2.2 Cellen

2.2 Cellen
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

2.2 Cellen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je benoemt en herkent de functies van de onderdelen van een dierlijke cel;
 • Je benoemt en herkent de functies van de onderdelen van een plantaardige cel.
 • Je benoemt op celniveau de eigenschappen van platen, dieren, schimmels en bacteriën.

Slide 2 - Tekstslide

Vier rijken - celkenmerken

Slide 3 - Tekstslide

Vier rijken - celkenmerken
Autotroof: maakt eigen voedingsstoffen
Heterotroof: voedingsstoffen uit andere organismen

Slide 4 - Tekstslide

Vier rijken - celkenmerken
Prokaryoot: zonder celkern
Eukaryoot: met celkern

Slide 5 - Tekstslide

Dierlijke cel (BiNaS 79C)

Slide 6 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • Celmembraan: 
 • begrenzing van de cel, regelt wat er in- en uit gaat (par3)

Slide 7 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • Grondplasma: waterige inhoud van de cel.

 • Cytoplasma: inhoud van de cel inclusief  organellen

Slide 8 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • Celkern: Ruimte omgeven door kernmembraan met poriën; bevat DNA met de informatie voor het maken van eiwitten
 

Slide 9 - Tekstslide

Celkern
 • Het regelcentrum van de cel, bevat chromosomen (DNA)
 • Op de chromosomen liggen de genen die de instructies vormen van het maken van RNA en eiwitten
 • Hier vindt transcriptie plaats (RNA maken)
 • RNA kan de kern uit door de poriën en DNA niet => RNA is het boodschapper molecuul voor het maken van eiwitten buiten de kern

Slide 10 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • kernlichaampje:bevat het materiaal wat nodig is om ribosomen te maken
 • kernmembraan: omgeeft de kern, bevat kernporiën

Slide 11 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • Ribosoom: bestaat uit RNA en eiwitten, zijn betrokken bij het maken van nieuwe eiwitten

Slide 12 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • Endoplasmatisch reticulum: transportstelsel van membranen
 • Ruw: ribosomen aan de buitenkant
 • Glad: geen ribosomen aan de buitenkant 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Ribosomen op ruw ER
 • Ribosomen:  vertalen RNA naar eiwitten door het koppelen van aminozuren.

 • ER: bewerkt en transporteert de eiwitten afkomstig uit ribosoom.

Slide 15 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • Golgisysteem = platte membraanzakken voor eiwitbewerking en transport (sorteercentrum)

Slide 16 - Tekstslide

Golgisysteem
 • Platte membraanzakken

 • Bewerkt eiwitten, sorteert en verpakt in transportblaasjes. 

Slide 17 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • Transportblaasje: blaasje met verpakte eiwitten

Slide 18 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • Mitochondrium: energiecentrale van de cel: hier wordt glucose afgebroken mbv O2, dit levert energie op (in de vorm van ATP).

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • Lysosoom: blaasje omgeven door een membraan waar enzymen in zitten (eiwitten die dingen kunnen afbreken zoals organellen en opgenomen stoffen)

Slide 21 - Tekstslide

Dierlijke cel
 • Centrosoom: bestaat uit twee centriolen. Speelt een rol bij de celdeling, oriënteren en scheiden van het erfelijk materiaal (par5). 

Slide 22 - Tekstslide

00:33
Welke drie dingen hebben alle typen cellen met elkaar gemeen?

Slide 23 - Open vraag

01:18
Welke twee categorieën cellen kunnen we onderscheiden en wat is het verschil tussen deze cellen?

Slide 24 - Open vraag

02:27
Wat is de taak van ribosomen?

Slide 25 - Open vraag

02:48
Waar bevinden ribosomen zich nadat ze de celkern verlaten hebben?

Slide 26 - Open vraag

03:10
Wat is de functie van het Endoplasmatisch Reticulum?

Slide 27 - Open vraag

03:25
Hoe verlaten eiwitten en andere stoffen het ER?
En welk organel ontvangt deze materialen?

Slide 28 - Open vraag

03:49
Wat gebeurd er met de eiwitten in het Golgi-apparaat?

Slide 29 - Open vraag

04:00
Wat is een vacuole en in welk type cellen komen ze voor?

Slide 30 - Open vraag

04:20
Wat is de functie van lysosomen?

Slide 31 - Open vraag

04:44
Waarom hebben sommigen cellen meer mitochondriën dan andere? Welke cellen in je lichaam hebben veel mitochondriën denk je?

Slide 32 - Open vraag

05:03
Hoe behoudt een cel zijn vorm?

Slide 33 - Open vraag

Dierlijke cel
 • Cytoskelet: geeft stevigheid aan de cel en richting aan transportprocessen.
 • Eiwitdraden

Slide 34 - Tekstslide

11

Slide 35 - Video

Huiswerk
2.2 Cellen
Vraag 23 t/m 28.

Klaar?!
Verder werken aan 2.2 cellen.

Slide 36 - Tekstslide

Plantaardige cellen

Slide 37 - Tekstslide

Plantencellen (autotroof/ eukaryoot)
celmembraan ✔
celkern ✔
kernlichaampje ✔
kernmembraan ✔
chromosoom ✔
ribosoom ✔
mitochondrium ✔


glad er ✔
ruw er ✔
golgi-systeem ✔
lysosoom ✔
tranportblaasje ✔
celskelet ✔
centrosoom X

Slide 38 - Tekstslide

Plantencellen (autotroof/ eukaryoot)
 • Celwand: extracellulaire laag, gemaakt van cellulose. 
 • Geeft de plantencel vorm en stevigheid.

Slide 39 - Tekstslide

Plantencellen (autotroof/ eukaryoot)
 • (centrale) vacuole: grote blaas met water en opgeloste stoffen (soms kleurstoffen).

Slide 40 - Tekstslide

Plantencellen (autotroof/ eukaryoot)
 • Bladgroenkorrels/ chloroplasten: hier vindt fotosynthese plaats.
 • Groene plastide.

Slide 41 - Tekstslide

Plastiden
 • Plastiden = Gekleurd organel in het cytoplasma
   van plantaardige cellen
 • Chloroplast = bladgroenkorrels voor fotosynthese
 • Chromoplast = kleurstofkorrel (zoals de rood
   gekleurde korrels in tomatencellen)
 • Amyloplast = zetmeelkorrel (voor de opslag van
   zetmeel zoals in aardappelcellen)

Slide 42 - Tekstslide

Bacteriecel
 • Prokaryoot = cel zonder celkern
 • Flagel = eiwitdraad voor de voortbeweging (staart)
 • Celwand = omhulsel om de celmembraan van bacteriën, schimmels en planten, bestaat uit suikers en aminozuren.

Slide 43 - Tekstslide

Bacteriecel
 • Kapsel of slijmlaag aan de buitenkant van de celwand
 • Chromosomen (DNA) en plasmiden liggen los in de cel
 • Ribosomen zijn ook los in de cel

Slide 44 - Tekstslide

Schimmelcel
 • Eukaryoot = cel met een celkern
 • Chitine = bouwstof voor de celwand van schimmelcellen
 • Vacuole = met vocht gevulde blaas met opgeloste stoffen
 • Veel organellen zoals ER en Golgi zijn aanwezig

Slide 45 - Tekstslide

Huiswerk
2.2 Cellen
Vraag 23 t/m 36.

Klaar?
=> nakijken
=> oefenen op biologiepagina.nl

Slide 46 - Tekstslide