Pedagogisch klimaat 12.1.2 inrichting

Pedagogisch klimaat
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Pedagogisch klimaat

Slide 1 - Slide

Theorie
Boek onderwijsassistent 
Thema 12.1.2 

Slide 2 - Slide

Wat is de betekenis van het begrip pedagogisch klimaat?

Slide 3 - Mind map

Wat is de betekenis van het begrip pedagogisch handelen?

Slide 4 - Mind map

Wat is de betekenis van het begrip klassenmanagement

Slide 5 - Mind map

Opdrachtje
Maak een schets van je klaslokaal op stage
 • De plekken van de kinderen
 • Inlevertafel
 • Deur
 • Bureau van de juf
 • Instructietafel 

Slide 6 - Slide

Klasinrichting 12.1.2
 • Een klaslokaal moet een effectieve inrichting hebben, die rust uitstraalt. De inrichting van het lokaal draagt bij aan het werkklimaat in de klas. 
 • Per dag brengen kinderen heel wat uurtjes door in het lokaal. Het is dus zeker van belang dat de klasinrichting in orde is. Bij de inrichting van het klaslokaal moet de leerkracht op drie dingen letten:

Slide 7 - Slide

Klasinrichting 12.1.2
De ruimte voor instructie. Zorg voor een geschikte plek van de instructietafel. Controleer of alle kinderen op het (digi)bord kunnen kijken en of je alle gezichten kan zien.
De opstelling van tafels
Tafelgroepjes (Zelfde instructieniveau bij elkaar, zwak en sterk,bewust vooraan of achteraan) 
 

Slide 8 - Slide

Klasinrichting 12.1.2
De ruimte voor materialen. Breng een duidelijke ordening aan bij de indeling van boeken, schriften en materialen, bijvoorbeeld per vak. Zorg dat ze goed bereikbaar zijn.

Slide 9 - Slide

Klasinrichting 12.1.2
De looproute. Zorg ervoor dat de looproute, die de leerlingen nemen om materialen te pakken of naar de toilet te gaan, logisch is. Een verkeerde route kan veel onrust veroorzaken. Plaats kinderen met gedrags- of concentratieproblemen niet langs deze route. De route moet ook makkelijk begaanbaar zijn.
Voldoende loopruimte (niet je lokaal volbouwen) 

Slide 10 - Slide

Klasinrichting 12.1.2
Regels en afspraken
Schrijf voor jezelf alle regels op die je gebruikt om de klas te organiseren. 
Maak de regels en afspraken samen met de leerlingen. Alleen als ze betrokken zijn en zelf verantwoordelijk, zullen ze zich meer aangepast gedragen. Dit kan stress bij de leerkracht voorkomen.
Het moeten duidelijke regels en afspraken zijn, waar de leerlingen het nut van inzien.

Slide 11 - Slide

Opdracht
Schrijf voor jezelf op
Wat zijn je regels in het lokaal (basisonderwijs, voortgezet en mbo) 

Slide 12 - Slide

Vrijwilliger gezocht

Slide 13 - Slide

Opdracht
Klassenmanagement: Gaat over hoe je onderwijs organiseert en vormgeeft in de klas. De inrichting van je lokaal en de regels die je hanteert spelen een grote rol in klassenmanagement.
Opdracht: Wat zou jij veranderen om ervoor te zorgen dat er een goed klassenmanagement in het lokaal is. 

Slide 14 - Slide

De vier R's 
 • Rust (innerlijk): Hiermee laat je zien dat je de situatie onder controle hebt. Vertrouwen, veiligheid. 
 • Regelmaat (Voorspelbaarheid): bepaald ritme van werken, regels en afspraken. 
 • Rechtvaardigheid: Betrouwbaar en eerlijk handelen
 • Redelijkheid (menselijkheid): Hiermee laat je zien dat aansluit bij de leerlingen en hun ontwikkelingsbehoeften. 

Slide 15 - Slide

Opdracht
Kijk naar je eigen handelen als het gaat om de vier R's. 
Waar liggen je krachten, waar liggen je verbeterpunten.

Kijk naar mijn handelen, waar liggen mijn krachten en verbeterpunten. 

Slide 16 - Slide

The end
Questions?

Slide 17 - Slide