Dagbesteding les 12

Dagbesteding
les 12
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding
les 12

Slide 1 - Tekstslide

les agenda 
  • Terugblik vorige les
  • Behandelen theorie
  • Vragen?

Slide 2 - Tekstslide

Dagbesteding

Thema 3: Werk, scholing en vrije tijd. 
Hoofdstuk 7: Scholing

Leerdoelen: 
De student:
De student weet wat rehabilitatie is en wie de grondlegger is.
De student weet wat psycho educatie is, wanneer het ingezet wordt en op welke manier.
De student kan de begrippen zelfzorg en zelfzorgtekort uitleggen. Slide 3 - Tekstslide

timer
1:00
Wat is het begrip van 'Arbeid?

Slide 4 - Woordweb

Arbeid
= elke lichamelijke en geestelijke inspanning die tot doel heeft een product te leveren of een dienst te verrichten.

- Betaalde arbeid; arbeid die mensen verrichten voor loon; 
- Onbetaalde arbeid; het verrichten van onbetaalde productieve activiteiten.
- Vrijwilligerswerk
        --> je moet rekening houden met mensen die een uitkering hebben en het recht op een onkostenvergoeding. 

Slide 5 - Tekstslide

timer
1:00
Welke betekenissen geeft werk?

Slide 6 - Woordweb

De betekenis van werk 
Arbeidsfuncties voor het individu:
- arbeid verschaft financiële middelen;
- arbeid zorgt voor structuur;
- arbeid verleent een bepaalde status;
- arbeid kan voldoening schenken;
- arbeid levert sociale contacten op;
- arbeid kan ontplooiingskansen bieden. 

Slide 7 - Tekstslide

timer
1:00
Wat is hospitalisatie?

Slide 8 - Woordweb

Hospitalisatie
Hospitalisatie = cliënten stellen zich steeds afhankelijker op.
Een verblijf in grote instellingen roept  hospitaliserende effecten op.

Om die reden ontstond de methodiek rehabilitatie
Slide 9 - Tekstslide

timer
1:00
Aan welk gedrag herken je hospitalisatie

Slide 10 - Woordweb

Uitingen hospitalisatie
- afname van interesse voor zichzelf en anderen
- passiviteit verdringt activiteit, nergens meer zin in hebben
- afname van initiatief, alles goed vinden
- afhankelijk gedrag en onderdanigheid nemen toe, berustend accepteren van de
dingen zoals ze zijn
- steeds minder reageren op onprettig optreden van de omgeving, apathie
- afname van belangstelling voor kleding, zelfverzorging en uiterlijk
- verdwijnen van persoonlijke gewoonten
- verlies van individualiteit, het eigene van iemand, onzelfstandigheid en geforceerde
hulpbehoevendheid, vervlakking van het emotionele leven, minder sociale contacten
- aandacht tot in het absurde voor kleine dingen, grotere zaken kan men niet meer
overzien
- de afstomping: geen geestelijke oefening
- veranderingen worden afgewezen, alles wat nieuw is zal als een bedreiging worden
gevoeld

Slide 11 - Tekstslide

Artikel Hospitalisatie (nursing 2012) 
Lees het volgende artikel: 
https://www.nursing.nl/blog/hospitalisatie-nurs008089w/

"Wat maakt dat mensen na verloop van tijd niet meer in staat zijn iets vriendelijk te vragen? Wie het weet mag het zeggen"timer
5:00

Slide 12 - Tekstslide

Casus
Meneer Laan verblijft al vier jaar op de somatische afdeling van het verpleeghuis. Hij lijdt al jaren aan de ziekte van Parkinson en is daardoor ernstig beperkt in zijn zelfzorgmogelijkheden.
Vaak stelt hij zich passief op: de dingen die hij zelf zou kunnen, wil hij niet doen. Het maakt hem niet uit welke kleding hij draagt. Hij is erg gesteld op vaste tijden: zodra iets afwijkt van het normale ritme trekt hij aan de bel en moppert. Het is moeilijk hem te motiveren meet te gaan naar de activiteitenbegeleiding. Het liefst zit hij in zijn stoel uit het raam te kijken. 

1 Is meneer Laan gehospitaliseerd?
2 Zo ja, waaruit blijkt dit dan?
3 Wat roept het begrip hospitalisatie en het daarbij horende gedrag bij jou op?

Slide 13 - Tekstslide

Paul Liberman
Grondlegger van rehabilitatie: Paul Liberman

Een methodiek waarin cliënten leren hoe zij zichzelf rekening houdend met hun ziekte, in de maatschappij kunnen handhaven.

Hoe wordt de methodiek Liberman aangeboden:
- Praktische aanpak
- Structuur
- Betrekken van de omgeving


Slide 14 - Tekstslide

timer
1:00
Waar denk je aan bij zelfzorg?

Slide 15 - Woordweb

Zelfzorg
Zelfzorg = alle handelingen die een cliënt verricht, gericht op zichzelf of zijn omgeving met als doel in leven te blijven, zijn gezondheid te handhaven of te bevorderen en zijn welbevinden te waarborgen.

Zelfzorg bevat de volgende activiteiten:
-ADL algemeen dagelijkse levensverrichtingen
- HDL huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen
-ADML Algemeen dagelijks maatschappelijke levensverrichtingen

Slide 16 - Tekstslide

Zelfzorgtekort
Zelfzorgtekort = als een cliënt problemen ervaart bij de zorg voor zichzelf en niet in staat is op eigen kracht en naar eigen vermogen zelf zorg te dragen voor de eigen zelfzorg.

Handelingen kun je voor een cliënt gemakkelijker maken met behulp van:
-Aanpassingen en hulpmiddelen.

Slide 17 - Tekstslide

timer
1:00
Wat is psycho educatie en waarom is het belangrijk?

Slide 18 - Woordweb

Psycho educatie
Psycho-educatie = een werkwijze die als middel in wordt gezet om cliënten en vooral hun omgeving (de familie, de partner) uitleg te geven over hun aandoening, beperking of het ziektebeeld.


Doel van psycho-educatie:
Cliënten en hun omgeving vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Bedankt voor de aandacht. 
Zijn er nog vragen? 

Slide 21 - Tekstslide