HACCP in de Horeca

HACCP in de Horeca
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
KokBeroepsopleiding

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

HACCP in de Horeca

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les weet je wat HACCP is en waarom het belangrijk is voor studenten in de horeca.

Slide 2 - Tekstslide

Leg aan het begin van de les uit wat de studenten aan het einde van de les moeten weten.
Wat weet je al over HACCP in de horeca?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is HACCP?
HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een voedselveiligheidssysteem dat is ontwikkeld om de veiligheid van voedsel te waarborgen.

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit wat HACCP is en waar het voor staat.
Gevarenanalyse
HACCP begint met het identificeren van alle mogelijke gevaren die zich kunnen voordoen tijdens de bereiding, verwerking, opslag en distributie van voedsel.

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit wat de eerste stap van HACCP is, namelijk het identificeren van gevaren.
Kritische controlepunten
Vervolgens worden kritische controlepunten vastgesteld. Dit zijn punten in het proces waarop maatregelen genomen kunnen worden om de gevaren te beheersen.

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit wat kritische controlepunten zijn en waarom ze belangrijk zijn in het HACCP-systeem.
Monitoren van kritische controlepunten
Bij elk kritisch controlepunt wordt bepaald hoe de gevaren gecontroleerd kunnen worden. Er worden meetmethoden vastgesteld om te controleren of de maatregelen effectief zijn.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit hoe kritische controlepunten worden gemonitord en waarom dit belangrijk is voor de voedselveiligheid.
Correctieve maatregelen
Als blijkt dat een kritisch controlepunt niet goed functioneert en er een gevaar ontstaat, moeten er correctieve maatregelen worden genomen om het gevaar te beheersen.

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit wat correctieve maatregelen zijn en waarom ze belangrijk zijn in het HACCP-systeem.
Registratie en documentatie
Alle activiteiten en resultaten moeten worden vastgelegd en gedocumenteerd. Dit is nodig om aan te tonen dat er volgens het HACCP-systeem is gewerkt.

Slide 9 - Tekstslide

Leg uit waarom registratie en documentatie belangrijk zijn voor het HACCP-systeem.
HACCP in de horeca
Voor studenten in de horeca is kennis van HACCP van groot belang. Zij werken immers dagelijks met voedsel en zijn verantwoordelijk voor de voedselveiligheid.

Slide 10 - Tekstslide

Leg uit waarom het voor studenten in de horeca belangrijk is om kennis te hebben van HACCP.
Risico's in de horeca
In de horeca zijn er verschillende risico's die van invloed kunnen zijn op de voedselveiligheid, zoals kruisbesmetting en verkeerde opslag.

Slide 11 - Tekstslide

Benadruk de risico's die specifiek zijn voor de horeca en die van invloed kunnen zijn op de voedselveiligheid.
HACCP-plan
In de horeca moeten bedrijven een HACCP-plan hebben. Hierin worden alle mogelijke gevaren geïdentificeerd en worden maatregelen vastgelegd om deze gevaren te beheersen.

Slide 12 - Tekstslide

Leg uit wat een HACCP-plan is en waarom het belangrijk is voor bedrijven in de horeca.
HACCP-certificaat
Bedrijven in de horeca kunnen een HACCP-certificaat behalen. Dit toont aan dat zij volgens het HACCP-systeem werken en dat zij de voedselveiligheid waarborgen.

Slide 13 - Tekstslide

Leg uit wat een HACCP-certificaat is en waarom het belangrijk is voor bedrijven in de horeca.
HACCP en de wet
In Nederland zijn bedrijven verplicht om volgens het HACCP-systeem te werken. Dit is vastgelegd in de Warenwet.

Slide 14 - Tekstslide

Leg uit wat de Warenwet is en waarom het belangrijk is voor bedrijven in de horeca om aan de wet te voldoen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 17 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.