Les 1

Pedagogiek 
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Pedagogiek 

Slide 1 - Tekstslide

Visies en Pedagogen
We bespreken bij dit vak verschillende visies/ pedagogen
Deze 4 behandelen we in periode 1 (dit zijn tevens inspiratiebronnen bij SKDH)
Dit betreft:
Janus Korczak
Emmi Pikler
Thomas Gordon
Loris Malaguzzi, grondlegger van Reggio Emilia

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Pedagogiek 

Slide 4 - Tekstslide

Wat gaan we doen? 
- Voorkennis activeren
- Behandelen Janus Korczak 
- Opdracht Janus Korczak 


Slide 5 - Tekstslide

Voorkennis 


Tijd om de voorkennis te activeren!!


Slide 6 - Tekstslide

Wat is pedagogiek?

Slide 7 - Open vraag


De volgende onderwerpen zijn in de pedagogiek belangrijk:

 • de opvoeding van het kind
 • de ontwikkelingsfasen die het kind doorloopt
 • de relatie van het kind met zijn omgeving.

Slide 8 - Tekstslide

Wat zijn de varianten in pedagogiek?

Slide 9 - Open vraag

Varianten in de pedagogiek
 • Orthopedagogiek: gedrag van kinderen (o.a. kinderen met ontwikkelingsachterstanden + gedragsproblematiek)
 • Onderwijspedagogiek: didactiek en onderwijskunde (hoe leren kinderen + onderwijs erop aan passen)
 • Sociale pedagogiek: kind in relatie met omgeving
 • Gezinspedagogiek: invloed gezin op opvoeding en ontwikkeling van kind

Slide 10 - Tekstslide


Slide 11 - Open vraag

Pedagogen 
Pedagogen zijn mensen die zich hebben gespecialiseerd in de wetenschap van de pedagogiek en werken met kinderen of voor kinderen. Bijv. in het onderwijs, de psychiatrie, instellingen voor kinderen met een beperking of de jeugdzorg.

Slide 12 - Tekstslide

Wat is voor jou de link tussen de pedagogen en jij als pedagogisch medewerker?

Slide 13 - Open vraag

Welke pedagogen ken jij?

Slide 14 - Open vraag

Theorie Janus Korzcak 

Slide 15 - Tekstslide

Lesdoel
Aan het eind van deze les kun je; 

De pedagogische visie van Janusz Korczak beschrijven en je kunt benoemen hoe een pedagogisch medewerker hiernaar kan handelen.

Slide 16 - Tekstslide

Wie was hij? 
Geboren 22 juli 1878- 
Overleden 17 aug 1942 

Janusz Korczak, was een Poolse kinderarts, pedagoog en kinderboekenschrijver. 
Hij was van Joodse afkomst.

Slide 17 - Tekstslide

Geschiedenis Janus
Vader van Janus stierf toen hij tiener was waardoor Janus broodwinnaar werd voor zijn moeder, zus en grootmoeder. 
In 1911-1912 was hij directeur van Dom Sierot, een weeshuis voor joodse kinderen in Warschau dat hij zelf stichtte. 
In 1914 bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, diende  hij als militair arts bij het Russische leger. 

Slide 18 - Tekstslide

Geschiedenis Janus
Na de Eerste Wereldoorlog nam hij zijn taak in Dom Sierot weer op en stichtte hij een tweede weeshuis, Nasz dom (Ons Huis).

En toen brak de tweede wereld oorlog uit.... 
Het leger van Nazi Duitsland nam Warschau in, Janus ging 1940 in het weeshuis wonen. 

Slide 19 - Tekstslide

Geschiedenis Janus
Op 5 (of 6) augustus 1942 kwamen Duitse soldaten de 192 (of 196) weeskinderen ophalen en ongeveer een dozijn stafleden om hen naar het vernietigingskamp Treblinka te brengen.  

Bij hun vertrek werden de kinderen in hun mooiste kleren gekleed en ieder droeg een blauwe knapzak met daarin een lievelingsboek of -speeltje.

Slide 20 - Tekstslide

Ooggetuige Joshua Perle; 

Slide 21 - Tekstslide

Uitgangspunt 
Janusz Korczak is de grondlegger van de rechten van het kind. 

Zijn belangrijkste uitgangspunt is dat je kinderen als volwaardige mensen moet zien, die met respect behandeld moeten worden. De verhouding met volwassenen is dus gelijkwaardig.

Slide 22 - Tekstslide

Een belangrijke uitspraak van Janusz Korczak is: 

“Testen bepalen of iemand begaafd is, of hij iets kan, maar wat blijft is het tragische: wat wil hij eigenlijk?” 

Met andere woorden: wordt er wel gekeken naar wat het kind wil in plaats van naar wat het kind kan?

Slide 23 - Tekstslide

Werken met kinderen volgens de visie van Korczak
 • Respect: Een gelijkwaardige relatie tussen kind en opvoeder.  
 • Dialoog: Praat mét kinderen om te weten te komen wat er in een kind omgaat(zorg voor een goede interactie met het kind)
 • Kinderparticipatie: Laat kinderen meehelpen, meedenken en taken uitvoeren zodat zij zich verantwoordelijk voelen.  Betrekken bij; zorg voor de omgeving, bedenken van activiteiten en het vormgeven van het eigen leerproces.
 • Geduld, liefde en begrip; Bij misstappen zijn Liefde, geduld en begrip belangrijk. (heeft meer invloed dan straffen)

Slide 24 - Tekstslide

De invloed van Korczak op de kinderopvang en het onderwijs

 • Kinderen kunnen hun taken zelf indelen en in eigen tempo maken.
 • Kinderen werken veel samen omdat kinderen van elkaar kunnen leren.
 • Kinderen leren veel in de praktijk of projectmatig (kennismaken met het ‘echte’ leven buiten de schoolmuren of de muren van de kinderopvang).
 • Kinderen participeren in de school of opvang door een leerlingenraad of kinderraad.
Vragen die in het onderwijs belangrijk zijn: wat wil een kind zelf graag worden en wat heeft hij daarvoor nodig?

Slide 25 - Tekstslide

De inrichting van de ruimte en het gebruik van materialen volgens Janusz Korczak
Korczaks visie is dat hij kinderen wil voorbereiden op het echte leven buiten de school en kinderopvang. Daarom is het belangrijk om ‘het leven buiten de school en opvang’ te verweven in het leerproces. 
Excursies, uitstapjes ect. 

Slide 26 - Tekstslide

Opdrachten
Opdracht 4 in BOOM

Les 1 Opdrachtenblad

Slide 27 - Tekstslide