Vooroordelen

Vooroordelen
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMaatschappijwetenschap/kunde+5Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1,2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Iedereen heeft vooroordelen. Dat is normaal. Maar waar komen vooroordelen eigenlijk vandaan? Hoe ga je er mee om? Aan de hand van een geanimeerde video krijgen leerlingen en/of studenten uitleg hierover en leren leerlingen en/of studenten die vragen te beantwoorden. Ook zijn er twee extra video's van jongeren die met elkaar praten over wat vooroordelen met je doen en hoe je ermee om gaat.

Instructies

Tip: Bekijk van tevoren eerst zelf de video en bepaal of het nodig is om de video tijdens de les te pauzeren en toe te lichten.

VO kerndoelen: 36, 43
MBO: politiek-juridische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie

Onderdelen in deze les

Vooroordelen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide bevat de introductie van het thema.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met vooroordelen te maken kunnen hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hokjes denken, snelle oordeel, in- en out groep, wij/zij denken, indelen in groepen, etc.

In deze les gaan we het hebben over vooroordelen
Wat weet jij er eigenlijk van en hoe ga jij er mee om?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met vooroordelen te maken kunnen hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hokjes denken, snelle oordeel, in- en out groep, wij/zij denken, indelen in groepen, etc.
Lesdoelen. Na deze les kun je...
 • ..omschrijven wat een stereotype is.
 • ..beschrijven hoe denken in stereotypen hun eigen denken en handelen beïnvloedt.
 • ..beschrijven waarom denken in stereotypen van negatieve invloed kan zijn bij een eventueel bedrijfsbezoek of stage.
 • ..Dat je een bezoek aan een bedrijf of stage goed moet voorbereiden om deze negatieve invloed te voorkomen. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met vooroordelen te maken kunnen hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hokjes denken, snelle oordeel, in- en out groep, wij/zij denken, indelen in groepen, etc.

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je over vooroordelen?

Slide 5 - Woordweb

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat ze al weten over vooroordelen. Op deze manier wordt de voorkennis geactiveerd.

Bespreek kort de woorden. Vraag de leerlingen om woorden uit te leggen en kort toe te lichten. 


Heeft iedereen voordelen?
Ja
Nee

Slide 6 - Poll

Vraag een aantal leerlingen om hun antwoord toe te lichten.


Let op! Er is geen goed of fout. 

Hoe verschillend zijn man en vrouw volgens jou van elkaar in algemene zin? 0 = een minimaal verschil / 100 = Man en vrouwen zijn totaal verschillend:
0100

Slide 7 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Directeur MyTalent
1 van de rijksten van de wereld
Burgemeester van Haarlem
Crimineel

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 9 - Video

Bekijk samen de video.
Vergeet niet het geluid aan te zetten!
Wat is een stereotype?
 • Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. 
 • Het is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld. Als mensen dit beeld voor waar aannemen, is er kans op discriminatie.  

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met vooroordelen te maken kunnen hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hokjes denken, snelle oordeel, in- en out groep, wij/zij denken, indelen in groepen, etc.
discriminatie
Discriminatie is in de wet verboden. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, mag niet.

Discriminatie is strafbaar

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een stereotype is bijvoorbeeld: 
 • Mannen kunnen beter autorijden dan vrouwen. 
 • Mexicanen zijn verkrachters en dieven (zegt Donald Trump). 
 • Gothics zijn allemaal eenzaam en depressief; daarom hebben ze altijd zwarte kleren aan.
 • Vrouwen die meer dan 20 uur per week werken, zijn geen goede moeders.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met vooroordelen te maken kunnen hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hokjes denken, snelle oordeel, in- en out groep, wij/zij denken, indelen in groepen, etc.
Zoek een voorbeeld (recent of uit het verleden) waar vooroordelen tot uitsluiting van mensen heeft geleid.
Opdracht in tweetallen

Slide 13 - Tekstslide

Laat de leerlingen de vraag in tweetallen bespreken.
 • Hoe is de omgeving bij dit voorbeeld ingaan   tegen vooroordelen? 
 • Wat zouden jullie hebben gedaan in dit geval?
 • Hoe had dit voorkomen kunnen worden? 

Slide 14 - Tekstslide

Bespreek één of meerdere vragen met de leerlingen. De voorbeelden van slide 6 kunnen de leerlingen hierbij helpen. 

Wat betekent het voor iemand als er vooroordelen over hem/haar zijn?

Slide 15 - Open vraag

Leerlingen beantwoorden in tweetallen de vraag.

Doel is dat leerlingen stilstaan bij de negatieve gevolgen van vooroordelen op anderen. 

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies