3 MAVO D kwis

Zuivere stoffen en mengsels
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat is geen stofeigenschap?
A
smaak
B
kleur
C
massa
D
dichtheid

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Groepjes van twee
Zet in het juiste vak
wel een stofeigenschap
geen stofeigenschap
kleur
geur
smeltpunt
kookpunt
massa
volume
dichtheid
fase
oplosbaarheid in water
temperatuur

Slide 3 - Sleepvraag

3 punten wanneer ze de drie NIET stofeigenschappen goed hebben
Dichtheid
Wat is zwaarder, een kilo veren, lood of water?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid
Formule: dichtheid = massa / volume
dichtheid is in                    of     
ρ=Vm
cm3g
m3kg

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik heb een blokje met een massa van 33 gram, het volume van het blokje is 3 cm3. Wat is de dichtheid
A
33/3 = 11 gram/cm3
B
3/33 = 0,09 g/cm3
C
36/3 = 12 gram/cm3
D
3/36= 0,08 g/cm3

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het molecuul (deeltjes) model

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef de meest correcte beschrijving op microniveau van dit molecuulmodel van een vloeistof.
A
De moleculen hebben geen vaste plaats, maar bewegen vrij langs elkaar heen. Tussen de vloeistofmoleculen is wat meer ruimte dan tussen de moleculen van een vaste stof.
B
De moleculen hebben geen vaste plaats, bewegen vrij langs elkaar heen maar trillen nog niet. Tussen de moleculen is wat meer ruimte dan tussen de moleculen van een vaste stof.
C
De moleculen hebben een vaste plaats, maar bewegen vrij langs elkaar heen. Tussen de vloeistofmoleculen is wat meer ruimte dan tussen de moleculen van een vaste stof.
D
De moleculen hebben een vaste plaats, bewegen vrij langs elkaar heen maar trillen nog niet. Tussen de moleculen is wat meer ruimte dan tussen de moleculen van een vaste stof.

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke uitspraak klopt niet? Volgens het molecuulmodel ...
A
bestaan stoffen uit moleculen
B
zijn moleculen altijd aan het bewegen
C
heeft elke stof dezelfde soort moleculen
D
trekken moleculen elkaar aan

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Met het molecuulmodel kun je chemische reacties verklaren.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als de temperatuur oploopt, gaan volgens het molecuulmodel de moleculen van een stof ...
A
sneller bewegen
B
minder snel bewegen
C
even snel bewegen

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een molecuulmodel
van een:
A
Vaste stof
B
Vloeistof
C
Water
D
Gas

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase bij kamertemperatuur een stofeigenschap 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de fase en faseovergang naar de juiste plek.
Ik kan benoemen in welke drie fasen een stof kan voorkomen.
1
Smelten
Stollen
Condenseren
Vervluchtigen
Rijpen
Verdampen
gas
vloeistof
vaste stof

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zuivere stof          mengsel
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort moleculen
Zuivere stof of mengsel

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk plaatje geeft een mengsel aan en welke een zuivere stof
Mengsel
Zuivere stof

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

spa rood is een .....
A
suspensie
B
emulsie
C
oplossing
D
nevel

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een blijvende emulsie is een mengsel van..
A
Water en zout
B
water, olie en emulgator
C
Olie en bezine
D
water en olie

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De benzine en het water zijn slecht te mengen, ze gaan steeds weer uit elkaar. Dit noem je een tweelagensysteem. Waardoor Ontstaat een tweelagensysteem?
A
Door een verschil in deeltjesgrootte
B
Doordat de vaste deeltjes zinken
C
Door een verschil in dichtheid
D
Geen idee

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem een voorbeeld van een mengsel van een gas in een vloeistof.
A
Nevel
B
Rook
C
Schuim
D
Schuimrubber

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Modderwater is een
A
suspensie.
B
oplossing.
C
emulsie.

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

dit mengsel is:
het is dus een:
dit mengsel is:
het is dus een:
helder
troebel
oplossing
suspensie

Slide 24 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies