NederlandsEngelsBiologieGeschiedenisWiskundeAardrijkskundeFransDuitsEconomieMentorlesSpaansNatuurkundeMaatschappijleerMens & MaatschappijVerpleging en verzorgingScheikundeRekenenBurgerschapWelzijnZorg en WelzijnNT2Natuurkunde / ScheikundeTaalLevensbeschouwingGodsdienstMuziekLOBSpellingBedrijfseconomieLatijnPedagogisch werkBeeldende vormingVerzorgingMens & NatuurKunstBiologie / VerzorgingMaatschappijwetenschappenMediawijsheidNask / TechniekCommunicatieBegrijpend lezenGrieksMaatschappijkundeWereldoriëntatieVoedingVerzorgendeTechniekCulturele en kunstzinnige vormingInformatica