Kerntaak 3 - Werkproces 4

B1-K3-W4: W: Verricht beheer- en onderhoudstaken
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
SportMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

B1-K3-W4: W: Verricht beheer- en onderhoudstaken

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 4. Verricht planmatig 
beheer- en onderhoudstaken
Opdracht 4. Verricht planmatig beheer- en onderhoudstaken 
Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W4: Verricht beheer- en onderhoudstaken.
Opdracht: Verricht planmatig beheer- en onderhoudstaken.

Toelichting
Bij deze opdracht dien je planmatig beheer- en onderhoudstaken te verrichten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om schoonmaakwerkzaamheden, verhelpen van kleine mankementen en het beheer van accommodatie, materialen en middelen. De opleiding bepaalt in overleg met jou de situatie waarin deze opdracht uitgevoerd dient te worden en stemt de opdracht hier op af. Indien de opdracht binnen een buitensportorganisatie uitgevoerd wordt, kunnen de werkzaamheden betrekking hebben op het beheer en onderhoud van onder andere mountainbikes, klimgordels en kanomateriaal. 

Resultaat
Het resultaat van de opdracht moet zijn dat middelen, materialen en accommodatie klaar zijn voor (veilig) gebruik. De eindverantwoordelijke is volledig geïnformeerd over de aanschaf en/of onderhoudsstaat van middelen, materialen en accommodatie.

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 4. Verricht planmatig
beheer- en onderhoudstaken
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je voert de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vakkundig uit.
- Je pleegt basisonderhoud, zoals schoonmaakwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden en signaleert enverhelpt vakkundig
   kleine mankementen.
- Je houdt de voorraad op peil en controleert de kwaliteit van materialen en middelen.
- Je gebruikt gereedschappen, materialen en middelen zorgvuldig, doelmatig en doeltreffend.
- Je werkt conform het beheer- en onderhoudsplan van de SB-organisatie.
- Je rapporteert tijdig, volledig en juist aan de eindverantwoordelijke.

Slide 4 - Tekstslide

Bewijslast?
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 4 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Een verslag van de uitgevoerde beheer- en onderhoudstaken.
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering.
3. Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn
    deaandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Slide 5 - Tekstslide

Beoordeling B1-K3-W4Beoordeling B1-K3-W1

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Competentie 1 en 2 worden door de opleiding  beoordeeld. 
Competentie 3, 4 en 5 worden door het werkveld beoordeeld. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Aandachtspunten beoordeling
- De beoordeling moet met een blauwe pen ingevuld worden. 
- Bij een onvoldoende beoordeling (score 1 of 2) MOET er een onderbouwing zijn. 
- Bij een voldoende / goed beoordeling (score 3 of 4) is een onderbouwing wenselijk. 
- Bij een uitmuntende beoordeling (score 5) MOET er een onderbouwing zijn. 
- De datum = de datum van uitvoering.
- Het werkveld zorgt dat de naam en handtekening van de beoordelaar in de daarvoor bestemde
   komt. (Houdt voldoende ruimte voor naam en handtekening van tweede beoordelaar van de
   opleiding).


Slide 10 - Tekstslide

Acties B1-K3-W4
Voorbereiding: 
- Verdiep je in leereenheid 9 van het boek; de sportleider als organisator en sb-functionaris. 
- Bereid een gesprek/ interview voor met als onderwerp; 'beheer en onderhoud binnen de sb-
   organisatie'
- Neem het werkproces door met je praktijkopleider. 
- Ga in gesprek/ houdt een interview met je praktijkopleider over beheer
   en onderhoud binnen de sb-organisatie.
  
 

Slide 11 - Tekstslide

Acties B1-K3-W4
Uitvoering:
- Loop een dagdeel mee met de beheerder binnen de SB-organisatie.
- Voer de taken die er liggen zorgvuldig uit en zorg ervoor dat je inzicht krijgt in de verschillende
   taken en protocollen die er zijn op het gebied van beheer en onderhoud (denk bijv. aan
   schoonmaakprotocollen)? 
 

Slide 12 - Tekstslide

Acties B1-K3-W4
Nazorg:
- Schrijf een evaluatieverslag zoals het in het werkproces beschreven staat. 
- Laat de praktijkcompetenties beoordelen door je praktijkopleider. 

Slide 13 - Tekstslide

Veel succes! 

Slide 14 - Tekstslide