 plus de samenvatting
Donderdag gaan we antwoorden het 2e uur bespreken.

Slide 24 - Tekstslide

Basis
Opletten  bij de uitleg van paragraaf 1.4 Weet jij wat je koopt?


Slide 25 - Tekstslide

Leerdoelen 1.4
Basis 
 • Wat is een keurmerk
 • Wat is het nut van productinformatie
 • Wat productaansprakelijkheid voor jou als consument betekent

Slide 26 - Tekstslide

Productinformatie
 • Productnaam
 • Hoeveelheid
 • Naam producent/fabrikant
 • Ingrediënten/voedingswaarde
  (E-nummers, voedingsstoffen etc.)
 • Houdbaarheidsdatum
 • Gebruiksaanwijzing

Slide 27 - Tekstslide

Wet productaansprakelijkheid
 • Lekkende wasmachine

 • Schade door lekkage moet worden vergoed door verkoper! (= gevolgschade)

Slide 28 - Tekstslide

Warenwet
• Producten mogen niet gevaarlijk zijn
• Op elk product moet productinformatie staan
• De Voedsel en Warenautoriteit controleert dit

Slide 29 - Tekstslide

Keurmerken
 • ... een logo dat aangeeft dat een product aan bepaalde eisen voldoet
 • We hebben heel veel keurmerken. Alleen al voor eieren bijna 20! Is dat handig?

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Basis zelf aan de slag
Basis
Lezen blz. 22 tot en met 25
Maken de vragen 42 tot en met 53 plus de samenvatting
Donderdag gaan we de antwoorden in het 2e uur bespreken

Slide 32 - Tekstslide

nationaal inkomen per hoofd van de bevolking:
A
gemiddeld inkomen per persoon
B
gemiddeld jaarinkomen per persoon
C
gemiddeld jaarinkomen per persoon in een land

Slide 33 - Quizvraag

Dit is de berekening van het inkomen per hoofd van de bevolking
A
nationaal.inkomenje.salaris
B
nationaal.inkomenaantal.inwoners
C
aantal.inwonersnationaal.inkomen
D
je.salarisnationaal.inkomen

Slide 34 - Quizvraag

Een hoog inkomen per hoofd betekent dat iedereen in dat land een hoog inkomen heeft
A
waar
B
niet waar

Slide 35 - Quizvraag