De zes rollen van een docent OIS 2023

Bijeenkomst 3, 21 september 2023  
De zes rollen van de docent  


Klinton Tomas 
Gosien van de Poel
Ineke Feenstra
Petra van Doorn
Herbert Jan Kaars Sijpesteijn
Doreth van den Berg 
Jeremias Alfons
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
docentenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bijeenkomst 3, 21 september 2023  
De zes rollen van de docent  


Klinton Tomas 
Gosien van de Poel
Ineke Feenstra
Petra van Doorn
Herbert Jan Kaars Sijpesteijn
Doreth van den Berg 
Jeremias Alfons

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mededelingen
-Onboarding op de Willibrord 
10 oktober 14.30 De Grachten, Grebbeberglaan 9 Utrecht 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van deze bijeenkomst:

Aan het einde van deze bijeenkomst weet je hoe de procedure van beoordeling is op het Niftarlake.

Aan het einde van deze bijeenkomst hebben jullie helder welke 6 rollen een docent heeft en hoe je deze bewust kunt toepassen.

Het doel van dit alles is dat je als docent in de 'goede energie' komt, lessen effectiever worden en lesgeven daarmee leuker wordt.  

Aan het einde van de bijeenkomst heb je de theorie van interpersoonlijk leraarsgedrag weer scherp in beeld.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De zes rollen van de docent

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De eerste rol is die van gastheer.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 5 - Open vraag

Klinton pakt rol gastheer

Kerntaken gastheer

1. Contact maken 
2. Regisseren van de groep 
3. Zorgen dat de leerling startklaar is 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De tweede rol is die van presentator.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 7 - Open vraag

Petra pakt deze rol op 

Kerntaken presentator

1. Aandacht vangen van leerlingen. 
2. Structuur aanbrengen in de les. 
3. Werken met concreet geformuleerde doelen. (SMART)
4. Leerdoelen sluiten aan bij de voorkennis
5. Leerlingen motiveren en laten oriënteren op de les. 
6. Leider zijn in de klas. (Roos van Leary)
 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De derde rol is die van didacticus.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 9 - Open vraag

Herbert Jan pakt deze rol 

Kerntaken didacticus

1. Activeren van leerlingen door heldere instructie. 
2. Uitleggen op een heldere en zorgvuldige manier. 
3. Bewust zijn van de invloed van taal op leren. 
4. Omgaan met verschillen tussen leerlingen. 
5. Leerlingen snel en doelgericht aan het werk zetten. 
6. (Activerende) werkvormen inzetten. 
7. Leer- en werkprestaties zichtbaar maken. 


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De vierde rol is die van pedagoog.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 11 - Open vraag

Herbert Jan 

Kerntaken pedagoog

1. 'In de relatie komen' met jouw leerlingen.
2. Een veilige klas waarin iedereen zichzelf kan zijn. 
2. Een plek creëren waar iedereen gestimuleerd wordt om te werken en te groeien.
  Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De vijfde rol is die van afsluiter.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 13 - Open vraag

Klinton

Kerntaken afsluiter

1. Inhoudelijk samenvatten van de les. 
2. Evalueren van de leerdoelen door de leerlingen(!!!) 
3. Evalueren van de activiteiten in de les en het  
    effect ervan (Hoe ging het werken/leren). 
4. Vooruitblikken: wat is de stip op de horizon? 
5. Les op tijd afsluiten
6. Afsluiten van het gastheerschap. 
 
 


  Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De zesde rol is die van leercoach.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 15 - Open vraag

Petra

Kerntaken leercoach

 1. Afstemmen, betrokkenheid tonen en (h)erkennen. 
2. Didactisch coachen (individuele zelfsturing). 
3. Pedagogisch coachen (individuele zelfcontrole). 
4. Coachen op individueel zelfregulerend gedrag. 

Allemaal door het stellen van de juiste vragen. Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat hopen wij schoolopleiders vandaag met jullie te hebben bereikt? 
-Aan het einde van deze bijeenkomst weet je hoe de procedure van beoordeling is op het Niftarlake.
-Aan het einde van deze bijeenkomst hebben jullie helder welke 6 rollen een docent heeft en hoe je deze bewust kunt toepassen.
-Het doel van dit alles is dat je als docent in de 'goede energie' komt, lessen effectiever worden en lesgeven daarmee leuker wordt.  
-Aan het einde van de bijeenkomst heb je de theorie van interpersoonlijk leraarsgedrag weer scherp in beeld. 

Jullie doen immers al heel veel goed! 
Bedankt! 

Slide 18 - Tekstslide

Petra 
Vooruitblik
Concern-gestuurd: Waar heb jij behoefte aan?

We inventariseren. 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar heb jij behoefte aan in de begeleiding van de opleiders?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies