WiNL_Par_1.3_2223

Wonen in Nederland
Domein Leefomgeving

1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Wonen in Nederland
Domein Leefomgeving

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat?
Uitleg par 1.3 "Inspelen op de natuur"

Terugblik Zandmotor
Eb & Vloed
Opbouw of Afbraak van de kust?
Hoe houden we Nederlandse kust veilig?


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de NL kust en laat de zee zelf het zand verspreiden. 

(ipv om de 5 jaar het zand op strand te spuiten)
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

getij 

Afbraak of Opbouw?

Slide 5 - Tekstslide

getijdenstroming (afwisseling van eb / vloed) 
Door het proces bij welk nummer wordt bepaald of een kust een afbraakkust of een aanslibbingskust is?
A
1
B
4
C
6
D
7

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

lagune: (zout) meer tussen strand en strandwal

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zandtransport
Waar erosie en waar aanzanding (sedimentatie)?

Waarom?
donkergrijs = erosie
lichtgrijs = aanwas
wit = evenwicht

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zandtransport
Erosie: sterkst waar (getijden)stroom het sterkst is. Bijv. bij Zeeland

Aanzandig: Voornamelijk bij de Wadden. Waarom? 
Ook bij Pieren IJmuiden

Slide 9 - Tekstslide

waarom: langzamer stromen --> afzetting
  • Samen met de Noordpier (Velsen) vormt de Zuidpier in IJmuiden een bescherming tegen de invloed van de Noordzee op het Noordzeekanaal.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Natuur helpt mee

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Twee vormen van suppletie
strandsuppletie en vooroeversuppletie. 
Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag
Rijkswaterstaat steeds meer vooroeversuppletie(onderwatersuppletie) toe.

Waarom zouden ze dat doen?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Weektaak
WiNL maken H1 §2: vraag 4, 5Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kustafslag tegengaan:
  • Kustlijn van 1990 vasthouden: 
  • Zandsuppletie = Het opspuiten van zand voor of op het strand om de kust te beschermen. 
  • Dynamisch kustbeheer = Maatregelen waarbij de natuur op het strand en in de duinen zelf bepaalt hoe de kust eruitziet. 
     - Zandmotor = Grote hoeveelheid zand in zee tussen
       Hoek van Holland en Den Haag. De natuur verdeelt
       dit zand langs de kust.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de voordelen van vooroeversuppletie t.o.v. strandsuppletie?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voordelen: geen overlast op strand, 
lagere kosten.
onder water spoelt ook veel zand weg, dit wordt nu ook aangevuld

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nieuw kustbeheer
"zacht waar het kan, hard waar het moet"

1. Vooroever en zandsuppletie
2. Dynamisch kustbeheer: ruimte voor de zee
3. Combinatie veiligheid, natuur en recreatie
4. harde kustverdediging
5. Tegengaan bolwerkvorming
https://schooltv.nl/video/kunnen-de-dijken-van-nederland-breken-ondanks-3700-kilometer-aan-waterkeringen/#q=afsluitdijk

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

https://publicwiki.deltares.nl/display/KWI/2.3.1.05.+Zwakke+schakel+Noordwijk+-+Dijk+in+duin
Hondsbossche Zeewering
Voor (hard)
Na (dynamisch)

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hondsbossche Zeewering
Bij harde waterkeringen ontstaat er bolwerkvorming. Deze waterkeringen zijn niet flexibel en bewegen dus niet mee met de dynamische kustprocessen. Bij de overgangen naar zachte kustverdedigingen ontstaan zwakke punten.
Hier is gekozen voor een hybride waterkering. Het strand is verbreed, om deze redenen:
- extra recreatiemogelijkheden
- lagere kosten dan dijkverzwaring
- betere overgang tussen hard en zacht
Voor
Na

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bolwerkvorming

Slide 24 - Tekstslide

Links: boulevard Vlissingen. 
Proberen bolwerkvorming tegen te gaan. Bolwerkvorming is Proces waarin de kust dicht aan zee wordt bebouwd 
"Vesting" met winkels, hotels, appartementen, horeca. 
Waarom tegengaan? 
Omdat Kust dan haar flexibiliteit verliest.
Bolwerkvorming en Contourenbeleid

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

bolwerkvorming & contourenbeleid
  • Proces waarin de kust dicht aan zee wordt bebouwd en haar flexibiliteit verliest.
  • In de kuststrook alleen maar worden bijgebouwd waar al een aaneengesloten bebouwing aanwezig is.
  • De kustprovincies moeten in hun streekplannen grenzen opnemen die om de badplaatsen heen worden getrokken, contouren genoemd.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Weektaak
WiNL maken H1 §2: vraag 4, 5
WiNL maken H1 §3: vraag 4, 6, 8Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De kust van Noord-Holland
CSE - VWO - AK - 2015-1

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Op sommige plaatsen is de duinenrij weg. Welke soort verdediging is dan nodig?
A
een eilandenrij
B
dynamische kustverdediging
C
zachte kustverdediging
D
harde kustverdediging

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de NL kust en laat de zee zelf het zand verspreiden. 

(ipv om de 5 jaar het zand op strand te spuiten)
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Deze slide heeft geen instructies