Les 5: ontwikkelingspsychologie thema 2, les 2

Goedemiddag allemaal
08-10-2020
ontwikkelingspsychologie
Boek onderwijsassistent, thema 2

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Goedemiddag allemaal
08-10-2020
ontwikkelingspsychologie
Boek onderwijsassistent, thema 2

Slide 1 - Tekstslide

Planning
2.2 groepsplan herhaling. 
2.3 handelingsplannen. 
2.4 ontwikkelingsperspectiefplan. 

Slide 2 - Tekstslide

Thuisopdracht: Welke onderdelen uit thema 9 zijn nog lastig?

Slide 3 - Open vraag

Wat is een groepsplan en wat is het doel van een groepsplan?

Slide 4 - Open vraag

Welke drie groepsplannen kennen we?

Slide 5 - Open vraag

2.3 handelingsplannen
 • Groepsplan: welke doelen je binnen de klas wilt behalen.
 • Handelingsplan: welke doelen je wilt halen m.b.t. één leerling.

Slide 6 - Tekstslide

2.3 Handelingsplan
Ontstaat vanuit specifieke leer- of ontwikkelbehoefte.
Het kind vind iets moeilijk op het gebied van:
Leren, gedrag of groepsproces
Doel: Gericht aandacht geven aan een obstakel waardoor de leerling moeilijk leert. 

Slide 7 - Tekstslide

2.3 Onderdelen handelingsplan
Persoonlijke informatie (naam, geb. dat., etc.
1. Beginsituatie
 • Wat is de aanleiding? (eventueel diagnose)
2. Beschrijving van het probleem
 • Feitelijke beschrijving van het probleem + hoe zich dit uit.
3. Steun- en risicofactoren
 • Wat staat de leerling in de weg of helpt juist?
 • Humor kan helpen (steunfactor) impulsiviteit (risicofactor)

Slide 8 - Tekstslide

2.3 Onderdelen handelingsplan
4. Looptijd van het handelingsplan
 • Korte termijndoelen (korte, kleine doelen) (subdoellen)
 • Lange termijndoelen (hoofddoel)
 • Looptijd kan variëren van 2 maanden tot 1 jaar
5. Te behalen doelen
 • SMART formulering
6. Organisatie
 • Wie werkt mee? Hoelang? Hoe evalueer je?
7. Evaluatie
 • Wat is er gebeurd? Wat viel op?

Slide 9 - Tekstslide

2.3 Onderdelen handelingsplan
8. Beslissing en vervolgafspraken
 • Na evaluatie beslissing: doelen gehaald?
 • Nieuwe doelen nodig?


Slide 10 - Tekstslide

Wat is het doel van een handelingsplan?

Slide 11 - Open vraag

Wat kan de onderwijsassistent betekenen bij een handelingsplan?

Slide 12 - Open vraag

2.4 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Augustus 2014: Wet op passend onderwijs
Leerlingen met een rugzakje mogen met wat extra hulp deelnemen aan het regulier onderwijs.
Invoering
Ontwikkelingsperspectiefplan

Slide 13 - Tekstslide

2.4 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Een plan waarin staat hoe de leerling zich zal ontwikkelen.
Doelen opgesteld

Slide 14 - Tekstslide

2.4 Onderdelen OPP
 1. Verwachte uitstroom
 2. Onderbouwing verwachte uitstroom
 3. Ondersteuning
 4. Basiselementen

Slide 15 - Tekstslide

2.4 Onderdelen OPP
1. Verwachte uitstroom
 • Naar welk type vervolgopleiding kan de leerling uitstromen?
2. Onderbouwing verwachte uitstroom
 • Uitgebreide onderbouwing schatting uitstroom
3. Ondersteuning
 • Welke ondersteuning heeft de leerling nodig? Waarbij? Hoe organiseer je dit?

Slide 16 - Tekstslide

2.4 Onderdelen OPP
4. Basiselementen
 • Ontwikkeldeel
       Wat denk je bij de leerling te ontwikkelen?
 • Planningsdeel
       Hoe organiseer je? Wat bied je aan?
 • Evaluatiedeel
       Hoe evalueer je? Met wie?

Slide 17 - Tekstslide

2.4 Uitgangspunten OPP
 • Doelgericht werken. Lesstof aanbieden die van belang is.
 • Realistische verwachtingen. Wat kan de leerling aan?
 • Gericht werken aan belemmerende factoren.
 • Bij doorstroom geef je de vervolgschool direct overzicht.

Slide 18 - Tekstslide

2.4 Speciaal onderwijs
 • Verplicht om OPP op te stellen.
 • Geeft leerkracht houvast gezien de diversiteit van leerlingen.
 • Speciaal onderwijs: Speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs


Slide 19 - Tekstslide

2.4 Wet- en regelgeving
 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • Je mag alleen gegevens verzamelen die relevant zijn.

Slide 20 - Tekstslide

2.4 Schoolplan
Schoolplan
Voor 4 jaar wordt beschreven waaraan wordt gewerkt en hoe.
Welk beleid.
Welke visie.
Protocollen (pestprotocol)
Met welke methodes wordt gewerkt?
Hoe? -> Groepsplan, handelingsplan en OPP’s.

Slide 21 - Tekstslide

The end
Vragen? Opmerkingen? 

Slide 22 - Tekstslide