מחרוזות1

מחרוזות
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Recently usedSecondary Education

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

מחרוזות

Slide 1 - Slide

מחרוזת - טקסט
רצף כלשהו של תוים

כדי שפייתון תזהה שמדובר במחרוזת, נהיה חייבים להקיף את המחרוזת בגרש או בגרשיים

Slide 2 - Slide

myNum = 10
myNum = (100%myNum)
מאיזה טיפוס
myNum
A
int
B
float

Slide 3 - Quiz

"Hello World"
A
string
B
לא string

Slide 4 - Quiz

'0.35'
A
string
B
לא string

Slide 5 - Quiz

String
Not String
'Hello World'
"Hello World"
1234
'1234'
'Hello World"
"_)(*&^%"
Moshe

Slide 6 - Drag question

חיבור מחרוזות
 הדרך הפשוטה ביותר לחבר מחרוזות היא באמצעות סימן + בין חלקי המחרוזת
+

Slide 7 - Slide

 * הכפלת מחרוזות
  באמצעות סימן * בין חלקי המחרוזת

Slide 8 - Slide

מבנה המחרוזת
 לכל תו יש מיקום
המיקום מאפשר לנו לגשת לכל תו במחרוזת בנפרד

שימו לב: רווח נחשב תו, גם # ו & י

Slide 9 - Slide

מבנה המחרוזת
my_string[0]

Slide 10 - Slide

מבנה המחרוזת
ניתן לגשת לכל תו במחרוזת בשתי דרכים - המיקום החיובי והמיקום השלילי

my_string[3]
my_string[-7]


Slide 11 - Slide

my_string[-1]
A
T
B
A
C
G

Slide 12 - Quiz

my_string[8]
A
T
B
A
C
G

Slide 13 - Quiz

my_string[1]
A
T
B
A
C
G

Slide 14 - Quiz

my_string[-9]
A
T
B
A
C
G

Slide 15 - Quiz

חיתוך מחרוזת
ניתן לחתוך קטע מהמחרוזת וליצור מחרוזת חדשה

my_string[start:stop:step]
my_string[0 : 4]
כולל
לא כולל

Slide 16 - Slide

חיתוך מחרוזת
my_string[start:stop:step]start = 0
stop= התו האחרון במחרוזת
step = 1

ניתן להגדיר ערך אחד, שניים או שלושה
רק חשוב לשמור על המיקום

אם לא נגדיר ערך - ברירת מחדל

Slide 17 - Slide

חיתוך מחרוזת
my_string[start:stop:step]

my_string[2 : 8 : 2]
start = 2
stop= 8
step = 2

ניתן להגדיר ערך אחד, שניים או שלושה
רק חשוב לשמור על המיקום

Slide 18 - Slide

חיתוך מחרוזת
my_string[start:stop:step]
my_string[:: -1]
start = -1
stop = אורך המחרוזת
step = -1
פקודת החיתוך הזו תהפוך את המחרוזת

ניתן להגדיר ערך אחד, שניים או שלושה. רק חשוב לשמור על המיקום

Slide 19 - Slide

my_string = "love :)"
print(my_string[1:3])
A
שגיאה
B
ove
C
ov
D
lov

Slide 20 - Quiz

my_string = "love :)"
print(my_string[5:6])
A
שגיאה
B
:)
C
e
D
:

Slide 21 - Quiz

my_string = "love :)"
print(my_string[5:8])
A
שגיאה
B
:)
C
e
D
:

Slide 22 - Quiz

my_string = "love :)"
print(my_string[2:6])

Slide 23 - Open question

str1="455667"
print(str1[::-1])

Slide 24 - Open question

my_string = "love :)"
print(my_string[5:7])

Slide 25 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna[4::2])

Slide 26 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna[4:9:2])

Slide 27 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna[:7:2])

Slide 28 - Open question

dna ="ATAGGAGGAT"
print(dna.find("G"))

Slide 29 - Open question