ICC-cursus '21/'22, les 7

09/06/22
ICC-cursus les 7
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1Leerroute 2Leerroute 3Leerroute 4

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

09/06/22
ICC-cursus les 7
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink

Slide 1 - Tekstslide


 • Bibliotheek Enschede - Nynke Pal
 • Losse punten
 • Werken aan cultuurbeleidsplan

Inhoud

Slide 2 - Tekstslide

Bibliotheek Enschede
Nynke Pal

Slide 3 - Tekstslide

Losse punten
 • Red Carpet Event (incl. magazine)
 • Evi
 • MuziekABC
 • Cultuureducatie 2022/2023

Slide 4 - Tekstslide

Cultuurbeleidsplan
1. Wat is de schoolvisie op het onderwijs?
2. Wat is de schoolvisie op cultuur en cultuuronderwijs?
3. Wat is de huidige situatie?
4. Wat zijn de ambities voor de toekomst?
5a. Welke doelen staan centraal? Welke inhoudelijke keuzes worden gemaakt?
5b. Wat is het plan van aanpak en het meerjarenplan?
6. Hoe wordt er geëvalueerd, vastgelegd, geborgd en draagvlak gecreëerd?
7. Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid?
8. Hoe ziet de meerjaren cultuurbegroting eruit?
3 + 4: invulling cultuureducatie, talenten/deskundigheidsbevordering, 
          materialen, contacten, etc.

Slide 5 - Tekstslide

Huiswerk les 6
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 3, hoofdstuk 3
       - Deel 3, hoofdstuk 8
       - Deel 3, hoofdstuk 9 • Concept-begroting voor 2022/2023 maken
 • Visie verder uitwerken en delen met directeur (en evt. team)
 • Ambities voor de toekomst formuleren 
 • Uitwerkingen opdrachten tot zo ver bundelen in één document/film/...

Slide 6 - Tekstslide

Doelen en vakoverstijgend werken
Moniek Warmer (Stichting Leerplan Ontwikkeling)

Slide 7 - Tekstslide

Visie schrijven
Beter goed gejat dan slecht bedacht...
Put uit:
 • Uitgangspunten Cultuureducatie Enschede (procesgerichte didactiek en creatief proces)
 • Filmpjes (Animatie cultuureducatie van het LKCA / 'Ja, dat is kunst!' van Art & Sofie, 'Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein' van Mark Mieras, etc.)
 • Theorieën (Gert Biesta, Cultuur in de spiegel, authentieke kunsteducatie, 'Wicked arts assignments')
 • Artikelen (van bijv. het LKCA of het SLO)
 • Woorden uit je 'muurtje', de visie van je school op onderwijs , etc.

Slide 8 - Tekstslide

Financiën (begroting)
BATEN '22/'23 (inkomsten)
LASTEN '22/'23 (uitgaven)
Velo-gelden school              €108,27
Knutselmaterialen               €508,27
Velo-gelden leerlingen      €902,00
Muziekinstrumenten          €502,00
Museumbezoek                   €600,00
Museumbezoek                    €600,00
Convenant Enschede*      €2572,00
Activiteiten via CM              €1372,00
Schoolbreed project           €1200,00
NPO-geld                            €5000,00
Vakdocent muziek             €5000,00
Ouderbijdrage en               €500,00
sponsorloop
Verkleedkleren                      €500,00
TOTAAL:                             €4182,27
TOTAAL:                             €4182,27
Voorbeeld op basis van 200 leerlingen
* €12,86 per leerling

Slide 9 - Tekstslide


Vragen?

Opmerkingen?

Verwachtingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl
      

Ambassadeur van je school  

Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CultuurAcademie Twente   
evelien@cultuureducatie-enschede.nl / 06-48463895

Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06-86880192


Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze