Les 5 ontw. ps, asperger 10.4, 10.5

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Periode 7
 

1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Periode 7
 

Slide 1 - Tekstslide

Inhoudsopgave
Vorige keer 
- 10.4 ontwikkelingsstoornissen
ASS
PDD-NOS
- Vandaag: Syndroom van AspergerSlide 2 - Tekstslide

Wat betekent pervasief (een pervasieve stoornis)?
A
Een stoornis die alleen bij jongens voorkomt zoals PDD-Nos
B
Een stoornis die alleen bij meisjes voorkomt
C
Een stoornis die niet is aangeboren (neurologisch)
D
Een stoornis die negatieve invloed heeft op meerdere ontwikkelingsgebieden

Slide 3 - Quizvraag

Kinderen met een vorm van autisme (ASS) hebben vaak een opvallende motoriek. Wat is juist?
A
De motoriek is soepel en op jonge leeftijd goed ontwikkeld
B
De motoriek is vroeg ontwikkeld maar vaak stram en stijf
C
De motoriek is ontwikkeld zoals bij spastische kinderen
D
De motoriek is onhandig en vaak stram

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Video

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Begeleiding Asperger:
 • Geef duidelijk aan wat je verwacht.
 • Breng gevoelens neutraal en duidelijk.
 • Voer nieuwe dingen stap voor stap in.
 • Begeleid het kind in samenwerking (zelf al groepjes maken).

Slide 6 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Moeite met:
 • Vriendschappen
 • Recht in de ogen aan kijken
 • Emoties uiten
 • Begrijpen van non-verbale communicatie
 • Begrijpen van sociale regels
 • Overgevoeligheid voor prikkels
 • Fascinatie voor specifieke prikkels
 • Gebrek aan inlevingsvermogen (empathie)
 • Monotone stem en weinig mimiek
 • Motorisch onhandig

 

Slide 7 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Kwaliteiten:
 • Enorme kennis van één onderwerp
  (bijvoorbeeld dinosauriërs) 
 • Onderzoeken alles ontzettend goed
 • Onafhankelijk in denken, zien andere oplossingen
 • Heel eerlijk

Slide 8 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoornissen
DCD Developmental Coordination Disorder: een stoornis in de ontwikkeling en coördinatie van het bewegen. Is een (vaak lichte) motorische stoornis.

Slide 9 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoornissen
 • Slechte coördinatie (samenwerking handen en hersenen)
 • Lage spierspanning en bewegingsonrust
 • Slecht evenwichtsgevoel
 • Onhandigheid en slechte uitvoering complexe taken
 • Geen onderscheid links en rechts
 • Moeite met stil zitten
 • Tegen dingen aan botsen
 • Zeer zwakke schrijfmotoriek

Slide 10 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoornissen
Wat te doen bij DCD?
 •  op laptop laten werken bij schrijfopdrachten
 •  motorische oefeningen laten doen (sport stimuleren)
 •  wiebelkussen (zitwigkussen) laten gebruiken of skippybal
 •  ergonomisch schrijfmateriaal aanbieden

Slide 11 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoornissen
Non-verbal Learning Disorder (NLD): Een leerstoornis. Het niet begrijpen van non-verbale en gesproken informatie (en daarom onbegrip over sociale situaties)

Kenmerken:
 • Moeite met verwerken van zintuiglijke prikkels (horen, zien, ruiken, proeven, voelen)
 • Verbaal vaak zeer sterke kinderen
 • Niet begrijpen van oorzaak en gevolg
 • Weinig ruimtelijk inzicht
 • Zwakke oog-handcoördinatie
 • Laag werktempo 

 

Slide 12 - Tekstslide

Volgende keer
10.6 Aandachtsstoornissen

Slide 13 - Tekstslide