Liquiditeit

Terugblik
Kengetallen van liquiditeit
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Terugblik
Kengetallen van liquiditeit

Slide 1 - Tekstslide

Liquiditeit
De mate waarin een onderneming op korte termijn in staat is om haar lopende betalingsverplichting te voldoen

Dus: is er op korte termijn genoeg geld beschikbaar om de schulden op korte termijn (korter dan 1 jaar) te betalen?

Slide 2 - Tekstslide

Liquiditeit
We kunnen dit meten met de volgende liquiditeitskengetallen:
  • Current ratio
  • Quick ratio
  • Nettobedrijfskapitaal

Slide 3 - Tekstslide

Current ratio
Met dit getal kun je zien in hoeverre het bedrijf aan de kortlopende verplichting kan voldoen. 

Current ratio: vlottende activa 
                              kort vreemd vermogen

De norm is 1,5  hoe hoger hoe beter.

Slide 4 - Tekstslide

Bereken de current ratio
(met komma 2 decimalen)

Slide 5 - Open vraag

Quick ratio
Hetzelfde als Current ratio maar zonder de voorraden
Dit omdat voorraden vaak niet in zijn geheel verkocht kunnen worden. Continuïteit van onderneming kan dan in gevaar komen

Quick ratio: vlottende activa - voorraden
                          kort vreemd vermogen
Norm is 1

Slide 6 - Tekstslide

Bereken de Quick ratio
(met komma, 2 decimalen)

Slide 7 - Open vraag

Nettobedrijfskapitaal
= werkkapitaal

Dit kengetal laat zien hoeveel geld er beschikbaar is in het bedrijf

Nettobedrijfskapitaal = werkkapitaal =
Vlottende activa - kortlopende schulden


Slide 8 - Tekstslide

Bereken het werkkapitaal
(zonder punt en komma)

Slide 9 - Open vraag

Consolidatie van schulden 

Omzetten van kortlopende schulden (KVV) in langlopende schulden (LVV)

Slide 10 - Tekstslide