Dagbesteding 7.1 t/m 7.4

Dagbesteding periode 4 - les 2
7.1 t/m 7.4
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding periode 4 - les 2
7.1 t/m 7.4

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen vandaag?
 • Terugblik
 • 7.1 t/m 7.3
 • Aan de slag + huiswerk 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als je goed kan inschatten welke behoefte je cliënten hebben en je kan daardoor de manier van begeleiden kiezen, beschik je over empathisch vermogen bij arbeidsmatige activiteiten.
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Arbeidsmatige dagbesteding
 • Zelfvertrouwen, empathie, lef & creativiteit en doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Steeds meer zorginstellingen richten dagactiviteitencentra op hun eigen terrein op
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deelnemers gaan steeds vaker zelf de dagbesteding vormgeven

timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Toekomst van dagbesteding
Van instelling  naar samenleving

"Ruim" aangeboden:
 • Menging type problematiek
 • Menging kwetsbare en niet-kwetsbare burgers
 • Combineren van verschillende doelen in één vorm van dagbesteding

Zoeken naar nieuwe mogelijkheden
Dichterbij
Deelnemers gaan zelf vormgeven, zowel consument als producent


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dagbesteding - scholing 
Bij dagbesteding (en dus scholing) spelen vier aspecten een rol:
 1. de persoon die aan de dagbesteding meedoet;
 2. de waarde van de dagbesteding;
 3. de aard van de dagbesteding zelf;
 4. de omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt.


Scholing en educatie worden ook wel ontwikkelingsgericht dagbesteding genoemd. 

Slide 8 - Tekstslide

Scholing en educatie worden ook wel ontwikkelingsgericht dagbesteding genoemd. 
1

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

01:44
Rehabilitatie is een vorm van begeleiding waarbij de focus ligt op het weer mee kunnen doen in de maatschappij
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Paul Liberman
Grondlegger van rehabilitatie

Letterlijke vertaling rehabilitatie = eerherstel

Methodiek ontwikkelt:
 • Richt zich op aanleren overlevingsstrategieën waarbij praktische vaardigheden geleerd worden.
 • Structuur: kennis verwerving + ervaring opdoen
 • Betrekken omgeving belangrijk: maatje
 • Verschillende doelgroepen


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het doel van de Liberman methode is dat de cliënt kijkt naar de motivatie waaruit hij handelt en denkt.
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

Doel is rehabilitatie

timer
0:45
Waar denk je aan bij psycho-educatie?

Slide 13 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Psycho-educatie
Psycho-educatie= een werkwijze die als middel in wordt gezet om cliënten en vooral hun omgeving uitleg te geven over hun aandoening, beperking of het ziektebeeld. 

Doel = cliënten en hun omgeving vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen (voorlichting geven).


Wordt steeds belangrijker omdat het aandacht heeft voor de kennis over (psychische) problematieken van de cliënt. Omgeving moet correct en begrijpelijk geïnformeerd worden.

Kennis – acceptatie – ervaringsdeskundigen


Voorbeeld psycho-educatie Borderline: https://www.youtube.com/watch?v=NBRvGIJXHjk
Voorbeeld LVB: https://www.youtube.com/watch?v=sS6LPtpJia4Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:10
Bij psycho-educatie leer je omgaan met je eigen beperking door het aanleren van vaardigheden
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

01:15
Het programma van psycho-educatie bestaat uit het gestructureerd bundelen van kennis en het herkennen en erkennen van wat er wordt ervaren.
timer
0:45
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Dit is de libertman methode
Huiswerk
 • Achterstand bijwerken door:
H3.6, nog niet af:                     Indy, Lynn B, Marlissa, Iris, Merel
H3.6 nog niet begonnen:    Meike, Carol Ann, Myrthe,  Fiene

 • 3.7 Scholing: Niveau 3 & 4: 1 t/m 3 --> deadline 17 mei


Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies