NederlandsFransEngelsWiskundeGeschiedenisGodsdienstNT2EconomieBiologiePAVNatuurwetenschappenAardrijkskundeLatijnVerzorgingICTWereldoriëntatieMaatschappelijke vormingWOEnglishGASVSociale wetenschappenChemieDuitsGedragswetenschappengeschiedenisTaalOpvoedkundeFilosofieSTEMnederlandsAlfaInformaticaCultuurwetenschappenSociale vaardighedenZedenleerWereldburgerschapPedagogisch handelenW.O.ElektriciteitMaatschappij & WelzijnMuzische vormingNT /alfaToegepaste gedragswetenschappenHuishoudkundeLeren lerenProjectVerpleegkundeWoTechniek