Les 2 Thermodynamica vakdidactiek

Vakdidactiek bijeenkomst 2
passend bij de cursus Thermodynamica
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
natuurkundeHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Vakdidactiek bijeenkomst 2
passend bij de cursus Thermodynamica

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je van DAT / CAT?

Slide 2 - Woordweb

Voorbeeld DAT/CAT
Opdracht 1

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Voorbeeld DAT/CAT 
Opdracht 2

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Huiswerk bespreken les 1: Beschrijf in vijf zinnen hoe jij DAT-CAT in zou zetten in jouw les op
de stage.

Slide 8 - Woordweb

Leerdoelen
Vakdoelen
Aan het einde van de les:
● Ben je je bewust van de talige component in jouw
lessen;
● Ken je de drie pijlers van Taalgericht vakonderwijs.

Taaldoelen
Aan het einde van de les:
● Kun je aangeven wat de talige component is van de
leerdoelen van jouw lessen;
● Kun je een omschrijving geven en voorbeelden noemen
van elke pijler.

Slide 9 - Tekstslide

Ben je je bewust van de talige component in jouw
lessen;

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Hoe zou je de rekenposter en/of rekenkaarten in jouw les in kunnen zetten om 'dezelfde taal' te spreken?

Slide 13 - Woordweb

Slide 14 - Tekstslide

Welke aspecten van TGL zou jij met je collega's willen afstemmen?

Slide 15 - Woordweb

Slide 16 - Tekstslide

Welke woorden denk je dat je leerlingen niet kennen?

Slide 17 - Woordweb

Welke hulp zou je kunnen geven als het gaat om het gebruik van signaalwoorden?

Slide 18 - Woordweb

Slide 19 - Tekstslide

Omcirkel de woorden die jouw moeilijk lijken. Welke hulp zou je kunnen geven als het gaat om het gebruik van schooltaalwoorden?

Slide 20 - Woordweb

Slide 21 - Tekstslide

Inhoud van deze les

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Didactisch coachen
- Hoge verwachtingen;
- Hoe activeer en motiveer ik mijn leerlingen?
- Kenmerken van effectieve feedback;

Slide 24 - Tekstslide

Rollen verdelen
ik --> tijdbewaker
Student 1 --> feedback op de inhoud + bijpassende vraag
Student 2 --> feedback op de aanpak + bijpassende vraag
Student 3 --> feedback op de modus + bijpassende vraag
Student 4 --> feedback op kwaliteiten + bijpassende vraag

Slide 25 - Tekstslide

Spiekbriefje didactisch coachen

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

Les 1
DAT / CAT 

Slide 28 - Tekstslide

Context, taalsteun, interactie

Slide 29 - Tekstslide

Artikel: 'Werken aan vaktaal bij de exacte vakken'
Op blz. 9  en in opdracht 2 staat een voorbeeld van een lessenreeks met magneten en allerlei kleine voorwerpen.

Hoe kun je de pijlers context, interactie en taalsteun aan deze stappen koppelen?

Slide 30 - Tekstslide

Context
Interactie
Taalsteun
Concrete contexten
Afstand nemen
Gezamenlijke conclusies
Nieuw taalgebruik
Lezen
Opschrijven

Slide 31 - Sleepvraag

Huiswerk bijeenkomst 3
Iedereen:
Lees het artikel: Bruijn, H. de (2009).
Pak een lesvoorbereiding (van je stage) en geef aan waarin de
pijlers context, interactie en taalsteun zitten. Als een pijler er niet in zit (of weinig), hoe zou je dit dan kunnen toepassen?

Groepje 2: Lesje warmte: Taalsteun

Slide 32 - Tekstslide

Leerdoelen
Vakdoelen
Aan het einde van de les:
● Ben je je bewust van de talige component in jouw
lessen;
● Ken je de drie pijlers van Taalgericht vakonderwijs.

Taaldoelen
Aan het einde van de les:
● Kun je aangeven wat de talige component is van de
leerdoelen van jouw lessen;
● Kun je een omschrijving geven en voorbeelden noemen
van elke pijler.Slide 33 - Tekstslide

Wat neem je uit deze tweede bijeenkomst mee naar je eigen lespraktijk?

Slide 34 - Open vraag

Slide 35 - Video

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video

Slide 38 - Video

Slide 39 - Link