V5 WA Veranderingen

Veranderingen
5V wiskunde A
1 / 10
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Veranderingen
5V wiskunde A

Slide 1 - Slide

Op welk van de volgende intervallen is de toename het grootst?
A
[-2, -1]
B
[-1, 0]
C
[0, 2]
D
[2, 3]

Slide 2 - Quiz

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Differentiequotiënt
  • Differentiequotiënt van y op [xA,xB]
  • De gemiddelde verandering van y op [xA,xB]
  • De richtingscoëfficiënt van de lijn AB
  • .
  • Altijd op een interval!


ΔxΔy=xBxAyByA

Slide 5 - Slide

Bereken het differentiequotiënt op het interval [1, 3].

Slide 6 - Open question


Gegeven: f(x)=
Bereken het differentie quotiënt van f(x) op [-2,3].
Geef je antwoord als kommagetal.
121x2+5x+4

Slide 7 - Open question

Kies het beste antwoord:
Wat is het differentiequotiënt van y op interval [xA, xB]
A
De gemiddelde verandering van y op interval [xA, xB]
B
De richtingscoëfficiënt van de lijn door A en B
C
∆y/∆x = (yB-yA) / (xB-xA)
D
Zowel A als B als C zijn goed

Slide 8 - Quiz

Werk opgave 79ab netjes uit en lever een foto in van je uitwerking.

Slide 9 - Open question

Zijn er vragen over de laatste opgaven van hoofdstuk 8?

Slide 10 - Slide