Zorgsystemen week 2

Zorgsystemen
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2,3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Zorgsystemen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 2
Doelen:
 1. Jij kunt opnoemen welke soorten zorgsystemen er zijn. 
 2.  jij kunt uitleg geven over de verschillen tussen de soorten zorgsystemen.
 3. jij kunt verbanden leggen tussen de verschillende zorgsystemen (BRC, IFS en FSSC22000).
 4. Jij kunt uitleggen wat Food fraud en Food defense is.
 5. Werken aan de opdracht

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de juiste volgorde over de geschiedenis van zorgsystemen?
A
Industriële fase, efficiëntie en kwaliteit, pre-industriële fase, heden, haccp
B
Pre-industriële fase, efficiëntie en kwaliteit, industriële fase, heden, haccp
C
pre-industriële fase,industriële fase, haccp, efficiëntie en kwaliteit, heden
D
Industriële fase, haccp, efficiëntie en kwaliteit, pre-industriële fase, heden

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de noodzaak van een zorgsysteem?

Slide 4 - Woordweb

Vastleggen van afspraken en kernprocessen.
Interne afspraken voor goede werkomgeving.
Werkvoorschriften.
Registratieformulieren.
Normbladen.
Productspecificatie.
Externe afspraken certificeerbaar door onafhankelijke instantie.
Certificaat bij goedkeur en aantoonbaarheid van een goed bedrijf. 
4 soorten zorgsystemen
 1. Productkwaliteit.
 2. Voedselveiligheid. Food fraud en Food defense.
 3. Werkkwaliteit: Veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het personeel (Arbo). 
 4. Milieukwaliteit.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Productkwaliteit
Product kwaliteit is de mate waarin het product aan de klanten eisen voldoet.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Productkwaliteit
 1.   Wie zijn de klanten?
 2.   Wat zijn de wensen / verwachtingen van de klant? 
 3.   Wie zorgen voor de kwaliteit van de producten? 

Slide 7 - Tekstslide

1. Klant maakt afspraken met bedrijf.
Bedrijf maakt afspraken binnen het bedrijf om aan de eisen van de klant te voldoen. 
Afspraken vastleggen in zorgsystemen.

2. Voldoen aan de wensen van de klant.

3. De kwaliteit van een product wordt 
gemaakt door alle afdelingen van het bedrijf gezamenlijk;
Productie: maakt gebruik van afspraken
Externe klanten kunnen de kwaliteit aflezen op een eindproductspecificatie.
Voedselveiligheid
De consument op geen enkele wijze schade op kan lopen bij of na het gebruik van het product
.


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Link

Zoek een voedselveiligheidssituatie op en bespreek deze klassikaal.
Voedselveiligheid
 1. HACCP: Gevaren in een productieproces beheersen, deel van zorgsysteem wat voedselveiligheid garandeert.
 2. CCP: Maatregel die verschil maakt tussen veilig en onveilig product (vb metaaldetectie).
 3. CP:  Ondersteunde maatregelen (vb huisregels) 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Food fraud en Food defense
Zoek op wat het is.
timer
1:00

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Food fraude
Bedrog met het oog op winstbejag.
In kaart brengen van de risico's
 1. Volledige leveranciersketen. grondstof tot consument
 2. Betrouwbaarheid leveranciers.
 3. Namaak producten

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Food defense
Moedwillige bedreigingen om het product te beschadigen.
 1. In kaart brengen welke gevaren/bedreigingen.
 2. Wat zijn de zwakke plekken.
 3. Toegangkelijkheid tot het pand/ systemen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkkwaliteit
Als je op je werk geen schade oploopt (lichamelijk, mentaal en gezondheid):
 1. Veiligheid: Geen kans loop op directe lichamelijke schade. 
 2. Gezondheid: Geen kans loopt op ziekte, lichamelijke schade langere termijn. 
 3. Welzijn: Toestand waarin jij je prettig voelt en geen kans loopt op mentale schade. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkkwaliteit
ARBO – wet: arbeidsomstandigheden wet

‘De omstandigheden waaronder je werkt’: 
Veiligheid
Gezondheid
Welzijn

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Milieukwaliteit
Voldoen aan de eisen die het bedrijf stelt aan bv materiaal verspilling en energieverspilling.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke 4 soorten zorgsystemen zijn er?

Slide 17 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Hygiënecode
 1. HACCP procedures kleinere ondernemingen.
 2. Centraal door de branche- en sectororganisaties
  geïnventariseerd welke risico's voorkomen.  
 3. Eenvoudige wijze aan de eisen van de wetgever voldoen.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BRC (British Retail Consortium)
 1. Britse supermarkten (o.a. Tesco, Safeway, Somerfield,
  Sainsbury)  
 2. Gestelde eisen aan leveranciers van levensmiddelen
 3. Naast een HACCP-plan ook eisen aan management en
  informatievoorziening.  
 4. Audit bewijs binnen 28 dagen dat er aan de geconstateerde
  tekortkoming voldoende invulling is gegeven. 
 5. Audit is jaarlijks verwacht of onverwacht.
 6. "fundamentals". niet voldoen aan criteria, wordt de leverancier automatisch niet gecertificeerd:

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

IFS (International Food Standard)
 1. Opgesteld door brancheorganisatie van distributeurs van
  voedingsmiddelen.                                                                
 2. Ontwikkeld op basis van de BRC.  
 3. "knock-out-criteria". niet voldoen aan criteria, wordt de leverancier automatisch niet gecertificeerd:
 • beheersing van kritische beheerspunten (CCP);
 • betrokkenheid van het management en medewerkers;
 • traceerbaarheid van producten,
 • grondstoffen en verpakkingsmaterialen;
uitvoering van corrigerende maatregelen.
Audit is jaarlijks verwacht of onverwacht.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zoek op wat het verschil is tussen IFS en BRC

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

IFS (International Food Standard)
 1. Directie verantwoordelijkheid
 2. Voedselveiligheid- en kwaliteitsmanagementsysteem.
 3. Management van mensen en middelen.
 4. Planning en productieproces.
 5. Metingen analyses en verbeteringen
 6. Food defense
 7. Food fraud

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

FSSC 22000
 1. De FSSC 22000 is gebaseerd op de ISO 22000 norm 
 2. Is wereldwijd erkend.
 3. Is meer gericht op de werkvloer

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

IFS/BRC/FSSC22000 vertel!

Slide 25 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie doelen week 2
Doelen:
 1. Jij kunt opnoemen welke soorten zorgsystemen er zijn. 
 2.  jij kunt uitleg geven over de verschillen tussen de soorten zorgsystemen.
 3. jij kunt verbanden leggen tussen de verschillende zorgsystemen (BRC, IFS en FSSC22000).
 4. Jij kunt uitleggen wat Food fraud en Food defense is.
 5. Werken aan de opdracht

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht

Slide 27 - Tekstslide

Casusopdracht fictief bedrijf met hygiënecode wil producten aan een retailer verkopen. De retailer eist het zorgsysteem IFS. Een aangegeven deel uit beide systemen dient in het bedrijf ingevoerd worden. De leerlingen dienen uit te zoeken wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Daaruitvolgend een plan van aanpak maken en presenteren incl. kosten overzicht.