Tweede druk (2021)

Lesplan met 5 lessen
Maatschappijwetenschappen | VWO | H1 - H5
Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. We kijken vanaf een afstand naar maatschappelijke vraagstukken en processen en proberen die beter te begrijpen. Alsof je in een helikopter stapt en boven Nederland gaat hangen om te kijken hoe mensen zich op dat helekleine stukje aarde gedragen.Veel gedrag van groepen mensen is niet toevallig. Er zitten vaak één of meer logische verklaringen achter. Bij maatschappijwetenschappen maken we gebruik van 23 kernconcepten en vier hoofdconcepten. Dit zijn de belangrijkste begrippen van dit vak waarmee we samen dezelfde vaktaal spreken.
De samenleving en het individu
Dit hoofdstuk gaat over het hoofdconcept Vorming. Dat gaat over de vraag hoe mensen aan hun identiteit en cultuur komen, en hoe identiteit en cultuur mede bepalen hoe je naar de wereld kijkt. Nieuws en media hebben daar invloed op. Vorming is een proces dat een mensenleven lang voortduurt. Het proces waarin mensen worden wie ze zijn, waarin ze een identiteit ontwikkelen. Doelen die dit hoofdstuk centraal staan:verschillende aspecten van identiteit wat socialisatie is en hoe dit tot stand komt de functies van socialisatie verschillende elementen van cultuur individualisering, globalisering en de gevolgen daarvan
Hoe kunt u deze lessen gebruiken?
Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer, maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.Aan het einde van de les wordt als optie het samenvattingsfilmpje aangeboden.
§ 1.1 IDENTITEIT
Een voornaam is een speciaal cadeau dat je aan je kind kunt geven. Wanneer ouders in Nederland nadenken over de naam van hun kind, houden ze dat vaak tot de geboorte geheim. Meestal denken ouders er heel lang over na en zoeken ze een naam met een betekenis of met een leuke klank. Veel ouders proberen ook een unieke naam te vinden om hun kind iets extra speciaals mee te geven.
Seneca BurgerschapSeneca Burgerschap
Lesplan met 6 lessen
Maatschappijwetenschappen | VWO | H6 - H11
Bij maatschappijwetenschappen bestuderen we het gedrag van groepen mensen. De grootste groep mensen die bij elkaar hoort, noemen we de samenleving, de maatschappij. We kijken vanaf een afstand naar maatschappelijke vraagstukken en processen en proberen die beter te begrijpen. Alsof je in een helikopter stapt en boven Nederland gaat hangen om te kijken hoe mensen zich op dat helekleine stukje aarde gedragen.Veel gedrag van groepen mensen is niet toevallig. Er zitten vaak één of meer logische verklaringen achter. Bij maatschappijwetenschappen maken we gebruik van 23 kernconcepten en vier hoofdconcepten. Dit zijn de belangrijkste begrippen van dit vak waarmee we samen dezelfde vaktaal spreken.
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4-6
Hoe kunt u deze lessen gebruiken?
Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer, maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.Aan het einde van de les wordt als optie het samenvattingsfilmpje aangeboden.
POLITIEK IN DE PRAKTIJK - hOOFDSTUK 6
In het vorige hoofdstuk ging het vooral over de politiek in theorie en structuren. We noemen dat polity. In dit hoofdstuk bestuderen we hoe politiek in de praktijk werkt. Het gaat dan vooral om politics en policy. Politics zijn de processen waarlang conflicten worden opgelost via strijd en consensus. Policy is het beleid over hoe de samenleving eruit zou moeten zien en welke middelen hiervoor nodig zijn. Leerdoelen die dit hoofdstuk centraal staan:Ik weet wat politics, polity en policy zijn en kan deze begrippen herkennen. Ik begrijp wat representativiteit en representatie inhoudt Ik snap wat de functie van politieke partijen is Ik weet welke spelers invloed hebben op beleid Ik ken de drie modellen van politieke besluitvorming
§6.1 Representatie en representativiteit
Als eerste praktijkvoorbeeld van hoe politiek werkt bestuderen we de vraag in hoeverre burgers zich vertegenwoordigd voelen. Dat komt in deze paragraaf aan bod.
Seneca BurgerschapSeneca Burgerschap