NederlandsEngelsBiologieGeschiedenisWiskundeAardrijkskundeFransDuitsEconomieMentorlesSpaansNatuurkundeMaatschappijleerMens & MaatschappijVerpleging en verzorgingScheikundeRekenenBurgerschapNT2Zorg en WelzijnWelzijnNatuurkunde / ScheikundeTaalLevensbeschouwingGodsdienstMuziekLOBBedrijfseconomieSpellingLatijnPedagogisch werkBeeldende vormingKunstVerzorgingMens & NatuurBiologie / VerzorgingMaatschappijwetenschappenMediawijsheidNask / TechniekCommunicatieBegrijpend lezenGrieksMaatschappijkundeVerzorgendeWereldoriëntatieVoedingTechniekCulturele en kunstzinnige vormingInformatica