College 2 VT: schoolvisie + persoonlijke visie + materiaalvisie

Vakdidactiek 3


WC2
Methodeanalyse

Roberto Alvarez
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
vakdidactiek: methode-analyseHBOStudiejaar 1,2

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Vakdidactiek 3


WC2
Methodeanalyse

Roberto Alvarez

Slide 1 - Tekstslide

Agenda
Terugkoppeling naar de vorige keer
 • Persoonlijke ↔  school ↔ methode 
Vandaag werken we aan...
 • Visiestuk + interview voorbereiden/verwerken
 • Persoonlijke visie uitwerken
 • Huidige materiaal onderzoeken 

Voorbereiding volgende keer
 • Materiaal:  
 • HOD
 • +/- methode
 • Interview
 1. Eigen thema’s kiezen (ideeën: mindmap + spinneweb van Van den Akker) 

Slide 2 - Tekstslide

Terugkoppeling naar de vorige keer 
Persoonlijke visie ↔ schoolvisie ↔methodevisie
Sterkte-zwakte analyse
In een driehoek

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoel
 1. Visiestuk + interview voorbereiden/verwerken 
 2. Persoonlijke visie uitwerken
 3. Huidige materiaal onderzoeken

Slide 4 - Tekstslide

Breder trekken: wat vinden jullie goed onderwijs? (thema's)
Verplicht:
 • Rekenvaardigheid (1)
 • Taalvaardigheid (2)

Keuze:
3...
4..

Hulpmiddel: 

Slide 5 - Tekstslide

Persoonlijke visie:  
differentiatie (mogelijke keuze-thema)
Koppeling checklist
→ Wat neem je hiervan mee naar het het kiezen van criteria voor je checklist?

Slide 6 - Tekstslide

Methodevisie:
Welke vakdidactische elementen vind jij voor een lesmethode het belangrijkste?


Doel 1
Bewustworden van de verschillende vakdidactische elementen waar men rekening mee houdt bij vormgeving van onderwijs/schoolmethodes
Doel 2
Bewust worden van hoe bepalend de context en het perspectief is voor de waardepositionering.
Doel 3
Je bewust worden van de impact van het socialisatieproces
Koppeling checklist
→ Wat neem je hiervan mee naar het het kiezen van criteria voor je checklist?

Slide 7 - Tekstslide

Neem ook mee in je keuze ...
In het verlengde van doel 3 (socialisatieproces)


Hard Skills vs Soft Skills
VInd jij sociale vaardigheden belangrijk?

Hoe wil je ze in het onderwijs terug zien?

Hoe kun je ze in jouw lessen inbedden?
Overzicht
Koppeling checklist
→ Wat neem je hiervan mee naar het het kiezen van criteria voor je checklist?

Slide 8 - Tekstslide

Hulpvragen voor het wensenlijstje voor een leermiddel
 • Aan welke eisen moet een leermiddel voldoen als ik rekening houd met diverse criteria die afgeleid zijn van mijn waarden?

 • Wat zijn dan randvoorwaarden die van belang zijn voor de leermethode? 

 • Wat zijn trends in het onderwijs ? Hoe werkt dat door in de gekozen lesmethode? 

 • Hoe werkt de cultuur van een school/land door in de leeromgeving/lesmateriaal?  

 • Hoe geeft het management, de ondersteuning en de docenten handen en voeten aan de visie  en leeromgeving op goed onderwijs van jouw stageschool? Hoe zou het moeten?

Slide 9 - Tekstslide

Samenvattend
 • Persoonlijke visie → verwerken in checklist

 • Methodevisie → verwerken in checklist

 • Soft skills → verwerken in checklist?

Slide 10 - Tekstslide

Voorbereiding WC3
Materiaal:
 • HOD  
 • +/- methode  
 • Interview  

 • Eigen thema’s kiezen (ideeën: mindmap + spinneweb van Van den Akker) 

Slide 11 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze