Kerntaak 3 - Werkproces 5

B1-K3-W5:  Voert front- en backofficewerkzaamheden uit 
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
SportMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

B1-K3-W5:  Voert front- en backofficewerkzaamheden uit 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 5. Voer front- en 
backofficewerkzaamheden uit 
Opdracht 5. Voer front- en backofficewerkzaamheden uit
Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W5: Voert front- en backofficewerkzaamheden uit.
Opdracht: Voer correct front- en/of backofficewerkzaamheden uit.

Toelichting
Voor deze opdracht dien je correct frontoffice-werkzaamheden uit te voeren. Je kunt hierbij denken aan het uitvoeren van balie- en loketwerkzaamheden, kassawerk, verkoop of verhuur van producten en materialen, het vervullen van de rol van gastheer en afhandelen van klachten. De opleiding bepaalt in overleg met de student de situatie waarin deze opdracht uitgevoerd dient te worden en stemt de opdracht hier op af. 

Resultaat
Het resultaat van de opdracht moet zijn dat de SB-deelnemers zich welkom voelen in de SB-organisatie. Ze zijn juist en volledig geïnformeerd en tevreden over de benadering. De administratie is op orde en formaliteiten zijn juist afgehandeld.

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 5. Voer front- en
backofficewerkzaamheden uit 
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je verwerkt de gegevens (klanttevredenheid, klachten) nauwkeurig en je handelt formaliteitenzorgvuldig af.
- Je vervult de rol van gastheer en je luistert actief naar de (potentiële) SB-deelnemers.
- Je toont inzet om aan de wens van de (potentiële) SB-deelnemers te voldoen.
- Je informeert (voorlichting en advies) SB-deelnemers proactief en enthousiast over de producten endiensten van de SB-
   organisatie.
- Je levert een bijdrage aan de verhuur en/of verkoop van producten, materialen.
- Je voert balie- en/of loketwerkzaamheden en administratieve werkzaamheden nauwkeurig uit.
- Je kunt ICT-vaardigheden toepassen in relatie tot jouw werkzaamheden.

Slide 4 - Tekstslide

Bewijslast?
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 5 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Een verslag van de uitgevoerde front- en/of backofficewerkzaamheden.
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering.
3. Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de
     aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Slide 5 - Tekstslide

Beoordeling B1-K3-W5Beoordeling B1-K3-W1

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Competentie 1 wordt door de opleiding  beoordeeld. 
Competentie 2, 3 en 4 worden door het werkveld beoordeeld. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Aandachtspunten beoordeling
- De beoordeling moet met een blauwe pen ingevuld worden. 
- Bij een onvoldoende beoordeling (score 1 of 2) MOET er een onderbouwing zijn. 
- Bij een voldoende / goed beoordeling (score 3 of 4) is een onderbouwing wenselijk. 
- Bij een uitmuntende beoordeling (score 5) MOET er een onderbouwing zijn. 
- De datum = de datum van uitvoering.
- Het werkveld zorgt dat de naam en handtekening van de beoordelaar in de daarvoor bestemde
   komt. (Houdt voldoende ruimte voor naam en handtekening van tweede beoordelaar van de
   opleiding).


Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Acties B1-K3-W5
Voorbereiding: 
- Verdiep je in leereenheid 10 van het boek; de sportleider als organisator en sb-functionaris. 
- Bereid een gesprek/ interview voor met als onderwerp; 'front- en backoffice binnen de sb-
   organisatie'
- Neem het werkproces door met je praktijkopleider. 
- Ga in gesprek/ houdt een interview met je praktijkopleider over front- en backoffice binnen de
   sb-organisatie.
  
 

Slide 12 - Tekstslide

Acties B1-K3-W5
Uitvoering:
- Loop een dagdeel mee bij front- en backofficetaken binnen de sb-organisatie.
- Voer de taken die er liggen zorgvuldig uit en zorg ervoor dat je inzicht krijgt in de verschillende
   taken en verantwoordelijkheden die je hebt als 'het gezicht' van de sb-organisatie 
 

Slide 13 - Tekstslide

Acties B1-K3-W5
Nazorg:
- Schrijf een evaluatieverslag zoals het in het werkproces beschreven staat. 
- Laat de praktijkcompetenties beoordelen door je praktijkopleider. 

Slide 14 - Tekstslide

Veel succes! 

Slide 15 - Tekstslide