H1.1 les 4 Dichtheid

H1 Stoffen en materialen
Les 4 Dichtheid

NOVA 3H H1.1
Materiaal- en stofeigenschappen
deze les nodig:
- schrift
- pen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H1 Stoffen en materialen
Les 4 Dichtheid

NOVA 3H H1.1
Materiaal- en stofeigenschappen
deze les nodig:
- schrift
- pen

Slide 1 - Tekstslide

gegeven: de stof is bij A vloeibaar
gevraagd:
1. Welke fase heeft de stof in C?
2. Hoe heet de temperatuur bij B en hoe groot is deze?
3. Teken van beide fasen het deeltjesmodel en geef aan wat het verschil is in afstand, aantrekking en beweging vandeeltjes in beide fasen


huiswerkcontrole (in stilte)
timer
5:00
docent checkt ondertussen H1.2 opgave 4 tm 7 online

Slide 2 - Tekstslide

Starter
DEMO het raadsel van de paarse en kleurloze vloeistoffen

Slide 3 - Tekstslide

Deze les:
- herhalen stofeigenschappen
- uitleg dichtheid en rekenen met formules
- oefenen

Slide 4 - Tekstslide

wel een stofeigenschap
geen stofeigenschap
kleur
geur
smeltpunt
kookpunt
massa
volume
dichtheid
fase (vast, vloeibaar, vast)
temperatuur
oplosbaarheid in water
oplosbaarheid in olie

Slide 5 - Sleepvraag

massa
van iedere stof kun 
je een hoeveelheid 
afmeten met een massa van 1 kg
ONTHOUD:
--> massa is geen stofeigenschap

Slide 6 - Tekstslide

volume
van iedere stof kun je een hoeveelheid afmeten
met een volume van 1 cm3
ONTHOUD:
--> volume is geen stofeigenschap

Slide 7 - Tekstslide

ONTHOUD:
--> dichtheid is een stofeigenschap
 

Slide 8 - Tekstslide

Leg met het deeltjesmodel uit waarom de dichtheid van een gas lager is dan van een vaste stof


Schrijf je antwoord op zoals je dat op een toets zou doen!
(oefen in formuleren)
timer
2:00
DENKEN
timer
1:00
DELEN
UITWISSELEN

Slide 9 - Tekstslide

Leerdoelen van deze les:
  • je kunt de dichtheid van een stof berekenen als massa en volume bekend zijn
  • je kunt het volume van een stof berekenen als massa en dichtheid bekend zijn
  • je kunt de massa van een stof berekenen als volume en dichtheid bekend zijn

Slide 10 - Tekstslide

NOTEER EN LEER:
    Dichtheid is de massa (in kg)  van 1 m3 stof
Dit is een stofeigenschap

Slide 11 - Tekstslide

Betekenis van de eenheden
Aluminium heeft bijvoorbeeld een dichtheid van 2,70 g/cm3
Je schrijft het ook wel als 2,70 g cm-3

Dit spreek je uit als 2,70 gram per kubieke centimeter. 
Als je dus 1 cm3 aluminium neemt en op een weegschaal legt, geeft de weegschaal 2,70 gram aan.

Slide 12 - Tekstslide

Dichtheid: rekenen met formules

Slide 13 - Tekstslide

Even oefenen...
De massa = 10 g
Het volume = 5 cm3
Wat is de dichtheid?
timer
2:00

Slide 14 - Tekstslide

Even oefenen...
De massa = 15 g
De dichtheid = 3 g/cm3
Bereken het volume
timer
2:00

Slide 15 - Tekstslide

Even oefenen...
De dichtheid = 0,8 g/cm3
Het volume = 4 cm3
Bereken de massa
timer
2:00

Slide 16 - Tekstslide

De massa = 10 g
Het volume = 5 cm3
Wat is de dichtheid?
A
5 : 10 = 0,5 g/cm3
B
10 : 5 = 2 g/cm3
C
5 x 10 = 50 g/cm3

Slide 17 - Quizvraag

De massa = 15 g
De dichtheid = 3 g/cm3
Bereken het volume
A
15 : 3 = 5 cm3
B
3 : 15 = 0,2 cm3
C
15 x 3 = 45 cm3

Slide 18 - Quizvraag

De dichtheid = 0,8 g/cm3
Het volume = 4 cm3
Bereken de massa
A
4 : 0,8 = 5 g
B
0,8 : 4 = 0,2 g
C
0,8 x 4 = 3,2 g

Slide 19 - Quizvraag

Boek voorbeeldopdracht 1 (blz 10)
Het onderste gedeelte 
"rekenen met de
verhoudingstabel"
mag je overslaan
(doorstrepen).

Slide 20 - Tekstslide

Stappenplan "werken met formules" (blz 188/189)
Vaak hoort bij een rekenopgave bij scheikunde een stuk tekst. Je moet dan zelf de informatie eruit halen die je nodig hebt voor je berekening én je moet duidelijk laten zien hoe je je antwoord berekent.
Leer daarom stap voor stap te werken met een stappenplan.

Slide 21 - Tekstslide

Stappenplan
1. Lees de opgave  (schat hoe groot de uitkomst ongeveer zal zijn)
2. Noteer de gegevens (getallen + eenheid)
3. Schrijf de formule op (schrijf de formule om als dat nodig is)
4. Vul de gegevens in en werk de berekening uit
5. Noteer de uitkomst (je hoeft nog niet op significantie te letten)

Slide 22 - Tekstslide

Stappenplan (vervolg)
6. Controleer
Antwoord gegeven op de vraag?
Logisch? klopt het met wat je verwachte in stap 1?
Leesbaar?
Eenheid juist en opgeschreven?
(s)ignificantie > hoef je nu nog niet op te letten

Slide 23 - Tekstslide


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 24 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 25 - Open vraag

Eigen werk
Deze LessonUp is ook met je gedeeld.
Hierin vind je nog filmpjes met extra uitleg en oefenopgaven
--> maak eerst deze oefenopgaven

Leer de formule van de dichtheid
Bestudeer blz 188/189 en blz 10
Maak H1.1 opgave 5a en 5d en deze LU. Gebruik kladpapier!

Slide 26 - Tekstslide

Extra uitleg en oefening
Er volgen nu twee filmpjes
In het eerste filmpje wordt nog een keer uitgelegd wat dichtheid nu precies is
In het tweede filmpje wordt  een (verkort) stappenplan uitgelegd  om opgaven over dichtheid te kunnen maken.

Slide 27 - Tekstslide

0

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 30 - Tekstslide

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 31 - Tekstslide

voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 32 - Tekstslide

dichtheid
Gebruik
deze 
tabel bij de
volgende
opgaven

Slide 33 - Tekstslide


Slide 34 - Open vraag


Slide 35 - Open vraag


Slide 36 - Open vraag


Slide 37 - Open vraag