EMMV - 1KGT - H2.4 Dichtheid

EMMV - H2.3 Massa en volume
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

EMMV - H2.3 Massa en volume

Slide 1 - Tekstslide

Naast lessonup heb je dit via magister geopend:

Slide 2 - Tekstslide

Aan de slag
 Controleer of alles tot en met Hoofdstuk 2 paragraaf 3 gemaakt en op groen staat.

Fluisterend overleggen.
Vraag? Steek je vinger op.
Tot einde van de les.
Klaar? Begin met de lessonup van paragraaf 4.

Slide 3 - Tekstslide

Wat ga je in paragraaf 4 leren?
- Je gaat leren wat dichtheid is.
- Je gaat leren dichtheid te berekenen.
- Je gaat leren formules te gebruiken.

Slide 4 - Tekstslide

Wat is massa?

Slide 5 - Tekstslide

Is massa een stofeigenschap?
A
Ja
B
Nee

Slide 6 - Quizvraag

massa is een ...
A
Grootheid
B
Eenheid

Slide 7 - Quizvraag

Wat is de eenheid van de massa?
A
(kilo)gram
B
meter
C
newton
D
graden

Slide 8 - Quizvraag

Massa bepaal je met een ...
A
liniaal
B
geodriehoek
C
weegschaal
D
maatcilinder

Slide 9 - Quizvraag

Wat is volume?

Slide 10 - Tekstslide

Is volume een stofeigenschap?
A
Ja
B
Nee

Slide 11 - Quizvraag

Volume is een...
A
Grootheid
B
Eenheid

Slide 12 - Quizvraag

Het symbool van volume is
A
V
B
L
C
v
D
dm3

Slide 13 - Quizvraag


Wat is de eenheid van volume?
A
m
B
liter
C
m2
D
m3

Slide 14 - Quizvraag

Volume bepaal je met een ...
A
liniaal
B
geodriehoek
C
weegschaal
D
maatcilinder

Slide 15 - Quizvraag

Wat is het volume van dit voorwerp?
A
24cm3
B
12cm3
C
24g/cm3
D
12g/cm3

Slide 16 - Quizvraag

Volume van onregelmatige voorwerpen
  • Deze voorwerpen worden ondergedompeld in water.
  • De hoeveelheid water wat ze "wegduwen" is precies gelijk aan het volume.
  • Dit is de onderdompelmethode.

  • Belangrijk gegeven:
1ml=1cm3

Slide 17 - Tekstslide

Wat is het volume van het blokje?
A
20 ml
B
10 ml
C
9 ml
D
19 ml

Slide 18 - Quizvraag

Slide 19 - Video

Dichtheid
Dichtheid,
massa en volume

Slide 20 - Tekstslide

Dichtheid is een stofeigenschap
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Dichtheid is een
A
Grootheid
B
Eenheid

Slide 22 - Quizvraag

Wat is het symbool van dichtheid?
A
p
B
ρ
C
P
D
π

Slide 23 - Quizvraag

Een eenheid van dichtheid is...
A
g/cm3
B
cm3/g
C
kg
D
dm3

Slide 24 - Quizvraag


Je neemt van verschillende stoffen een                                       van 1 cm
3.
 
Je weegt elk blokje. Je merkt dan dat elk blokje een andere                                      heeft.
 
Dit heeft te maken met de                                        van de stof.
 

dichtheid
massa
volume

Slide 25 - Sleepvraag

Grootheden
Eenheden
Massa
Volume
Dichtheid
m
L
cm3
g
p
ρ
V
g/cm3

Slide 26 - Sleepvraag

Welke stof heeft de grootste dichtheid?

Slide 27 - Sleepvraag

Welke stof heeft de kleinste dichtheid?

Slide 28 - Sleepvraag

grootheid
symbool
eenheid
afkorting

massa

V
gram per kubieke centimeter

Alle grootheden en eenheden overzichtelijk bij elkaar:
                                                  
 
 

volume
gram
m
kubieke centimeter
g
g/cm3
dichtheid
ρ
cm3

Slide 29 - Sleepvraag

dichtheid  = 

Formule voor dichtheid:Dezelfde formule in symbolen: 
   
                                                                
 
 

volume
massa
:
x
ρ = m x V
ρ = m : V
ρ = V : m
ρ = V x m

Slide 30 - Sleepvraag

Rekenen met de formule: p = m : V
Een zilveren blokje van 3 cm³ weegt 35,1 gram. Wat is de dichtheid van zilver?
Gegevens:
Formule:
Berekening
Gevraagd:
Check:
p = 35,1 : 3
p = m : V
V = 3 cm³
p = 11,7 g/cm³
m = 35,1 g
p in g/cm³
p = 35,1 x 3
m = 3 cm³ 

Slide 31 - Sleepvraag

0

Slide 32 - Video

 Dichtheid:  Hoe kan je de dichtheid uitrekenen
Stap 1: Leg je vinger op het symbool in de driehoek dat je wilt berekenen.
Stap 2: Kijk wat er over blijft.


Voorbeeld:
Stap 1: Ik wil dichtheid weten en leg mijn vinger op de p.
Stap 2: Ik zie dat m / V overblijft.
Dus, de formule voor het berekenen van de dichtheid is:  p = m / V

Slide 33 - Tekstslide

 Dichtheid:  Hoe kan je de massa uitrekenen
Stap 1: Leg je vinger op het symbool in de driehoek dat je wilt berekenen.
Stap 2: Kijk wat er over blijft.


Voorbeeld:
Stap 1: Ik wil massa weten en leg mijn vinger op de m.
Stap 2: Ik zie dat p x V overblijft.
Dus, de formule voor het berekenen van de massa is:  m = p x V

Slide 34 - Tekstslide

Rekenen met de formule: p = m : V
De dichtheid van aluminium is 2,7 g/cm³. Hoeveel weegt een blokje van 5 cm³?
Gegevens:
Formule:
Berekening
Gevraagd:
Check:
m = 2,7 x 5
m =  ρ x V
 ρ = 2,7 g/cm³
m = 13,5 gram
V = 5 cm³
m in gram
V = m :  ρ
m =  ρ : V

Slide 35 - Sleepvraag

 Dichtheid:  Hoe kan je het volume uitrekenen
Stap 1: Leg je vinger op het symbool in de driehoek dat je wilt berekenen.
Stap 2: Kijk wat er over blijft.


Voorbeeld:
Stap 1: Ik wil het volume weten en leg mijn vinger op de V.
Stap 2: Ik zie dat m / p overblijft.
Dus, de formule voor het berekenen van het volume is:  V = m / p

Slide 36 - Tekstslide

Rekenen met de formule: p = m : V
De dichtheid van aluminium is 2,7 g/cm³. Hoe groot is het volume van een blokje van 10 gram?
Gegevens:
Formule:
Berekening
Gevraagd:
Check:
V = 10 : 2,7
V =  ρ : m
 ρ = 2,7 g/cm³
V = 27 cm³
m = 10 g
V in cm³
V = m :  ρ
V =  ρ x m

Slide 37 - Sleepvraag

Aan de slag
Maak paragraaf 4 in de online methode

Fluisterend overleggen
Vraag? Steek je vinger op.
Tot einde van de les.
Klaar? Haal het oefenblad 'dichtheid' bij je docent

Slide 38 - Tekstslide