10 - Wat doet de overheid?

10 - De rol van de overheid
1 / 54
volgende
Slide 1: Tekstslide
Maatschappelijke vormingSecundair onderwijs

In deze les zitten 54 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

10 - De rol van de overheid

Slide 1 - Tekstslide

Wie is de overheid?

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

0

Slide 6 - Video

Wat doet de overheid?

Slide 7 - Woordweb

Lees de nieuws- en krantberichten op p.137 in je werkschrift.
En beantwoord opnieuw de vraag:

Wat doet de overheid?

Slide 8 - Open vraag

timer
8:00

Slide 9 - Tekstslide

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Slide 10 - Sleepvraag

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Slide 13 - Link

Slide 14 - Tekstslide

UITGAVEN
De overheid heeft verschillende soorten uitgaven:
- Infrastructuuruitgaven:
Uitgaven om infrastructuur te verbeteren. Een infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of insstelling, goed te laten funtioneren.
- Sociale uitgaven
Uitgaven om de mensen te ondersteunen zoals bijvoorbeeld: pensioenen, vervangingsinkomens (bij ziekte of werkloosheid), gezondheidszorg en kinderbijslag
- Loonuitgaven
Uitgaven om mensen die ten dienste staan van de overheid (onderwijs, politie, hulpdiensten, brandweer,...) te vergoeden voor hun werk

Slide 15 - Tekstslide

AAN DE SLAG
Maak volgende opdracht:
OPDRACHT 2 a p.141

timer
2:00

Slide 16 - Tekstslide

Waterleidingen/rioleringen
Elektriciteitsnetwerk
Openbaar vervoer
De Lijn/NMBS
Schoolgebouwen
Wegen(werken)
Verkeerslichten
Straatverlichting
Sportinfrastructuur:
vb. voetbalvelden
Huisvuilophaling
Personeel scholen
Hulpdiensten: politie, brandweer, ambulance

Slide 17 - Sleepvraag

oplossing werkboek opdracht 2 toevoegen

Slide 18 - Tekstslide

INKOMSTEN
We zagen al dat de overheid veel voor ons doet en dus heel wat uitgaven heeft.
Maar waar haalt de overheid al dat geld vandaan?

Slide 19 - Tekstslide

Wat haalt de overheid zijn inkomsten vandaan?

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Video

INKOMSTEN
De overheid heeft verschillende soorten inkomsten:
- Sociale zekerheid
Dit wordt betaald door de werkgever (via loonbrief) en aangevuld door de werknemer
- Personenbelasting
Elk jaar moeten alle werkende mensen hun belastingbrief invullen. Hier wordt gekeken of je genoeg of teveel belastingen hebt betaald het afgelopen jaar
- BTW
Op alles wat je koopt in de winkel moet je BTW betalen, maar ook op je loon betaal je belastingen
- Vennootschaps-, gemeente- en vermogensbelastingen
Voorbeeld: successierechten op erfenissen
- Accijnzen (sigaretten, benzine, alcohol,...)


Slide 22 - Tekstslide

AAN DE SLAG
Maak volgende opdracht:
Opdracht 3 a p.144

timer
2:00

Slide 23 - Tekstslide

accijnzen (sigaretten/benzine)
Elektriciteitsnetwerk
belastingen personeel ziekenhuis
verkeersbelasting
belasting op erfenis
btw elektriciteitsverbruik
btw broodje
btw trein-/ busabonnement
btw waterverbruik
sociale zekerheid personeel ziekenhuis
sociale zekerheid personeel bank
belastingen personeel bank

Slide 24 - Sleepvraag

oplossing werkboek opdracht 3 toevoegen

Slide 25 - Tekstslide

WAAR VIND JE AL DEZE INFO?
Info 1 p.138

- Je kan voorbeelden geven van inkomsten van de overheid

Slide 26 - Tekstslide

WAAR VIND JE AL DEZE INFO?
Info 2 p.138

- Je kan voorbeelden geven van uitgaven van de overheid

Slide 27 - Tekstslide

AAN DE SLAG
We maken volgende opdracht via LessonUp:
Opdracht 4 p.145
Vul wel je werkschrift mee aan!

Slide 28 - Tekstslide

We betalen de producten die we kopen. Een deel van dat geld stort de handelaar door aan de overheid. Meestal gaat het om 21% van het bedrag.
A
milieubelasting
B
belasting op werk
C
btw
D
accijnzen

Slide 29 - Quizvraag

Elke Vlaams gezin betaalt via een bijdrage op de waterfactuur van hun watermaatschappij mee op het afvalwater te zuiveren.
A
milieubelasting
B
belasting op werk
C
btw
D
accijnzen

Slide 30 - Quizvraag

De vader van Jeroen werkt in het weekend als ober en komt vaak in contact met sterke drank. Als hij die rekeningen ziet, schrikt hij toch. Alcohol is vrij duur: een gedeelte van de verkoopprijs gaat naar de overheid
A
milieubelasting
B
belasting op werk
C
btw
D
accijnzen

Slide 31 - Quizvraag

De ouders van Sarah hebben een eigen restaurant en enkele werknemers in dienst. Een deel van het loon stort de papa van Sarah als werkgever door aan de overheid als voorschot op de jaarlijkse belastingen.
A
belasting op werk
B
btw
C
accijnzen
D
sociale zekerheid

Slide 32 - Quizvraag

Bij een ongeval komen heel wat hulpdiensten ter plaatse: politie, brandweer, ambulance,... Al die mensen werken voor de overheid en ontvangen dus loon. Toch krijgen zij dit niet volledig in handen.
A
belasting op werk
B
btw
C
accijnzen
D
sociale zekerheid

Slide 33 - Quizvraag

De brandstofprijzen veranderen voortdurend, omdat benzine uit het buitenland wordt ingevoerd. Bovendien is benzine erg slecht voor het milieu en dus automatisch duurder.
A
milieubelasting
B
btw
C
accijnzen
D
sociale zekerheid

Slide 34 - Quizvraag

AAN DE SLAG
Maak volgende opdracht:
OPDRACHT 5 p.146

timer
7:00

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Video

De sociale zekerheid is een stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor iedereen

Slide 40 - Tekstslide

De sociale zekerheid is een stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor iedereen

Slide 41 - Tekstslide

De sociale zekerheid is een stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor iedereen
Vervangingsinkomen

Slide 42 - Tekstslide

De sociale zekerheid is een stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor iedereen
Vervangingsinkomen
Aanvullend inkomen

Slide 43 - Tekstslide

De sociale zekerheid is een stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor iedereen
Vervangingsinkomen
Aanvullend inkomen
= elke vergoeding betaald voor het verlies van een beroepsinkomen

Slide 44 - Tekstslide

De sociale zekerheid is een stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor iedereen
Vervangingsinkomen
Aanvullend inkomen
= elke vergoeding betaald voor het verlies van een beroepsinkomen
= als je bepaalde "sociale lasten", zoals het opvoeden van kinderen of ziektekosten, moet dragen, ontvang je een aanvulling op het inkomen

Slide 45 - Tekstslide

AAN DE SLAG
Maak volgende opdracht:
OPDRACHT 6 p.147

timer
3:00

Slide 46 - Tekstslide

Vervangingsinkomen
Aanvullend inkomen
kindergeld

pensioen

terugbetaling mutualiteit

leefloon

ziekte-uitkering

invaliditeitsuitkering
werkloosheidsuitkering

Slide 47 - Sleepvraag

A
B
C
D
E
F
G
C
C

Slide 48 - Sleepvraag

AAN DE SLAG
Maak volgende opdracht:
OPDRACHT 7 p.147

timer
3:00

Slide 49 - Tekstslide

Slide 50 - Tekstslide

Slide 51 - Tekstslide

Slide 52 - Link

Slide 53 - Tekstslide

Slide 54 - Video