30-01-23 Presentatie Oyfo CwH

30 januari 2023
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstBasisschoolGroep 1-8

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

30 januari 2023

Slide 1 - Tekstslide

CmK

Slide 2 - Woordweb

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)
 • Penvoerders (lokale aanvrager, aangewezen door gemeente)
 • Scholen
Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
 • CmK  1: 2013 - 2016
 • CmK 2: 2017 - 2020 
 • CmK 3: 2021 -  2024

Matchingsregeling: 50% FCP + 50% provincie/gemeente/scholen

Slide 3 - Tekstslide

Doelstellingen CmK 3 (2021 - 2024) 
 • Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie;
 • Tweesporenbeleid: Onderhouden van relatie met scholen die al deelnemen, & nieuwe scholen bereiken;
 • Vergroten kansengelijkheid leerlingen;
 • Culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen;
 • Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders;
 • Aansluiting binnen- en buitenschools aanbod.

CmK (landelijk)

Slide 4 - Tekstslide

 • CultuurwijsHengelo (Oyfo)
 • Cultuureducatie Enschede (Concordia)
 • Kunstcircuit 
 • Stadkamer
 • Overige 21 gemeenten: Rijnbrink

 
CmK (Overijssel)
Gelderland: Arnhem, Apeldoorn, Ede, Nijmegen, Cultuur Oost (47 gemeenten)

Slide 5 - Tekstslide

CmK (landelijk)
Structurele samenwerking:
  Gemeente
  Scholen
  Culturele veld
   onafhankelijke 
  intermediair

  Slide 6 - Tekstslide

  CwH
  Structurele samenwerking:
   Gemeente
   Scholen
   Culturele veld
   CwH
   Oyfo penvoerder
   Oyfo aanbieder

   Slide 7 - Tekstslide

   CwH
   Gemeente
   32 schoollocaties
   Culturele veld
   CwH

   Commissie Kunsteducatie:
   - Gemeente Hengelo 
   - Kerngroep CwH 
   - Onderwijs (4 schooldir.)
   - Kernvoorzieningen:
    - Oyfo
    - Metropool
    - Schouwburg Hengelo
    - Bibliotheek Hengelo
   (- Museum Hengelo)

   Structurele samenwerking:
    CieKE

    Slide 8 - Tekstslide

    Kerngroep
    Klaske Buis

    Voorzitter cieKE
    Emma Bouman

    Emiel Bennink

    Ben Kamphuis

    Ronald von Piekartz

    Rieke Wissink

    Algemeen + accenten
    Kennispartner Saxion pabo
    Basis
    Verdieping
    Maatwerk (V)SO

    Slide 9 - Tekstslide

    CwH
    - Basisprogramma
     - Verdiepingsprogramma
      - Accenten
        - 'Kunst op School'       (aanbodgericht, 'van de instellingen voor de scholen')
        - 'ICC-Wijkprojecten'   (vraaggericht, 'van de scholen voor de scholen')
       (- Overig aanbod)          (extra aanbod, online aanbod, maatwerk (V)SO)
       - Muziekeducatie
       - Erfgoededucatie
       - Kunst en techniek
       - Taalonderwijs
       - Nieuwe doelgroepen (VO, voor- en naschools)
       - Zichtbaarheid
       (open maatwerk)

       Slide 10 - Tekstslide

       Cultuureducatie - ervaringsvormen
       ACTIEF
       RECEPTIEF
       OP SCHOOL
       OP LOCATIE
       maken/doen
       meemaken/kijken

       Slide 11 - Tekstslide

       Cultuureducatie - uitbreiding
       ONDER SCHOOLTIJD
       NA SCHOOLTIJD
       PO
       VO
       PEUTERS

       Slide 12 - Tekstslide

       CmK
       Creatief proces:
       • Oriënteren
       • Onderzoeken
       • Uitvoeren
       • Evalueren

        Slide 13 - Tekstslide

        Didactieken in de cultuureducatie
        Karin Kotte

        Slide 14 - Tekstslide

        Opdracht: teken een vis

        Slide 15 - Tekstslide

        Opdracht: teken een vis

        Slide 16 - Tekstslide

        Didactieken in de 
        cultuureducatie

        Slide 17 - Tekstslide

        Slide 18 - Tekstslide

        Slide 19 - Tekstslide

        "We hebben pas echt ons doel bereikt als de leerling de gevolgen ziet en voelt!"

        Slide 20 - Tekstslide

        www.cultuurwijshengelo.nl
        e.bouman@cultuurwijshengelo.nl

        Slide 21 - Tekstslide