Bijeenkomst cultuureducatie - De Tulp

02/02/22
Evelien Harberink
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBeroepsopleiding

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

02/02/22
Evelien Harberink

Slide 1 - Tekstslide

  • Eigen ervaring
  • Wat is cultuureducatie?
  • Korte opdracht
  • Didactieken in de cultuureducatie
  • Korte opdracht
  • De doelen van cultuureducatie
  • Korte opdracht
  • Cultuurbeleidsplan
Inhoud

Slide 2 - Tekstslide

Wat heb jij met kunst/cultuur?
Licht je antwoord toe.

Slide 3 - Open vraag

Ik kijk films.
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak

Slide 4 - Poll

Ik luister muziek.
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak

Slide 5 - Poll

Ik kom in het theater.
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak

Slide 6 - Poll

Heb je ooit aan actieve kunstbeoefening gedaan?
(Denk aan het volgen van muziekles, theaterles, dansles, etc).
Nee
Ja

Slide 7 - Poll

Doe je momenteel aan actieve kunstbeoefening?
(Denk aan het volgen van muziekles, theaters, dansles, etc.)
Nee
Ja

Slide 8 - Poll

Ik vind cultuureducatie...

Slide 9 - Open vraag

beeldend
dans
drama
erfgoed
literatuur
mediakunst
muziek
Cultuureducatie

Slide 10 - Tekstslide

beeldend
dans
drama
erfgoed
literatuur
mediakunst
muziek
Cultuureducatie

Slide 11 - Tekstslide

Cultuureducatie
ACTIEF
RECEPTIEF
maken/doen
meemaken/kijken

Slide 12 - Tekstslide

Cultuureducatie
OP SCHOOL
BUITEN SCHOOL

Slide 13 - Tekstslide

ACTIEF
ACTIEF
Cultuureducatie
RECEPTIEF
RECEPTIEF
BUITEN SCHOOL
BUITEN SCHOOL
OP SCHOOL
OP SCHOOL
+
Interactief concert 
in een concertzaal
Filmvertoning 
in het filmhuis
Theatervoorstelling 
in het speellokaal
Dagproject 
in de school
Textielworkshop 
in een museum
+
+
+
=>
=>
=>
=>

Slide 14 - Tekstslide

cultuureducatie
- De wereld wordt intensief waargenomen, verbeeld, onderzocht, en beleefd. Gevoelens, ervaringen en ontdekkingen die daarbij worden opgedaan worden op eigen wijze omgezet in een product, in kennis of in een kunstzinnige uiting.

- Kunst biedt meervoudige perspectieven.
- Uitdrukken van gevoelens. 
- Eigen oordeel boven regels. 
- Verbeelding/fantasie (blijven) prikkelen. 
- Op expressieve wijze leren communiceren.
- Kennis, vaardigheden, technieken, ambacht v.s. persoonlijke ontwikkeling.
-  Woorden en cijfers zijn niet genoeg om uit te drukken wat we weten.

Slide 15 - Tekstslide

Wat wil jij graag bewerkstelligen bij leerlingen op het gebied van kunsteducatie en 
in welke foto zie jij dat terug?
Kies in stilte één foto.
Opdracht 'beeldend spreken'

Slide 16 - Tekstslide

Licht je keuze voor de foto toe.

- Veel vs weinig kinderen?
- welke kunstdiscipline?
- Actief vs receptief?
- welke fase creatief proces?
- Omgeving?
Opdracht 'beeldend spreken'

Slide 17 - Tekstslide

Didactieken in de cultuureducatie
Karin Kotte

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht 'teken een vis'

Slide 19 - Tekstslide

Opdracht 'teken een vis'

Slide 20 - Tekstslide

Didactieken in de cultuureducatie

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Cultuureducatie
creatief proces,
SLO

Slide 23 - Tekstslide

De doelen van cultuureducatie
TULE-doelen, kunstzinnige oriëntatie:

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Slide 24 - Tekstslide

De doelen van cultuureducatie
21e eeuwse vaardigheden, 
SLO / Kennisnet

Slide 25 - Tekstslide

Cultuurbeleidsplan
1. Wat is de schoolvisie op het onderwijs?
2. Wat is de schoolvisie op cultuur en cultuuronderwijs?
3. Wat is de huidige situatie?
4. Wat zijn de ambities voor de toekomst?
5a. Welke doelen staan centraal? Welke inhoudelijke keuzes worden gemaakt?
5b. Wat is het plan van aanpak en het meerjarenplan?
6. Hoe wordt er geëvalueerd, vastgelegd, geborgd en draagvlak gecreëerd?
7. Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid?
8. Hoe ziet de meerjaren cultuurbegroting eruit?

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht 'muurtje maken'
Wat vind jij belangrijk als het over cultuureducatie op de gaat? 
Welke woorden passen daar bij? 
Schrijf op 10 post-its elk één woord. 

Slide 27 - Tekstslide

Opdracht 'muurtje maken'
Categoriseer samen alle woorden en bundel de woorden die (ongeveer) hetzelfde zijn.
Maak met elkaar één 'muurtje' van de 10 belangrijkste/meest voorkomende woorden.

Slide 28 - Tekstslide

      

Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CultuurAcademie Twente 
evelien@cultuureducatie-enschede.nl / 0648463895

Laura Slakhorst - ambassadeur CE 06 59 81 91 24

Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06-86880192Vragen?

Opmerkingen?

Verwachtingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze