3V H1.1-2 Stofeigenschappen

H1.1 Stofeigenschappen
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H1.1 Stofeigenschappen

Slide 1 - Tekstslide

Je leert in deze paragraaf...
... wat scheikunde is en wat je ermee kunt doen
... wat stoffen zijn en welke eigenschappen ze hebben
... rekenen met grootheden en eenheden 

Slide 2 - Tekstslide

Stofeigenschappen?

Slide 3 - Tekstslide

Welke stofeigenschappen heeft een aardbei?


  • rood
  • zoet
  • aardbeiengeur
  • vast bij kamertemperatuur

Slide 4 - Tekstslide

Geen stofeigenschappen
Wel stofeigenschappen
geur
kleur
oplosbaarheid
brandbaarheid
kookpunt
vorm
massa
temperatuur
volume

Slide 5 - Sleepvraag

Stofconstanten
Stofeigenschap die je met een getal en eenheid
kunt weergeven

Water smelt bij 0 °C
Water kookt bij 100 °C

Slide 6 - Tekstslide

Stofconstanten
Massa en volume zijn geen stofeigenschappen
Dichtheid = massa van 1 m³ van een stof
Dichtheid is wel een stofeigenschap


Slide 7 - Tekstslide

Dichtheid
gram/cm3
     of
kilogram/m3


dichtheid=(volume)(massa)

Slide 8 - Tekstslide

Eenheden en grootheden
Grootheid = eigenschap die je kunt meten
bijvoorbeeld massa en volume

Eenheid = de maat waarmee je een grootheid meet
bijvoorbeeld kilogram voor massa
of liter voor volume

Slide 9 - Tekstslide

Omrekenschema's massa en volume

Slide 10 - Tekstslide

Hoeveel gram is 1 kg?
A
100
B
10
C
1000

Slide 11 - Quizvraag

Hoeveel kg is 500 milligram
A
0,5
B
0,0005
C
5

Slide 12 - Quizvraag

Hoeveel dm3 zit er in 1 liter?
A
1
B
10
C
0,1

Slide 13 - Quizvraag

Dichtheid berekenen
In een beker met zout is 260 gram zout aanwezig. Dit zout neemt een volume in van 118 cm3
Bereken de dichtheid van het zout in g/cm3 (2 decimalen)
dichtheid=(volume)(massa)

Slide 14 - Tekstslide

Dichtheid berekenen
In een beker met zout is 260 gram zout aanwezig. Dit zout neemt een volume in van 118 cm3
Bereken de dichtheid van het zout in g/cm3 (2 decimalen)


 
dichtheid=(volume)(massa)
dichtheid=118260=2,20

Slide 15 - Tekstslide

Dichtheid berekenen
Een baksteen van 1400 gram neemt een volume in van 778 mL
  1. Bereken de massa in kilogram
  2. Bereken het volume in m3
  3. Bereken met de uitkomst van vraag 1 en vraag 2 de dichtheid van de baksteen in kg/m3
Antwoord vraag 3 in 1  decimaal

Slide 16 - Tekstslide

Dichtheid berekenen
  1. 1400 gram is 1,40 kilogram
  2. 778 mL is 0,778 x 10-3 m3 

dichtheid=0,7781031,40=1799,5

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Gevarenpictogrammen
Giftige stoffen
Ontplofbare stoffen
Gevaar milieu
Ontvlambare stoffen

Slide 20 - Sleepvraag

Veiligheids-
kaarten

Slide 21 - Tekstslide

Oxiderende stoffen
Gevaar gezondheid
Schadelijke stoffen
Corrosieve stoffen

Slide 22 - Sleepvraag

Wat betekent dit symbool?
A
Giftige stoffen
B
Gevaar gezondheid
C
schadelijke of irriterende stoffen
D
corrosieve stoffen

Slide 23 - Quizvraag

Wat betekent dit symbool?
A
Giftige stoffen
B
gevaar gezondheid
C
schadelijke of irriterende stoffen
D
gevaar milieu

Slide 24 - Quizvraag

Wat betekent dit symbool?
A
Gevaar gezondheid
B
Giftige stoffen
C
Gevaar milieu
D
Schadelijke of irriterende stoffen

Slide 25 - Quizvraag