Les 7 2.4 en 2.5

Ontwikkeling stimuleren
Boek Onderwijsassistent 
Thema 2 Groepsplannen en handelingsplannen
2.4 en 2.5 Speciaal onderwijs en Ambulante begeleiding
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Ontwikkeling stimuleren
Boek Onderwijsassistent 
Thema 2 Groepsplannen en handelingsplannen
2.4 en 2.5 Speciaal onderwijs en Ambulante begeleiding

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
Vorige keer
Komende weken
Keuze - theorie of opdracht
Nieuwe theorie

Slide 2 - Tekstslide

Welke verschillende plannen hebben we besproken?

Slide 3 - Woordweb

Noem zoveel mogelijk kenmerken van de verschillende plannen

Slide 4 - Woordweb

Komende weken
Donderdag 25 januari 2024:
- Oefentoets
- Termenschema 

Donderdag 1 februari 2024:
- Kennistoets, stof Nynke en stof Martijn 
- Nieuwe stof: 
 1. Boek OA thema 9 en thema 2
 2. Methodiek en begeleiden voor Pedagogisch Werk: thema 4.1 t/m 4.4

Slide 5 - Tekstslide

Keuze
- Les volgen

- Je gaat zelfstandig/ in tweetallen aan de slag.
- Je maakt per thema 3 toetsvragen met tevens de antwoorden erbij. Zorg ervoor dat er sowieso 2 van de 3 toetsvragen meerkeuzevragen zijn. Deze lever je na afloop van de les in. 

Slide 6 - Tekstslide

2.4 Speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs (SO)​, zwaardere problematiek
Speciaal basisonderwijs (SBO)​: Aquamarijn 
Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)​, it Twalûk, Leeuwarden
Praktijkonderwijs (PRO)​, de Brêge Piter Jelles  

 • OPP is verplicht bij speciaal onderwijs​ 
 • Persoonlijk plan voor elke leerling​
 • Ontwikkelingsperspectieven per leerling erg verschillend​ 
 • OPP geeft leerkracht houvast​ 
 • Leren en ontwikkelingsperspectief inzichtelijk voor ouders.​


Slide 7 - Tekstslide

Speciaal onderwijs (SO)​:
Slide 8 - Tekstslide

2.4 Wet- en regelgeving
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
- Je mag alleen gegevens verzamelen die relevant zijn.

Slide 9 - Tekstslide

Ga in tweetallen op zoek op het internet naar de term schoolplan. Wat is een schoolplan? Wat houdt het in?
Zoek zoveel mogelijk op! 

Slide 10 - Tekstslide

2.4 Schoolplan
Schoolplan
 • Voor 4 jaar wordt beschreven waaraan wordt gewerkt en hoe.
 • Welk beleid.
 • Welke visie.
 • Protocollen (pestprotocol)
 • Met welke methodes wordt gewerkt?
                     Hoe? -> Groepsplan, handelingsplan en OPP’s.

Slide 11 - Tekstslide

2.5 Ambulante begeleiding
Ambulant begeleider
 • Wat de ambulante begeleiding inhoudt, is voor iedere leerling anders. Het hangt bijvoorbeeld af van de onderwijsbehoeften en beperking van je kind.
 • Begeleider, ingehuurd door school, om kind te begeleiden.
 • Speciale expertise.
 • Leerlingen met een LGF (leerling gebonden financiering) heeft recht op een ambulante begeleider
 • LGF krijgt een leerling die anders in het speciaal onderwijs had gezeten maar nu in het basisonderwijs door ‘de wet op passend onderwijs’.

Slide 12 - Tekstslide

Volgende keer 
Donderdag 25 januari 2024:
Oefentoets 
- Termenschema

Donderdag 1 februari 2024:
- Kennistoets, stof Nynke en stof Martijn
- Nieuwe stof:
Boek OA thema 9 en thema 2
Methodiek en begeleiden voor Pedagogisch Werk: thema 4.1 t/m 4.4

Slide 13 - Tekstslide