Dagbesteding les 13

Dagbesteding
les 13
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding
les 13

Slide 1 - Tekstslide

les agenda 
  • Terugblik vorige les
  • Behandelen theorie
  • Vragen?

Slide 2 - Tekstslide

Dagbesteding

Thema 3: Werk, scholing en vrije tijd. 
Hoofdstuk 7: Scholing

Leerdoelen: 
De student weet voorbeelden te benoemen van themagerichte activiteiten.
De student kent verschillende trainingen gericht op het bevorderen van sociale vaardigheden.

 Slide 3 - Tekstslide

timer
1:00
Wat is rehabilitatie?

Slide 4 - Woordweb

Arbeid
= elke lichamelijke en geestelijke inspanning die tot doel heeft een product te leveren of een dienst te verrichten.

- Betaalde arbeid; arbeid die mensen verrichten voor loon; 
- Onbetaalde arbeid; het verrichten van onbetaalde productieve activiteiten.
- Vrijwilligerswerk
        --> je moet rekening houden met mensen die een uitkering hebben en het recht op een onkostenvergoeding. 

Slide 5 - Tekstslide

Hospitalisatie
Een verblijf in grote instellingen riep hospitaliserende effecten op.
Hospitalisatie = cliënten stellen zich steeds afhankelijker op.

Om die reden ontstond de methodiek rehabilitatie
Slide 6 - Tekstslide

Paul Liberman
Grondlegger van rehabilitatie: Paul Liberman

Een methodiek waarin cliënten leren hoe zij zichzelf rekening houdend met hun ziekte, in de maatschappij kunnen handhaven.

Hoe wordt de methodiek Liberman aangeboden:
- Praktische aanpak
- Structuur
- Betrekken van de omgeving
= Omgaan met vrije tijd

Slide 7 - Tekstslide


A

Slide 8 - Quizvraag

timer
1:00

Slide 9 - Woordweb

Psycho educatie
Psycho-educatie = een werkwijze die als middel in wordt gezet om cliënten en vooral hun omgeving (de familie, de partner) uitleg te geven over hun aandoening, beperking of het ziektebeeld.


Doel van psycho-educatie:
Cliënten en hun omgeving vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen

Slide 10 - Tekstslide

timer
1:00
Waar denk je aan bij zelfzorg?

Slide 11 - Woordweb

Zelfzorg
Zelfzorg = alle handelingen die een cliënt verricht, gericht op zichzelf of zijn omgeving met als doel in leven te blijven, zijn gezondheid te handhaven of te bevorderen en zijn welbevinden te waarborgen.

Zelfzorg bevat de volgende activiteiten:
-ADL algemeen dagelijkse levensverrichtingen
- HDL huishoudelijke dagelijkse levensverwachtingen
-ADML Algemeen dagelijks maatschappelijke levensverrichtingen

Slide 12 - Tekstslide

Zelfzorgtekort
Zelfzorgtekort = als een cliënt problemen ervaart bij de zorg voor zichzelf en niet in staat is op eigen kracht en naar eigen vermogen zelf zorg te dragen voor de eigen zelfzorg.

Handelingen kun je voor een cliënt gemakkelijker maken met behulp van:
-Aanpassingen en hulpmiddelen.

Slide 13 - Tekstslide

Bedankt voor de aandacht. 
Zijn er nog vragen? 

Slide 14 - Tekstslide