Rol van de overheid les 3 1SPRTC

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MavoSecundair onderwijs

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

H10 - De rol van de overheid 

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling!
1. Neem een kladblad 
2. Teken het schema uit de vorige les 
3. Neem een andere kleur 
4. Vul aan waar nodig 

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht 1 P140 

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht 2 P141
Welke situaties op de tekening behandelen mogelijke uitgavenposten van de overheid? Markeer de nummertjes geel in opdracht 1.

Slide 6 - Tekstslide

Quiz 

Slide 7 - Tekstslide

Vraag 1. Wie moet verplicht een deel van zijn loon afstaan aan de overheid? 

a) Iedere Belg 
b) Iedereen die in België werkt 
c) Gepensioneerden 

Slide 8 - Tekstslide

Vraag 1. Wie moet verplicht een deel van zijn loon afstaan aan de overheid? 

a) Iedere Belg 
b) Iedereen die in België werkt 
c) Gepensioneerden 

Slide 9 - Tekstslide

Vraag 2. Van je brutoloon als werkende Belg moet je nog een deel van je loon afstaan aan de overheid. Uit welke twee delen bestaat het deel dat je moet afstaan? 

a) sociale zekerheid en belastingen 
b) accijnzen en belastingen 
c) nettoloon en sociale zekerheid

Slide 10 - Tekstslide

Vraag 2. Van je brutoloon als werkende Belg moet je nog een deel van je loon afstaan aan de overheid. Uit welke twee delen bestaat het deel dat je moet afstaan? 

a) sociale zekerheid en belastingen 
b) accijnzen en belastingen 
c) nettoloon en sociale zekerheid

Slide 11 - Tekstslide

Vraag 3. Waar of niet waar? 
De uitbetaling van lonen van bijvoorbeeld leerkrachten behoort ook tot het uitgavenpatroon van de overheid. 

a) Waar 
b) Niet waar  

Slide 12 - Tekstslide

Vraag 3. Waar of niet waar? 
De uitbetaling van lonen van bijvoorbeeld leerkrachten behoort ook tot het uitgavenpatroon van de overheid. 

a) Waar 
b) Niet waar  

Slide 13 - Tekstslide

Vraag 4. Vul aan. 

Een .......... ....... betekent dat je een extra inkomen krijgt bovenop je loon uit arbeid: kindergeld, terugbetaling mutualiteit,... 

Slide 14 - Tekstslide

Vraag 4. Vul aan. 

Een aanvullend inkomen betekent dat je een extra inkomen krijgt bovenop je loon uit arbeid: kindergeld, terugbetaling mutualiteit,... 

Slide 15 - Tekstslide

Vraag 5. Vul aan. 

Een .................. krijg je als je geen inkomen uit arbeid ontvangt: pensioen, ziekte-of werkloosheidsuitkering, leefloon,... 

Slide 16 - Tekstslide

Vraag 5. Vul aan. 

Een vervangingsinkomen krijg je als je geen inkomen uit arbeid ontvangt: pensioen, ziekte-of werkloosheidsuitkering, leefloon,... 

Slide 17 - Tekstslide

Vraag 6. De terugbetaling van een doktersbezoek is een aanvullend inkomen. Waar of niet waar?
 
a) Waar 
b) Niet waar 

Slide 18 - Tekstslide

Vraag 6. De terugbetaling van een doktersbezoek is een aanvullend inkomen. Waar of niet waar?
 
a) Waar 
b) Niet waar 

Slide 19 - Tekstslide

UITGAVEN OVERHEID 
Infrastructuur en organisatie 
Lonen 
waterleidingen, rioleringen 
elektriciteitsnetwerk 
openbaar vervoer 
huisvuilophaling 
personeel scholen 
hulpdiensten: politie
personeel ziekenhuis  

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Voorbeelden uitgaven overheid: 

Slide 22 - Tekstslide

INKOMSTEN OVERHEID 
Belastingen 
Sociale zekerheid 
btw watervebruik 

Slide 23 - Tekstslide

Voorbeelden inkomsten overheid 
Accijnzen 
Belastingen 
Accijnzen 

Slide 24 - Tekstslide